Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.05.2017 06:34

Оскарження ухвали суду про призначення судової експертизи

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правова можливість оскарження ухвал про призначення судової експертизи в господарському судочинстві: судова практика ВГСУ та ВСУ.

экспертиза.jpg

03 травня 2017 року колегія суддівВищого господарського суду України розглядаючи справу № 910/11780/16 (ЄДРСРУ № 66353425) керуючись статтею 55 КонституціїУкраїни, правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 9мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003, пп. 3.2 п. 3 РішенняКонституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012 у справі № 1-12/2012дійшла висновку, що відсутність законодавчогозакріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи неє перешкодою для її перегляду в апеляційному порядку та касаційному порядку.

Аналогічна правова позиція висловлена Вищим господарськимсудом України 07.02.2017 р. у справі №916/4692/15, (ЄДРСРУ № 64621064).

Вказана позиція не нова…

… Однак спершу необхідно вказати, що «відсутність уГосподарському процесуальному кодексі України прямих вказівок на можливістьоскарження ухвал, які суттєво впливають на права та обов'язки учасниківсудового процесу, не може бути підставою для відмови у прийнятті апеляційної чикасаційної скарги, оформленої згідно з вимогами господарського процесуальногозаконодавства, за відсутності прямої заборони в Законі на їх оскарження. Цявідмова розглядається як порушення конституційного права на судовий захист, якеза ст. 64 Конституції України не може бути обмежене» (ВГСУ від 29 листопада 2016року  у  справі №910/14968/14, ЄДРСРУ №63086929).

Як визначено у ст. 1 Закону України "Про судовуекспертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основіспеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містятьінформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Водночас, згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України судоваекспертиза призначається для роз'яснення питань, що виникають при вирішеннігосподарського спору і потребують спеціальних знань.

Як роз'яснено у п.п. 2, 5 постанови пленуму Вищого господарськогосуду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначеннясудової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсноїпотреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять допредмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінитиінші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими,їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом зпризначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судовоїекспертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справиі доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Пунктом 8 частини 3 статті 129 Конституції Українипередбачено, що основними засадами судочинства є, зокрема, забезпеченняапеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

За правовою позицією Конституційного Суду України,викладеною у пункті 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003,правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідаєвимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Відповідно до пп. 3.2 п. 3 Рішення Конституційного СудуУкраїни від 25.04.2012 №11-рп/2012 усправі № 1-12/2012 право на оскарження судових рішень у судах апеляційної такасаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист.Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадамисудочинства, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій,зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крімвипадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129). Переглядсудових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновленняпорушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина (абзацтретій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення КонституційногоСуду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007). Конституційний принципзабезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крімвипадків, встановлених законом, гарантує право звернення до суду зі скаргою вапеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути забезпечене, за виняткомвстановленої законом заборони на таке оскарження.

Таким чином, однією з основних засад судочинства єзабезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крімвипадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129 ОсновногоЗакону України), що передбачає можливість перевірки в апеляційному такасаційному порядку судових рішень. Це конституційне положення реалізовано урозділах ХІІ, ХІІ1 ГПК України, де врегульовано питання апеляційного такасаційного оскарження судових рішень. Зокрема, у статті 106 ГПК Українинаведено перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть бути оскаржені вапеляційному порядку окремо від рішення суду.

При цьому приписи ст. 106 ГПК України немістять заборони стосовно апеляційного оскарження ухвал, рішень господарськогосуду.

ВАЖЛИВО: Водночас стаття 41 ГПК України, якою врегульовано питанняпризначення і проведення судової експертизи, не містить положень, які бвстановлювали заборону на оскарження ухвал про призначення судової експертизи.

Враховуючи викладене та те, що основним принципомсудочинства, закріпленим Конституцією України, є законність і, що відповідно дост. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючиправосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право насправедливий суд, вважаю, що відсутність законодавчого закріплення можливостіоскарження ухвали про призначення судової експертизи не є перешкодою для їїперегляду в апеляційному порядку.

Остання практика Вищого господарського суду Українисвідчить про можливість оскарження, зокрема, ухвал про призначення судовихекспертиз. (Аналогічні правовіпозиції зазначені в постановах Вищого господарського суду України від 22березня 2017 року у справі №913/658/16, від 21 березня 2017 року у справі № 910/25520/13,від 21 березня 2017 року у справі №911/2218/16) – Окрема думка судді Київського апеляційногогосподарського суду Коротун О.М. від 27.04.2017 р.

Окремо необхідно вказати, що зупинення провадження усправі є наслідком призначення судом експертизи, а отже, ухвала про призначеннясудової експертизи та ухвала про зупинення провадження у справі перебувають унерозривному зв'язку одна з одною.

ВАЖЛИВО: Призначення судової експертизи з одночасним зупиненням узв'язку з цим провадження по справі є одноактною (нерозривною) процесуальноюдією і не може розцінюватись як два самостійних акти - окремо щодо призначеннясудової експертизи і щодо зупинення провадження по справі.

Аналогічна  правова позиція висловлена ВерховнимСудом України у постанові від 20.01.2009 по справі №24/489, щодоодноактної (нерозривної) процесуальної дії.

Таким чином, при апеляційному оскарженні ухвал щодозупинення провадження у справі з огляду на призначення судової експертизидетальному аналізу судами вищих інстанцій підлягатимуть ухвали про призначеннясудової експертизи, як підстави для зупинення провадження у справі (Вищий господарський суд Українивід 17.08.2016 р. в справі №5011-8/15197-2012, від 03.08.2016 р.у справі №904/4318/15, від 26.07.2016 р. по справі № 907/24/16).

ВИСНОВОК: судова практика свідчить про те, що відсутністьзаконодавчого закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судовоїекспертизи не є перешкодою для її перегляду в апеляційному та навіть вкасаційному порядку.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи