Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
29.03.2018 12:31

Сплата ЄСВ адвокатами

Партнер, адвокат Адвокатське об`єднання «Головань і Партнери»

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі адвокатську діяльність та

Щодо сплати єдиного соціального внеску адвокатами

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір таоблік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальнестрахування»  платниками єдиного внескує  особи, які провадять незалежнупрофесійну діяльність, в тому числі адвокатську діяльність та отримують дохідвід цієї діяльності.

Відповідно до п. 14.1.226. ст. 14 ПК України самозайнятаособа – це платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадитьнезалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником вмежах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – це, зокрема, діяльністьадвокатів за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою -підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Отже, для цілей Податкового кодексу, особа не здійснюєнезалежну професійну діяльність, якщо така особа є працівником в межах такоїдіяльності.  

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру таадвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльністьіндивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чиадвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

При цьому підтримую точку зору І.Голованя, що  трудові відносини адвокатів з адвокатськими бюро та адвокатськимиоб’єднаннями є єдино можливими.

Частиною 1 ст. 13 цього Закону передбачено, що адвокат,який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Таким чином якщо адвокат здійснює діяльністьіндивідуально, укладає договір про надання правової допомоги від власного іменіта отримує дохід від адвокатської діяльності, тобто адвокат здійснює незалежнупрофесійну діяльність, в розумінні ПК України, та є платником єдиного внеску.  

Якщо адвокат здійснює адвокатську діяльність в складіадвокатського бюро чи адвокатського об’єднання на умовах трудового договору,договір про надання правової допомоги укладається від імені адвокатського бюро\ об’єднання та отримує дохід адвокатське бюро \ об’єднання, то адвокат нездійснює незалежну професійну діяльність, для цілей ПК України, та не єплатником єдиного внеску.

Ця позиція також узгоджується з позицією фіскальноїслужби, яка міститься на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС.

З сайту Державної фіскальноїслужби України

  Чи необхідно адвокатуставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежнупрофесійну діяльність, у випадку, коли він не провадитьсамостійну адвокатську діяльність, а перебуває у трудових відносинах зроботодавцем?

Коротка:
 Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамкахтрудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатськимоб’єднанням), всі договори про надання правової допомоги укладаються від іменіроботодавця та оплата за послуги адвоката здійснюється роботодавцем, тотакий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі, якособа, що здійснює незалежну професійну діяльність. 
Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується,то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі, яксамозайнята особа. 

Повна:
Згідно з норами підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексуУкраїни (далі – ПКУ), самозайнятою особою є платник податку, який є фізичноюособою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, щотака особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежноїпрофесійної діяльності. 
Незалежна професійна діяльність - це, зокрема, діяльність адвокатів заумови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем тавикористовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Відповідно до пункту 63.2 статті 63 ПКУ та пункту 1.3 розділу І Порядку облікуплатників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансівУкраїни від 09.12.2011 № 1588, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України29 грудня 2011 року за № 1562/20300, взяттю на облік або реєстрації уконтролюючих органах підлягають всі платники податків. 
Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремленихпідрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявностіобов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору. 
     Якщо адвокат здійснює свою діяльністьвиключно у рамках трудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатськимоб’єднанням), всі договори про надання правової допомоги укладаються від іменіроботодавця, та оплата за послуги адвоката здійснюється від іменіроботодавця, то такий адвокат не повинен ставати на облік вконтролюючому органі, як особа, що здійснює незалежну професійнудіяльність. 
Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується,то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі, яксамозайнята особа.


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net