Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.06.2016 15:31

Вимоги до найменування компаній в Україні

Керуючий Партнер SP Partners law firm LLC

Жодна компанія не може існувати без найменування. Безіменну компанію не зареєструють, вона не зможе відкрити рахунок в банку, оформляти контракти, укладати договори. Найменування компанії – це дуже важлива складова успіху просування Вашого бренду на ринку.

Жодна компанія не може існувати без найменування. Безіменнукомпанію не зареєструють, вона не зможе відкрити рахунок в банку, оформлятиконтракти, укладати договори. Найменування компанії – це дуже важлива складовауспіху просування Вашого бренду на ринку. Найменування компанії вплине на те,як сприймуть Вас споживачі, запам'ятають вони Вас, та чи стане в подальшомунайменування компанії її торговельною маркою. Однак, перш ніж обиратинайменування компанії, слід розібратись з вимогами до найменування юридичнихосіб, які реєструються на теренах України.

 

З чого складається найменування компанії

Найменування компанії (юридичної особи) складається здвох частин:

[1].     організаційно-правової форми; та

[2].     власної назви.

Організаційно-правова форма – форма здійснювання діяльностіз відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками(учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях компанії,порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержанихприбутків, можливі джерела фінансування діяльності, тощо.

Нижче зазначений перелік найбільш розпоширенихорганізаційно-правових форм в Україні (відповідно до статистичногокласифікатора організаційних форм суб'єктів економіки):

·          товариства з обмеженою відповідальністю;

·          публічне акціонерне товариство;

·          приватне акціонерне товариство;

·          товариство з додатковою відповідальністю;

·          приватне підприємство;

·          громадська організація;

·          громадська спілка;

·          благодійна організація;

·          профспілка;

·          політична партія;

·          релігійна організація;

·          об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

·          адвокатське об’єднання;

·          адвокатське бюро;

·          державне підприємство;

·          фізична особа – підприємець.

В свою чергу, власнаназва юридичної особи може складатися (і) безпосередньо з власної назвиюридичної особи, а також (іі) містити інформацію щодо мети діяльності, виду,способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно звимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб,установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України тазаконами України (наприклад, в назві благодійних організацій необхіднозазначати їх вид «благодійне товариство», «благодійний фонд» або «благодійнаустанова», тощо).

Власна назва юридичної особи може також бути визнанакомерційним найменуванням компанії.

 

Основні вимоги до найменування юридичної особи

Юридична особа може мати, крім повного найменування,скорочене найменування.

Найменування юридичної особи викладається державною мовоюта додатково англійською мовою (за наявності). В Україні відсутня можливість офіційно реєструвати найменуванняюридичної особи російською мовою.

Найменування відокремленого підрозділу повинно міститислова "відокремлений підрозділ" ("філія","представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи,яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Юридичні особи можуть використовувати у своємунайменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назвиі дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому ЗакономУкраїни "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичнихподій".

Що заборонено:

·          власна назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму;

·          найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (прицьому, не вважається тотожними, наприклад, наступні найменування: ТОВ “АБВ”, ПП“АБВ”, ГО “АБВ” і т.д.);

·          у найменуванні юридичних осіб забороняється використання повних чи скорочених найменувань органівдержавної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цихнайменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюєтьсяКабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

·          у найменуванні юридичних осіб забороняється використання термінів, абревіатур, похідних термінів,заборона використання яких передбачена законами України;

·          найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств,інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;

·          підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїхнайменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державнійреєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені віншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитніспілки";

·          слово "банк" тапохідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичнимособам, які зареєстровані Національним банком України як банк і маютьбанківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території Українивідповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких наданаВерховною Радою України, та законодавства України;

·          слова "страховик", "страховакомпанія", "страхова організація" та похідні від нихдозволяється використовувати у назві лишетим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності;

·          використання слів "державна","національна" або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдинимвласником такого страховика є держава;

·          власна назва громадськогооб'єднання не може містити слова "державний", "комунальний"та похідні від них;

·          у назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусуоператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно доЗакону України "Про державні лотереї в Україні", забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень"державна лотерея", "національна лотерея", "українськалотерея" у будь-яких відмінках і контекстах;

·          юридичній особі, якій в установленому Законом України"Про волонтерську діяльність" порядку не надано статус волонтерськоїорганізації, забороняється будь-якевикористання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні тадіяльності. 


Правила написання власної назви

Організаційно-правова формаюридичної особи зазначається відповідно до статистичного класифікатораорганізаційних форм суб'єктів економіки. Що стосується власної назви юридичноїособи, до но неї слід застосовувати правила, які описані нижче.

Власна назва юридичної особи береться у лапки та зазначаєтьсябезпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання.

При написаннінайменування (організаційно-правової форми та власної назви) юридичної особивикористовуються літери (і) українського та (іі) та латинського алфавітів. Використання російського алфавітузаконодавством не передбачено.

В найменуванні юридичноїособи можна використовувати:

·          розділові знаки тасимволи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома(,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (–), коса риска(/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=),зірочка (*), ет комерційна (@);

·          цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M);

·          великі та малі літери українськогоалфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і,Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф,Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я) – при написанні найменуванняукраїнською мовою;

·          великі та малі літери латинськогоалфавіту (A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M,m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z)– при написанні найменування англійською мовою

Використання інших символів, розділових знаків,окрім тих що зазначені вище, у найменуванні юридичної особи не допускається.

Великіта малі літери, використані в установчих документах та при заповненніреєстраційної картки, вважаються тотожними.

 

Нормативно-правові акти

[1].      Наказ Міністерства юстиції України №368/5 від05.03.2012 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичноїособи або її відокремленого підрозділу»;

[2].      Наказ ДержстатуУкраїни №271 від 29.09.2014 “Про затвердження Статистичного класифікатораорганізаційних форм суб'єктів економіки”.

 

_______________________

Автор статті:

Денис Соснін

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи