Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.05.2016 11:32

Чи такі вже неминучі біржові списки для всіх ПАТ?

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. Здавалось би імперативна норма, що позбавляє нас альт

Майже рік дискусій з центральним територіальним департаментом НКЦПФР на цю тему, закінчились винесенням постанови про правопорушення на ринку цінних паперів через не включення до біржових списків акцій державного публічного акціонерного товариства.

Та днями ми отримали рішення вже самої НКЦПФР, яким було підтверджено нашу позиціюпро відсутність правопорушення в діях державного публічного акціонерного товариства, яке не виконало вимог абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства».

Так, згідно ч. 2 ст. 1 Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Товариство, інтереси якого захищались, до перейменування іменувалось як державна акціонерна компанія і було створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України, згідно якої засновником та єдиним акціонером товариства є держава в особі одного з центральних органів виконавчої влади. Товариство було створено в організаційно-правовій формі – «акціонерне товариство», за видом – «відкрите». І рішення про публічне розміщення акцій Товариства ніколи не приймалось, не зважаючи на обрання спочатку типу відкрите, а потім публічне.

прим.: практика державних органів створювати фактично «унітарні» державні публічні акціонерні товариства без наміру їх подальшої приватизації заслуговує на окрему дискусію, то ж не зупинятимусь на логічності дій КМУ.

На виконання приписів Закону України «Про акціонерні товариства» а також розпоряджень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариством здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, затвердженої наказом відповідного державного органу, чим приведено свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, у тому числі і щодо його найменування.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Відповідно до п. 2 Розділу І. Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2012 № 1688 (далі – Положення № 1688), біржовий список - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі.

Відповідно до п. 2 Розділу І. Положення № 1688 біржові торги – організоване подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів з метою укладання на фондовій біржі контрактів (договорів) щодо цінних паперів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» обіг цінних паперів це вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

З вказаного випливає, що включення акцій товариства до біржового списку обов’язкове задля їх обігу (купівлі-продажу) на фондовій біржі і означає, що такі акції допущені до торгівлі в такий проміжок часу.

При цьому, відповідно до вимог ст.ст. 5, 6, 9 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» стосовно корпоративних прав держави у статутних капіталах акціонерних товариств не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про приватизацію державного майна» продають майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації (включаючи акції) державні органи приватизації, до яких належать Фонд державного майна України та його регіональні відділення, представництва.

Отже, допущення акцій державного публічного акціонерного товариства до торгівлі на фондовій біржі, можливе виключно у порядку передбаченому законодавством про приватизацію державного майна у випадку прийняття відповідного рішення уповноваженим органом державної влади.

Включення до біржових списків акцій публічних акціонерних товариств запроваджено законодавцем з метою підвищення захисту інтересів інвесторів – акціонерів. Разом з тим, інтереси єдиного акціонера товариства – держави полягають в належному управлінні таким товариством, а не імітації виконання законів без змістовного наповнення.

Більш того, будь-які дії, які вказують на імовірність роздержавлення пакету акцій держави як власника підривають авторитет такого емітента як партнера та прямо суперечать спеціальному закону для суб’єктів господарювання державного сектору економіки – Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Таким законом заборонено здійснювати будь-які дії, які можуть бути частиною відчуження державного пакету акцій поза межами процедури приватизації.

Також слід відзначити, що існує стала практика створення та діяльності державних акціонерних товариств за типом публічне, єдиним власником акцій яких є держава і які не проходять процедуру включення до біржових списків.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи