Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2017 12:17

Акредитація закладу охорони здоров’я

Розберемо детальніше, що є акредитація, акредитація закладу охорони здоров’я – це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері


Розберемо детальніше, що є акредитація, акредитація закладу охорони здоров’я – це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Коли проводиться акредитація закладу охорони здоров’я? 

Якщо розглядати взагалі, то першим етапом є створення закладу охорони здоров’я – державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в єдиному реєстрі. 

Надалі, це – отримання ліцензії, що дозволяє займатись відповідним видом діяльності.  
 
І заключним етапом є проходження акредитації, що має періодичний характер. Перше проходження акредитації проводиться через два роки від початку провадження діяльності, що підтверджується ліцензією. Наступні акредитації проводяться кожні три роки. 
 
Як встановлено чинним законодавством, то обов’язковій акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я, крім аптек, які проходять акредитацію добровільно. 

Органом, що проводить акредитацію є Акредитаційна комісія, після отримання заяви та необхідних документів вказаних нище та формує експертні групи для проведення оцінки.

Порядком встановлено, що підставою для проведення акредитації є наступні документи:  
 
- заява про проведення державної акредитації;  
 
- копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку;  
 
- копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку;  
 
- затверджена структура закладу;  
 
- звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ);  
 
- звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу); 
 
- результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки.  
 
За результатами проведення перевірки закладу охорони здоров’я на відповідність встановлених наказом МОЗ України стандартів складається експертний висновок про відповідність закладу стандартам акредитації, в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації. 
 
Наказом МОЗ визначено акредитаційні категорії:  
 
1. Заклади, що надають первинну медичну допомогу:  
 
вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 90 до 100 % від максимально можливого;  
 
першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 80 до 89 % від максимально можливого;  
 
другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70 до 79 % від максимально можливого.  
 
2. Заклади, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу:  
 
вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 90 до 100 % від максимально можливого (за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000);  
 
першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 85 до 100 % від максимально можливого;  
 
другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70 до 84 % від максимально можливого. 
 
Прийняття рішення акредитаційною комісією.  
 
Отже, остаточне рішення акредитаційна комісія приймає протягом 10 робочих днів та інформує заклад:  
 
- про присвоєння певної категорії;  
 
- про відмову в акредитації.  
 
В результаті прийняття рішення про присвоєння певної категорії комісія безоплатно видає акредитаційний сертифікат та вносить заклад до реєстру акредитованих закладів.  
 
У випадку відмови в акредитації заклад може подати заяву про проведення акредитації не раніше ніж через один рік після прийняття відповідною акредитаційною комісією рішення про відмову в акредитації.

Порядком встановлено випадки позачергової акредитація, а саме: 

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію;  
 
за рішенням головної акредитаційної комісії - у випадках: несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено, в тому числі під час проведення планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. 
 
Анулювання акредитаційного сертифіката. 

Також є певні нюанси, коли акредитаційний сертифікат анулюється, а саме у випадку анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.  
 
У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання акредитаційного сертифіката або зниження акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється.

Оскарження рішень акредитаційної комісії. 

У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі або якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку. 
 
Випадки переоформлення акредитаційного сертифіката:  
 
Бланк акредитаційного сертифіката підлягає переоформленню у разі: 
зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов’язана з реорганізацією закладу; 
зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад; 

зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.  
 
У разі втрати або пошкодження бланка акредитаційного сертифіката відповідна акредитаційна комісія видає закладу на підставі відповідної заяви дублікат акредитаційного сертифіката та приймає рішення про анулювання бланка акредитаційного сертифіката, який було втрачено або пошкоджено.  
 
Акредитація за своїм статусом є найскладнішим етапом в діяльності закладу охорони здоров’я, від проведення перевірки комісією залежить який рівень отримує заклад та чи отримує взагалі, що стимулює заклади вдосконалюватись для отримання найвищої оцінки і підтримання в подальшому своєї діяльності на цьому рівні.  
 
Джерело: 
1. Порядок акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 Ф№ 765. 

2. Критерії акредитації закладів охорони здоров'я, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142. 

3. Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]