Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.03.2017 17:44

Особи, які мають право на касаційне оскарження судового рішення

Адвокат (судовий захист), магістр права

ВСУ: право касаційного оскарження судового рішення мають також особи, які не брали участі у справі.

179017.jpg

Право на оскарження судових рішень усудах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного праваособи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією Україниосновними засадами судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочинствата судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційногооскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 8 частинитретьої статті 129) (пункт 3.2 мотивувальної частини Рішення КонституційногоСуду України від 25 квітня 2012 року № 11 – рп/2012).

Так,правовою позицією Верховного суду України в постанові від 01.03.2017 р у справіза №6-245цс17 та від 8 лютого 2017 року у справі № 6-3102цс16,яка є аналогічною позиції ВСУ від 5 жовтня 2016 р. по  справі №6-1724цс16, визначені підстави для поновлення процесуального строкуна касаційне оскарження, які нерозривно пов’язані з діями (бездіяльністю) судуапеляційної інстанції.

Міжцим «Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після складанняпостанови апеляційного суду в повному обсязі» (Постанова ВСУ від 23.02.2016року по справі №826/104/115 (№в ЄДРСРУ 56580853).

Також, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 5 жовтня 2016року  розглядаючи справу № 6-1724цс16 вказала,що право на касаційне оскарження   судового рішення напряму залежитьвід своєчасності отримання судового акту апеляційної інстанції, тобтопоновлення строків вбачається можливим лише з підстав несвоєчасності отриманнярішення (ухвали, постанови) суду.

Однак,13.03.2017 р. розглядаючи справу № 6-1783цс16 Верховнийсуд України уточнив перелік осіб, які мають право на касаційне оскарження зпідстав не участі у судовому провадженні, якщо рішенням суду вирішено питаннястосовно прав (обов’язків) зазначених осіб.

ВАЖЛИВО: Так,відповідно до частини першої статті 324 ЦПК України сторони та інші особи, якіберуть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо судвирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право оскаржити укасаційному порядку:

1)рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку,рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційногорозгляду;

2)ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13–18, 20, 24–29,31–33 частини першої статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду вапеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджаютьподальшому провадженню у справі.

ВИСНОВОК: Отже,правокасаційного оскарження судового рішення мають також особи, які не брали участіу справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки.

Зазначеніособи можуть подати касаційну скаргу, якщо оскаржуваним рішенням судубезпосередньо вирішено питання про їх права, свободи або про їх обов‘язки,тобто безпосередньо встановлено, змінено або припинено права  абообов‘язки цих осіб.


P.s. 07.09.2016 р. Верховний суд України розглядаючи справу №6-1250цс16 зробивправовий висновок та вказав аналогічні підстави відносно поновленняпроцесуальних строків на апеляційне оскарження судового рішення з підставневчасного та/або затримки поштового відправлення останнього.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи