Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.04.2013 00:32

Адвокатура має бути … і має бути чесною – 2 або чарівний прислівник

Такий непомітний, але чарівний прислівник «зокрема» має дуже сильне значення для тлумачення тієї чи іншої правової позиції

У лютому 2012 року, надиво, Державна податкова служба такі прислухалась до рішення Окружногоадміністративного суду м. Києва від 10.01.2012 року і зробила відповіднівисновки. Після чого на сайті ДПС в розділі «Єдина база податкових знань»податкову консультацію було змінено, з урахуванням висновків суду. 

Але не пройшло і року, як знову закортіло фіскальному органу тлумачитизаконодавство на свій власний розсуд.  24 грудня 2012 року ДПС Українивидає наказ № 1185 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультаціїщодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежнупрофесійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)".  

       Не будемо проводити комплексний аналіз цього документу, оскільки не маємона меті створювати дипломну роботу, зосередимось лише на ключовому питанні: щобуло і що стало.

        Склад витрат в розділі «Єдина база податкових знань» на сайті ДПС, з урахуваннямвисновків суду: до складу витрат адвоката, що здійснює незалежну професійнудіяльність, включаються лише документально підтверджені витрати, якібезпосередньо пов’язані з провадженням професійної адвокатської діяльності тавизначені угодою (оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом,транспортні витрати, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт,перекладу та нотаріального посвідчення документів, телефонних розмов тощо).

      Склад витрат згідно узагальнюючої податкової консультації від 24 грудня2012 року: до витрат адвоката можуть бути віднесені, зокрема:

орендна платаза користування приміщенням, яке є робочим місцем адвоката, у тому числі йогопоточний ремонт, обладнання пандусу для під’їзду інвалідів;

технічнезабезпечення діяльності робочого місця адвоката та його обслуговування(охоронна та пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска,металеві двері або металеві ролети);

обслуговуваннятехнічного обладнання (комп'ютери, у тому числі їх програмне забезпечення,принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо);

витрати навиготовлення печаток та штампів, а також їх заміну;

сплата щорічнихвнесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

відкриттярахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки);

оплата праці таобов'язкові нарахування на фонд оплати праці помічників, секретарів, стажистів(найманих працівників);

проходженняпідвищення кваліфікації адвокатом; участь у короткотермінових семінарах,симпозіумах, науково-практичних конференціях; удосконалення професійноїмайстерності. Придбання та передплата юридичної літератури (книг, журналів,дисків, програм тощо);

витрати назбирання доказів, отримання висновків спеціалістів (експертів) відповідно доумов договору про надання правової допомоги;

витрати накористування електронною базою законодавства;

витрати напідключення та користування мережею Інтернет;

виготовленнябланків (у тому числі ордерів) із зазначенням прізвища, імені та по батьковіадвоката, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатськоюдіяльністю;

придбанняканцелярського приладдя;

сплатаадвокатами внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користьнайманих працівників, та фондів загальнообов'язкового державного соціальногострахування;

програмнезабезпечення;

поштові такур'єрські послуги, необхідні для виконання адвокатської діяльності;

витрати напослуги телекомунікаційного зв’язку, електронні цифрові підписи для веденнябухгалтерського та податкового обліку та для подання податкової звітності,звітності до органів статистики, Пенсійного Фонду України, інших фондівзагальнообов'язкового державного страхування.

        Як бачимо, знову ДПС дивним чином втрачає будь-які посилання на транспортнівитрати. Дивує той факт, що орган податкової служби знову вдався доконкретизації переліку витрат. Із власного досвіду хочу повідомити, щорегіональні підрозділи ДПС керуються лише тим, що зазначено в переліку вищогооргану, жодні посилання на незаконність цих роз’яснень на них не діють.

     Але, не все так безнадійно, як здається, тут знову допомагає оскарженняподаткової консультації минулого року, але тепер вже в апеляційній інстанції.Хоча постанова Київського апеляційногоадміністративного суду і скасувала постанову першої інстанції,але в даному випадку, лише з користю для адвокатури. 

        Наведемо короткий зміст постанови: «Тобто, з наведеного чітко вбачається,що ДПА у м. Києві застосовано прислівник «зокрема», що сам по собі означаєвирізнення чого-небудь з-поміж однотипного. Наведене, в свою чергу, свідчитьпро наявність й інших видів витрат. Таким чином, використавши зазначенийприслівник, ДПА у м. Києві у переліку вказали найбільш поширені та типові дляадвокатської діяльності види витрат, ніяким чином не зазначивши, що цей перелікє вичерпним. На думку колегії суддів, наведені вище доводи апеляційної скаргидійсно підтверджують факт відповідності податкової консультації вимогамзаконодавства та спростовують висновки суду першої інстанції щодо обмеженнязазначеним у податковій консультації переліком документів можливості наданняпозивачем інших документів на підтвердження понесених ним витрат».

       Отже, такий непомітний, але чарівний прислівник «зокрема» має дуже сильнезначення для тлумачення тієї чи іншої правової позиції.

     Так, і у випадку з узагальнюючою податковою консультацією від 24 грудня2012 року ДПС України, затвердженої наказом № 1185, чарівний прислівник, якоберег адвокатури, НЕ ОБМЕЖУЄ ПЕРЕЛІК ВИТРАТ, який визначено на власний розсудДПС України.

      Я знову наполягаю, адвокатура має бути і має бути чесною, зокрема…

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи