Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.06.2017 13:27

Щодо оренди комунального майна при виділі

Адвокат, громадський діяч

Частиною 1 ст.109 Цивільного кодексу України визначено, що виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Частиною 1 ст.109 Цивільного кодексу Українивизначено, що виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, правта обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних новихюридичних осіб.

Таким чином, при виділі – до новоствореної особипереходять права та обов’язки, в тому числі і право оренди (про перехід праваоренди обов’язково зазначається у розподільчому балансі).

З урахуванням того, що при виділі із товариства зарозподільчим балансом буде передаватись нерухоме майно (будівля), то даніправовідносини будуть регулюватись ч.2 ст.120 Земельного кодексу України, увідповідності до якої встановлено, що якщо жилий будинок, будівля або спорударозміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуттяправа власності на ці об'єкти до набувача переходить право користуванняземельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому жобсязі, що були у попереднього землекористувача.

То ж при виділі – новостворена особа набуває правовласності на нерухоме майно, а в силу положень ч.2 ст.120 Земельного кодексуУкраїни — також і право користування земельною ділянкою, на якій розміщено ценерухоме майно.

Разом з тим, нормами ч.1 ст.125 Земельного кодексуУкраїни визначено, що право оренди земельної ділянки виникає з моментудержавної реєстрації цього права.

Відповідно до п.6  Порядку державної реєстрації речових прав нанерухоме майно та їх обтяжень (надалі - Порядок), затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N 1127, уразі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду зодночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані,а також у разі державної реєстрації речових прав, що є похідними від прававласності, одночасно з державною реєстрацією права власності на таке майнозаявником подається одна заява.

Пунктом 49 Порядку передбачено, що длядержавної реєстрації права власності у зв'язку з передачею у власність фізичнимта юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чиреорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особиподаються:

1) документ, що посвідчує правовласності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичнимособам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано вДержавному реєстрі прав);

2) ліквідаційний баланс, затверджений засновниками(учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідаціююридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майноюридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна аборішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разіліквідації юридичної особи);

3) передавальний акт, затверджений засновниками(учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття,приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання абоперетворення юридичної особи);

4) розподільний баланс,затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, якийприйняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разіподілу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

Разом з тим, у даному питанні також необхідновраховувати що при виділі (з урахуванням змін до цивільного та господарськогокодексів України) не застосовуються положення щодо правонаступництва прав таобов’язків від однієї юридичної особи до іншої юридичної особи, що створюєтьсяпри виділі.

Тобто, до виділу не застосовуються положення ч.1ст.104 Цивільного кодексу України, у відповідності до яких юридична особаприпиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу,перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно,права та обов'язки переходять до правонаступників.

Як наслідок, при виділі зпереходом до юридичної особи, що створюється шляхом виділу, права орендиземельної ділянки комунальної власності застосовуються загальні підстави набуттяправа оренди земельної ділянки комунальної власності.

У відповідності до ч.1 ст.124 Земельного кодексуУкраїни передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній абокомунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органувиконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їхповноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договорукупівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди)шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажуправа оренди земельної ділянки.

Таким чином, з метою переведення права орендиземельної ділянки із юридичної особи на новостворену юридичну особу шляхомвиділу необхідно буде завершити процедуру виділу, отримати рішення органумісцевого самоврядування про передачу права оренди земельної ділянкикомунальної власності юридичній особі, що створюється шляхом виділу, а такожпройти процедуру державної реєстрації прав на нерухоме майно та права орендиземельної ділянки, на якій розташоване таке нерухоме майно.

Враховуючи що документи про передачу прававласності на нерухоме майно підлягають нотаріальному посвідченню у нотаріуса,який в свою чергу також реєструє право власності на таке нерухоме майно таречові права (право оренди) на земельну ділянку під нерухомим майном, рекомендую додатково узгодити питаннянотаріального посвідчення розподільчого балансу, а також державної реєстрації правна нерухоме майно і права оренди земельної ділянки, на якій розташоване такенерухоме майно, безпосередньо у нотаріуса із яким Ви будете співпрацювати зданого питання.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи