Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.05.2016 20:28

Судовий спір з податковою:відсутність товарно – транспортної накладної

Адвокат (судовий захист), магістр права

Фіскальні (податкові) органи, у своїй практиці перевірки платників податків з питань дотримання податкового законодавства, використовують ряд засобів та методів, на підставі або за допомогою яких, встановлюють порушення останніми вимог діючого законодавств

У цьому матеріалі пропоную розглянути відсутність товарно –транспортної накладної у перевіряємого платника пладатку, як підставу длявинесення податковим органом податкового повідомлення – рішення, а також відповіднусудову практику, як засіб контрзаходів щодо захисту порушених або оспорванихправ платника податку.

Позиціязахисту: Стаття 1 Закону України «Про бухгалтерськийоблік та фінансову звітність в Україні» встановлює, що первинним документом єдокумент, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує їїздійснення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій єпервинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно доч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій єпервинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарськоїоперації, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Для контролю тавпорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можутьскладатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні матиобов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назвупідприємства від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарськоїоперації, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних заздійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистийпідпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь уздійсненні господарської операції.

На підтвердженняздійснення господарських операцій із контрагентами платником податку можутьбути надані  відповідні специфікації,картки рахунків, рахунки фактур, видаткові накладні, податкові накладні,банківські виписки, що підтверджують рух активів на рахунку платника податку.

Відсутністьпевної транспортної документації не може бути єдиною беззаперечною підставоюдля висновку про відсутність підтвердження реальності здійснення господарськихоперацій з придбання товарно-матеріальних цінностей, оскількивідповідною транспортною документацією обов'язково має бути підтвердженоздійснення послуг з перевезення вантажів, а не факт придбання товару.

Зокрема ухвалоюВищого адміністративного суду України від  "13" липня 2010 р.по справі  №  К-1972/10  встановлено: "…правила податкового обліку не встановлюютьконкретного переліку первинних документів, за допомогою яких повинні бутиоформлені господарські операції, а також не передбачають будь-яких спеціальнихвимог до форми або виду первинних документів, до їх оформлення та заповнення. Додокументів, які засвідчують факт придбання товару, робіт, послуг, діючезаконодавством висуває лише одну умову – вони повинні засвідчувати фактичнеотримання товару або результатів робіт, послуг.»

Надалі, УхвалоюВищого адміністративного суду України від 04 лютого 2010 року по справіК-22823/09 підтверджено наступне: "Доводиподаткової інспекції про відсутність товарно-транспортних накладних, які бпідтверджували транспортування палива, не спростовують наведеного висновку,оскільки за встановленими договором від 26.07.2006 року умовами поставки (EXW(склад за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта, 11))  надати товар у розпорядження покупця взазначений у договорі термін у пункті поставки у тому місці, яке визначене удоговорі, зобов’язаний продавець.

Таким чином, зважаючи на закріплений за продавцемобов’язок поставки товару у зазначене покупцем місце, усітоварно-транспортні документи можуть бути складені лише щодо продавця, а нещодо покупця товару, а відтак відсутність у ТОВ «Аякс» згаданих накладних неможе бути доказом безтоварності господарських операцій з ТОВ «Каштан-Торг»».

У пункті 110рішення Європейського суду з прав людини від 23 липня 2002 року у справі«Компанія «Вастберга таксі Актіеболаг» та Вуліч проти Швеції» суд зазначив, що«… адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішеньподаткового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваженняскасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянутіна підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбаченихвідповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податковеуправління».

При цьому, необхіднозауважити, що необхідно дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейськогосуду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі «Федорченкота Лозенко проти України», відповідно до якої суд при оцінці доказів керуєтьсякритерієм доведення «поза розумним сумнівом».

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи