Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.06.2016 15:31

Вимоги до найменування компаній в Україні

Керуючий Партнер SP Partners law firm LLC

Жодна компанія не може існувати без найменування. Безіменну компанію не зареєструють, вона не зможе відкрити рахунок в банку, оформляти контракти, укладати договори. Найменування компанії – це дуже важлива складова успіху просування Вашого бренду на ринку.

Жодна компанія не може існувати без найменування. Безіменну компанію не зареєструють, вона не зможе відкрити рахунок в банку, оформляти контракти, укладати договори. Найменування компанії – це дуже важлива складова успіху просування Вашого бренду на ринку. Найменування компанії вплине на те, як сприймуть Вас споживачі, запам'ятають вони Вас, та чи стане в подальшому найменування компанії її торговельною маркою. Однак, перш ніж обирати найменування компанії, слід розібратись з вимогами до найменування юридичних осіб, які реєструються на теренах України.

 

З чого складається найменування компанії

Найменування компанії (юридичної особи) складається з двох частин:

[1].      організаційно-правової форми; та

[2].      власної назви.

Організаційно-правова форма – форма здійснювання діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях компанії, порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності, тощо.

Нижче зазначений перелік найбільш розпоширених організаційно-правових форм в Україні (відповідно до статистичного класифікатора організаційних форм суб'єктів економіки):

·           товариства з обмеженою відповідальністю;

·           публічне акціонерне товариство;

·           приватне акціонерне товариство;

·           товариство з додатковою відповідальністю;

·           приватне підприємство;

·           громадська організація;

·           громадська спілка;

·           благодійна організація;

·           профспілка;

·           політична партія;

·           релігійна організація;

·           об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

·           адвокатське об’єднання;

·           адвокатське бюро;

·           державне підприємство;

·           фізична особа – підприємець.

В свою чергу, власна назва юридичної особи може складатися (і) безпосередньо з власної назви юридичної особи, а також (іі) містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України (наприклад, в назві благодійних організацій необхідно зазначати їх вид «благодійне товариство», «благодійний фонд» або «благодійна установа», тощо).

Власна назва юридичної особи може також бути визнана комерційним найменуванням компанії.

 

Основні вимоги до найменування юридичної особи

Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності). В Україні відсутня можливість офіційно реєструвати найменування юридичної особи російською мовою.

Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, встановленому Законом України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".

Що заборонено:

·           власна назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму;

·           найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (при цьому, не вважається тотожними, наприклад, наступні найменування: ТОВ “АБВ”, ПП “АБВ”, ГО “АБВ” і т.д.);

·           у найменуванні юридичних осіб забороняється використання повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

·           у найменуванні юридичних осіб забороняється використання термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України;

·           найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;

·           підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки";

·           слово "банк" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію . Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України;

·           слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності;

·           використання слів "державна", "національна" або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава;

·           власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них ;

·           у назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України "Про державні лотереї в Україні", забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах;

·           юридичній особі, якій в установленому Законом України "Про волонтерську діяльність" порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності.  


Правила написання власної назви

Організаційно-правова форма юридичної особи зазначається відповідно до статистичного класифікатора організаційних форм суб'єктів економіки. Що стосується власної назви юридичної особи, до но неї слід застосовувати правила, які описані нижче.

Власна назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання.

При написанні найменування (організаційно-правової форми та власної назви) юридичної особи використовуються літери (і) українського та (іі) та латинського алфавітів. Використання російського алфавіту законодавством не передбачено .

В найменуванні юридичної особи можна використовувати:

·           розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (–), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@);

·           цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M);

·           великі та малі літери українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я) – при написанні найменування українською мовою;

·           великі та малі літери латинського алфавіту (A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) – при написанні найменування англійською мовою

Використання інших символів, розділових знаків, окрім тих що зазначені вище, у найменуванні юридичної особи не допускається.

Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.

 

Нормативно-правові акти

[1].      Наказ Міністерства юстиції України №368/5 від 05.03.2012 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»;

[2].      Наказ Держстату України №271 від 29.09.2014 “Про затвердження Статистичного класифікатора організаційних форм суб'єктів економіки”.

 

_______________________

Автор статті:

Денис Соснін

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]