Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
29.05.2017 03:00

Доброчесність по-американськи: незалежність та підзвітність суддів

Суддя Верховного Суду

26 травня 2017 року Український Католицький Університет спільно з програмою USAID Ukraine із реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» провів у Києві відкриту лекцію Виконавчого директора Комісії з питань поведінки суддів у штаті Вашингтон Рейко Кол

26  травня 2017 року  Український Католицький Університет спільно зпрограмою USAID Ukraine із реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» провів у Києві відкриту лекціюВиконавчого директора Комісії з питань поведінки суддів у штаті Вашингтон РейкоКолнер ( Reiko Callner ) на тему: «Збереження доброчесності та незалежності судової влади».

Попри те, що сама пані Колнер виявилась фахівцем високого рівня та дуже цікавимспікером, інформація, якою вона поділилась під час лекції, заслуговує на окремуувагу.  Нижче наведено деякі з тез її доповіді.

Комісія у справах поведінки суддів штату Вашингтон (надалі –"Комісія") є незалежним органом у судовій гілці влади, йогоюрисдикція поширюється на суддів Верховного суду штату, судів першої інстанціїта апеляційних судів; уповноважених судів, магістратів та суддів, які працюютьна своїх посадах тимчасово та на умовах часткової зайнятості. Для того, щобстворити Комісію у 1981 році були внесені зміни до конституції штату.

Комісія створена з метою підтримання та відновленнявпевненості громадськості у доброчесності, незалежності та неупередженостісуддів через забезпечення виконання суворих стандартів поведінки суддів наслужбі та у повсякденному житті. Крім того, Комісія допомагає суддямпідтримувати необхідний баланс незалежності та підзвітності та запевнитигромадськість у тому, що судова система ані допускає, ані закриває очі наненалежну поведінку суддів. Надзвичайно важливо й те, що Комісія захищає суддіввід хибних, необґрунтованих та помилкових звинувачень, що можуть несправедливозашкодити їхній репутації та репутації судової системи штату в цілому.

Комісія налічує одинадцять членів: три судді, два адвокати та шість осіб,які не є ані адвокатами, ані суддями, і яких призначає губернатор штату.Останні складають більшість у Комісії. Комісія докладає багато зусиль, щоб підвищитиюридичний та фаховий рівень таких осіб шляхом проведення тренінгів та їхнавчання.

Переважна більшість – понад 95% – скарг, щонадходять до Комісії, відхиляються. Деякі з них відхиляються, навіть якщоінформація в них є достовірною, але не свідчить про порушення Кодексупрофесійної поведінки суддів.  Більшістьскарг відхиляються тому, що скаржники не згодні з рішенням судді, а неповідомляють про порушення суддею Кодексу професійної поведінки суддів. Тобтонасправді скаржник просить Комісію діяти як апеляційний суд і переглянутирішення судді по суті. Прикладами типових скарг, відхилених із зазначених вищепричин, можуть бути скарги на те, що суддя:

-          -  неправильноприйняв або не прийняв до розгляду певне свідчення;

-          -  повіривданому під присягою неправдивому свідченню;

-          -  виніснадто суворе чи надто м’яке покарання;

-          -  призначивопікуном дитини "не ту" особу.

Комісія дотримується позиції, що навіть якщо суддя припустився помилки, убільшості випадків це не становить склад неналежної поведінки, а простосвідчить про те, що суддя – також людина і може помилятися. Виправлення такихпомилок є обов’язком апеляційних судів, а не Комісій у справах поведінкисуддів.

У штаті Вашингтон проведення розслідувань проти суддів ініціюється зафактом одержання скарг з будь-яких джерел, у тому числі анонімних. Скаржник незобов’язаний мати безпосереднє відношення до предмету скарги. Скарги можутьподаватися також працівниками та членами самої Комісії. Наприклад, якщо статтяу засобах масової інформації вказує на те, що поведінка судді можливо єпорушенням Кодексу професійної поведінки суддів, Комісія може початирозслідування за цим фактом, не чекаючи скарги.

У більшості випадків суддю не сповіщають про проведення розслідування. Фактподачі скарги на суддю, як і факт проведення розслідування за скаргою, жоднимчином не впливає на роботу даного судді. Наявність скарги на суддю простосвідчить лише про те, що суддя мусить приймати складні рішення, які неминучезалишать когось невдоволеним.

Конституція штату вимагає проводити розслідуванняКомісії на умовах конфіденційності і не оприлюднювати навіть сам факт відкриттяпровадження. Комісія не має права підтверджувати чи спростовувати інформаціюпро одержання скарги на суддю чи проведення розслідування стосовно судді. Необхідністьдодержуватися у розслідуваннях принципу конфіденційності зумовлюється низкоюпричин, зокрема:

-    -  скаржникита свідки заохочуються діяти без побоювання помсти з боку судді чипереслідування з боку ЗМІ;

   - запобіганнязалякуванню та нападам на суддів з боку безсовісних і безпринципних скаржників;

- - захистрепутації судді (та суддівського корпусу в цілому) від публічного оприлюдненнянеобґрунтованих скарг.

Після відхилення скарги або оголошення Комісієюпублічного звинувачення за результатами розгляду скарги встановлена щодоскаржників і свідків вимога додержання конфіденційності поза межами їх відносинз Комісією скасовується. Водночас, вимога щодо конфіденційності залишаєтьсядовічною для членів і працівників Комісії стосовно відхилених скарг. Вони немають права ані підтвердити, ані спростувати факт існування скарги, щорозглядається чи вже була відхилена.

Будь-які інформація, повідомлена особою Комісіїабо її слідчим чи працівникам, не може бути використана як підстава дляпереслідування такої особи за дефомацію. Такий імунітет не поширюється наінформацію, повідомлену на будь-якому іншому форумі, наприклад, інформацію,повідомлену газеті.

Визначаючи ступінь суворості санкції Комісіязважає на невиключні обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, визначені їїрегламентом. Характеристики неналежної поведінки:

-  -  Данийвипадок неналежної поведінки є окремим випадком чи стереотипом поведінки?

      Природа,масштаб і частота випадків неналежної поведінки;

    - Колитрапився випадок неналежної поведінки судді – під час виконання посадовихобов’язків чи у повсякденному житті?

-          -  Чибуло порушення суддею даної ним присяги навмисним та кричущим?

-          -  Природата масштаб негативного впливу неналежної поведінки на інших осіб;

-        -  Масштабзловживання суддею своїм службовим становищем заради задоволення власних бажань;

-     -  Фактичнийнегативний вплив неналежної поведінки на репутацію суддівського корпусу якдоброчесної та поважної інституції.

Якщо скарга на поведінку судді не відхилена, іКомісія накладає на суддю санкцію, це має бути зроблено публічно. Водночас, уштаті Вашингтон суддя може укласти з Комісією певну угоду в обмін на скасуваннянакладеної на нього санкції. Така угода може бути укладена у будь-який час доприйняття остаточного рішення про проведення публічного слухання у справі позвинуваченню судді.

Суддя має право оскаржити негативне по відношеннюдо нього рішення у Верховному суді штату протягом 30 днів з дати прийняттярішення Комісією. Верховний суд штату переглядає рішення повністю з самогопочатку. Хоча Верховний суд і не збирає нові свідчення, він аналізує висновкиКомісії щодо факту порушення на предмет обґрунтування їх свідченнями, юридичнівисновки Комісії та рішення Комісії про накладання санкції і може залишити їхбез змін, внести до них поправки або скасувати будь-які з них.

Крім Комісії з питань поведінки суддів у штатіВашингтон також існує Дорадча комісія з питань професійної етики, яка єдорадчим органом у судовій гілці влади. Судді, а також уповноважені судів,мають можливість звернутися до Дорадчої комісії за рекомендаційним висновком зпитань професійної етики. У випадку подання скарги проти судді, відповідністьдій судді рекомендаціям Дорадчої комісії з питань професійної етики вважається свідченнямдобросовісності судді.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net