Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.03.2017 09:32

Щодо обрання ставки єдиного податку для новоствореної юридичної особи

Адвокат, громадський діяч

Новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником податку на додану вартість.

Новостворена юридична особаможе обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на доданувартість (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником податкуна додану вартість.

Відповідно до п. 293.3 ст. 293 Податковогокодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями(далі – ПК України) відсоткова ставка єдиного податку для платників третьоїгрупи встановлюється у розмірі:

1) 3 % доходу – у разі сплати податку надодану вартість;

2) 5 % доходу – у разі включення податкуна додану вартість до складу єдиного податку.

Згідно з п.п. 4 п. 293.8 ст.293 ПК України ставка єдиного податку, визначена для III групи у розмірі 3 %,може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, якийзареєстрований платником податку на додану вартість, у разі переходу ним наспрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощенусистему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початкунаступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податкутретьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 %, у разідобровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміниставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початкукалендарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстраціїтакого платника єдиного податку платником податку на додану вартість;

в) суб’єктом господарювання, якийне зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу наспрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податкушляхом реєстрації платником податку на додану вартість і подання заяви щодопереходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиногоподатку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступногокалендарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на доданувартість.

Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1ст. 181 ПК України не є платником податку у зв’язку з тим, що обсягиоподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеноюстаттею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платникподатку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

У разі добровільної реєстрації особи якплатника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п. 6 п. 180.1ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днівдо початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платникамиподатку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних

Також відповідно до абзацу першого п.183.5 ст. 183 ПКУ особи, зазначені у п. 183.3 ст. 183 ПК України, можутьнавести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, щовідповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такіособи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складанняподаткових накладних.

Згідно з абзацом третім п. 183.7 ст. 183ПК України реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податкуможе бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державнуреєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особиабо фізичної особи – підприємця. Поряд з цим абзацом другим п.п. 298.1.2 п.298.1 ст. 298 ПКУ передбачено, що зареєстровані в установленому законом порядкусуб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державноїреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставкиєдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплатуподатку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їхдержавної реєстрації.

Таким чином, новостворенаюридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податкуна додану вартість (третя група – 3%), лише після здійснення реєстраціїплатником податку на додану вартість. Тобто новостворена юридична особа можезареєструватися з дня державної реєстрації як платник єдиного податку третьоїгрупи зі ставкою 5 % та не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталуподати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою 3 % (для третьоїгрупи) та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи