Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
03.01.2018 12:18

Бенефіціарний власник доходу при виплаті позики нерезиденту

Адвокат, кандидат юридичних наук, АБ "Раков і партнери", м. Київ, м. Луцьк.

Досліджується один з судово-правових висновків кваліфікації нерезидента, як бенефіціарного (фактичного) власника доходу у цілях застосування пониженої ставки податку.

Очевидно, щозастосування поняття бенефіціарного (фактичного) власника доходу, якевідображене зокрема у ст. 103 ПК України, залишає широкий простір для різнихподатково-правових інтерпретацій та тлумачень.  

Саме поняттябенефіціарного (фактичного) власника доходу, є економіко – правовою категорією,кваліфікація якої тією чи іншою мірою в кожному самостійному випадку, залежитьвід змісту фінансово-економічних та господарко-правових особливостей договірнихвзаємовідносин вітчизняного суб’єкта господарювання з його іноземнимбізнес-партнером.   

На думкуавтора, в даному контексті, слід звернути увагу на зміст ухвали ВАС України від14.06.2016 № К/800/4580/16 у справі № 804/4659/15 (рішення у ЄДРСР за №58510203) у якій суд касаційної інстанції відобразив один з критеріївподатково-правової кваліфікації статусу бенефіціарного власника доходу, призастосуванні резидентом України пониженої ставки податку.  

Заматеріалами вказаної справи «суд встановив, що укладений між вітчизнянимпідприємством та BARCLAYS BANK PLC строковий кредитний договір на суму550000000,00 доларів США є договором про наданнясиндикованого кредиту, а тому упозичальника виникають відносини з одним банком - організатором кредиту, який виступаючи в ролі агента операції,акумулює кошти банків - членів синдикату іпередає їх позичальнику. Аналогічним чином він розподіляє процентні виплатий основну суму до повернення. З таких підстав Барклейз банк Пі-Ел-Сі (BARCLAYSBANK PLC) не є бенефіціарним власником отриманих відсотків за кредитнимдоговором, а виступає в якості агента інших сторін фінансування».

До такоговисновку суд касаційної інстанції дійшов у результаті дослідження тих фактів,що по матеріально-правовій суті даного кредитного договору, для його надання резидентуУкраїни, нерезидентом було залучено 28 кредиторів, серед числа яких 26комерційних банків, а також 2 інвестиційні фонди, які фактично володіли 91,8 %та 8,2 % загальної суми наданого кредиту.

Отже, за такихобставин формування та надання кредитних коштів, наведений банк виконував лише функцію організатора кредиту, тобто агента,який акумулювавши грошові ресурси 26 комерційних банків та 2 інвестиційнихфондів (тобто учасників синдикованого кредиту) надав їх позичальнику з України,водночас при виплаті резидентом України основної суми до повернення тавідсотків за таким кредитом, банк виконує такі ж організаційно-агентськіфункції, тобто перераховує на користь 26 комерційних банків та 2 інвестиційнихфондів основні суми до повернення та відсотки, пропорційно до розміру їхвнесків при формуванні основної суми кредиту при його наданні резидентуУкраїни, у зв’язку з чим ВАС України дійшов висновку, що кредитор не єбенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу в розумінні підпункту103.3 статті 103 ПК України.

Довідковозауважимо, що «синдикований кредит» ( syndicated loan ) – кредит, що надається одному позичальнику кількомакредиторами (синдикатом кредиторів), зазвичай, у межах однієї кредитної угоди зрозподілом часток кредиту між учасниками синдикату, в наслідок чого сумакредиту та ризики розподіляються між банками-учасниками.                   

Отже, з метоюзастосування пониженої ставки оподаткування при виплаті доходу на користьнерезидента джерелом походження з України, застосовуючи положення статті 103 ПКУкраїни, пропонується враховувати наступну інформацію,  наявність якої може призвести до висновкуфіскального органу щодо номінального статусу (а не фактичного) отримувачадоходу, а саме:

-  у нерезидента, як отримувача, існує зобов’язаннябезумовного перерахування отриманого доходу іншому нерезиденту, в тому числіпереказ цих коштів у день отримання чи інший короткий проміжок часу;

-   надання нерезидентом кредиту, позики українськомуплатнику виключно за рахунок позичкових коштів (крім незначних запозичень, щопояснюється потребою у покритті тимчасових касових розривів по ліквідності);

-    виплата доходів здійснюється нерезиденту, який діє чиможе діяти щодо цих коштів у якості агента, посередника. Тобто наявністьбудь-якої інформації, що вказує на проміжний, транзитний характер доходунерезидента джерелом з України.       

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net