Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.05.2018 15:57

Життя для ТОВ по-новому

Юрист корпоративного відділу Юридичної компанії "Наказ"

12 березня 2018 року, президент України, нарешті підписав Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Новий Закон значно покращить бізнес-клімат, сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій, збільшить надійність захисту прав власності та забезпечить учасників ефективними механізмами запобігання та вирішення корпоративних конфліктів. 

Новий Закон набирає чинності з 17 червня 2018 року.

Всім товариствам, протягом одного календарного року з моменту набрання чинності нового Закону, необхідно привести  статути у відповідність до чинного законодавства – зареєструвати статути у новій редакції. 

Товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону протягом одного року з дня набрання чинності Закону, тобто процедура внесення змін до статуту буде безкоштовна протягом року.

№ п/п

Зміни

Закон України «Про господарські товариства», у частині, що стосується товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ЩО БУЛО)

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (ЩО СТАЛО)

Зменшено кількість відомостей, які зазначають у Статуті товариства.

Статут містить відомості про:

- вид товариства;

- предмет і цілі його діяльності; - склад засновників та учасників;

- найменування;

- розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу;

- порядок розподілу прибутків та збитків;

- склад  та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень;

-  перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів,

- порядок підписання  установчих документів;

- порядок внесення змін до установчих  документів;

- порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Статут містить відомості про: 1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Наявність нотаріального засвідчення першої редакції Статуту.

Була не обов’язково.

З 17 червня 2018 року – є обов’язковою.

Термін внесення статутного капіталу.

До закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Корпоративний договір.

Поняття відсутнє.

Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Безвідклична довіреність.

Поняття відсутнє.

Довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

Переважне право учасника товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права.

Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на тридцять перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Вихід учасника товариства.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

Заочне голосування та опитування.

Поняття відсутнє.

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

ч. 1 ст. 37, Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Конфлікт інтересів.

Поняття відсутнє.

Конфліктом інтересів є конфлікт між обов‘язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

Значний правочин.

Поняття відсутнє.

Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Спадкоємці.

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв'язку із смертю    громадянина, учасника    товариства, правонаступники  (спадкоємці) мають  переважне право вступу до цього товариства.

У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи