Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.03.2017 13:52

Визначення ціни іпотеки при її реалізації на підставі судового рішення

Адвокат (судовий захист), магістр права

Посилання суду у резолютивній частині рішення на визначення початкової ціни предмета іпотеки під час здійснення виконавчого провадження суперечить вимогам Закону України «Про іпотеку».

111.jpeg

Посилання суду у резолютивній частині рішення на визначенняпочаткової ціни предмета іпотеки підчас здійснення виконавчого провадженнясуперечить вимогам Закону України «Про іпотеку».

01.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 6-2284цс16 зробив правовийвисновок, яким в черговий раз підтвердив алгоритм реалізації іпотечного(заставного) майна на підставі судового рішення.

Зокрема суд вказав, що положеннями частини першої статті 39Закону України «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позовупро звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: 1)загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплатііпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; 2) опис нерухомого майна, зарахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; 3) заходи щодозабезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління наперіод до його реалізації, якщо такі необхідні; 4) спосіб реалізації предметаіпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу,встановленої статтею 38 цього Закону; 5) пріоритет та розмір вимог іншихкредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; 6) початкова ціна предмета іпотеки дляйого подальшої реалізації.

ВАЖЛИВО: Суть іпотеки як засобузабезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань полягає у тому, щокредитор (іпотекодержатель) набуває право в разі невиконання боржникомзобов’язання, забезпеченого іпотекою, одержати задоволення з вартостііпотечного майна переважно перед іншими кредиторами іпотекодавця.

(!!!) Це право відповідно до Закону України «Про іпотеку»підлягає підтвердженню з боку суду.

За змістом частини першої статті 39 цього Закону в разі зверненнястягнення на предмет іпотеки початковаціна іпотечного майна, з якої починаються торги, встановлюється рішенням суду.

Виходячи зі змісту поняття ціни як форми грошового вираженнявартості товару, послуг тощо, беручи до уваги аналіз норм статей 38, 39 ЗаконуУкраїни «Про іпотеку», Судова палата у цивільних справах Верховного СудуУкраїни дійшла правового висновку, що в розумінні норми статті 39 ЗаконуУкраїни «Про іпотеку» встановлення початкової ціни предмета іпотеки у грошовомувираженні визначається за процедурою, передбаченою частиною шостою статті 38цього Закону.

ВАЖЛИВО: Оскільки рішення судупро звернення стягнення на предмет іпотеки дає право на примусовий продажіпотечного майна, то, викладаючи резолютивну частину рішення про звернення стягненняна предмет іпотеки, суд повинен обов’язково врахувати вимоги зазначеної норми,тобто встановити у грошовому вираженні початкову ціну предмета іпотеки для йогоподальшої реалізації, визначену за процедурою, передбаченою частиною шостоюстатті 38 Закону України «Про іпотеку».   

Аналогічний правовий висновок Верховний Суд України вжесформулював у постанові від 8 червня 2016 року (справа № 6-1239цс16), наданійзаявницею для порівняння, та в постановах від 13 травня 2015 року (№ 6-53цс15,6-63цс15), 16 вересня 2015 року (№ 6-495цс15 та 6-1193цс15), 27 травня 2015року (№ 6-332цс15), 10 червня 2015 року (№ 6-449цс15),  7 жовтня 2015 року(№ 6-1935цс15), 21 жовтня 2015 року (№ 6-1561цс15), 4 листопада 2015 року (№6-340цс15), 3 лютого 2016 року (№ 6-2026цс15).

Між тим необхідно вказати, що норми законодавства дозволяютьдержавному виконавцю передавати на реалізацію предмет іпотеки в ходіпримусового виконання рішень судів про стягнення на користь іпотекодержателязаборгованості, яка випливає із забезпечених іпотекою зобов’язань, за такихумов: відсутність у боржника будь-якого іншого майна, на яке можна першочерговозвернути стягнення; наявність заборгованості виключно перед іпотекодержателем;дотримання порядку реалізації майна, визначеного Законом України «Про іпотеку».

Аналогічне положення містяться в рішенні Верховного суду Українивід 28.09.2016 р. по справі № 6-1680цс16.

P.s. Якщо кредитор не скористався своїм правом на проведеннястягнення за виконавчим листом та задоволення своїх вимог за рахунок предметаіпотеки в строки, передбачені Законом України «Про виконавче провадження», це не є підставою для припиненняіпотеки (Верховний судУкраїни, 22.02.2017 р. у справі № 6-133цс17).


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи