Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.06.2013 12:27

Третейські суди можуть скоро залишитись тільки на папері

Мова піде про конституційне звернення, яке мною підготовлене.

Незнаю як у кого, але у мене при згадуванні поняття "третейський суд" відразу згадується "третейський суд при  асоціації українських банків". Я не знаю жодного випадкуколи б таких цей "суд" прийняв рішення НЕ на користь банку. В нинішньому правовому регулюванні, третейський суд - це спосіб убезпечити себе від втручання Феміди у відносини із власним контрагентом. Така собі відмова від звернення до суду. Хоча офіційно Вищі суди дотримуються позиції, що укладення угоди про передачу спору на розгляд до третейського суду не є відмовою від права на звернення до суду. Але "де-факто" воно цим і є.
Законодавець, на мою думку, трішки захопився впроваджувати альтернативний метод вирішення правових спорів, що надав цим судам більше гарантій, аніж судам державним. 
Подумайте, коли суд державний приймає рішення і ви із ним не погоджуєтесь, ви подаєте апеляційну чи касаційну скаргу із тих мотивів, що суд нижчої інстанції неправильно застосував норми матеріального чи процесуального права.
Третейські ж суди влаштувались дуже добре. Їхнє рішення не може бути оскаржене, крім випадків визначених у законі. І то із підстав процедурних порушень, які дуже рідко допускаються. Тобто якщо третейський суд прийме рішення за яким спір вирішений впринципі неправильно, воно є остаточним і оскаржити його із підстав неправильного застосування норм матеріального права, шансів нуль.
А якщо ви звернетесь до суду державного, то останній припинить провадження у справі на підставі того, що між сторонами укладено угоду про передачу спору на розгляд до третейського суду. І все, спір про право вирішений.
Мною підготовлене конституційне звернення про офіційне тлумачення п.5.ч.1. ст. 80 Господарського процесуального кодексу. У конституційному звернення я зазначаю, що припинення провадження у справі на підставі наявності третейського застереження є порушенням права особи на судовий захист. Звернення подаватиметься не від мого імені, а від імені підприємства, адже це підприємство є суб’єктом відповідних конституційних прав.
Вважаю, що 90% вірогідності, що Конституційний суд визнає неконституційною зазначену норму закону. Тобто сценарій буде подібним, коли визналась неконституційною ст.14-1 КУпАП та ч.6 ст. 256 КУпАП.
Деякі витяги із конституційного звернення:
"У зв’язку із неоднозначним застосуванням п.5 ч.1 ст. 80 ГПК України, існує реальна загроза порушення прав суб’єкта права на конституційне звернення, що передбачене у ч.1 ст. 55 Конституції України.
Конституційне право передбачене ч.1 ст. 55 Конституції України яка, відповідно до офіційного тлумачення Конституційного суду України, що надане у справі від 25 грудня 1997 року (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Тобто, у випадку звернення заявника до господарського суду за захистом свого порушеного права, згідно договором у якому міститься третейське застереження, може бути порушене його право на судовий захист.
Констиуційний суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що за жодних обставин не можна обмежувати гарантоване конституцією право особи на судовий захист.
Ст. 64 Конституції України « Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України ».
Із законодавчого визначення третейського суду вбачається, що законодавчець виділись декілька ключових ознак третейського суду ;

1.                      Третейський суд – недержавний орган . Тобто він не створюється за розпорядженням органу державної влади, не покликаний виконувати будь-які державні функції і не наділений жодними державно-владними повноваженнями. Держава, в свою чергу, не несе відповідальності за діяльність такого суду.

2.                      Третейський суд утворюється угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб. Це ознака третейського суду дозволяє зробити висновок, що сторони наділені диспозитивним правом на звернення до такого суду. Ніхто не може бути примушений для звернення до нього, або до відмови від такого звернення. Участь осіб у розгляді справи третейським судом є виключно добровільна.

3.                      Третейський суд створюється для вирішення правових спорів. Як справедливо зазначив у своєму рішенні Конституційний суд України від 24 лютого 2004 року №3-рп/2004, звернення до третейського суду є способом реалізації особою права кожного будь-якими не забороненими зконом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань у сфері цивільних та господарських правовідносин. А тому третейський суд не має права здійснювати жодної іншої діяльності окрім тієї, що пов’язана із вирішенням правових спорів.

4.                      Третейський суд вирішує виключно цивільні та господарські правовідносини. Із даної ознаки слідує, що третейський суд за жодних обставин не повноважний здійснювати розгляд публічно-правових спорів та спорів, що виникають із інших правовідносин, що відмінні від цивільних чи господарських. А тому компетенція третейського суду поширюється виключно на приватно-правові відносини."

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]