Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.11.2016 21:31

Судова експертиза з питань землеустрою

Доктор юридичних наук

Перспективний напрямок судової експертизи.

Судово-експертна діяльність регламентується сьогодні насамперед Законом України “Про судову експертизу” [1] , так званими “процесуальними кодексами” та низкою підзаконних нормативно-правових актів, серед яких особливе місце посідає Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Мінюсту № 53/5 [2].

Відповідно до ст. 1 згаданого Закону судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Одним з видів судових експертиз є інженерно-технічна експертиза, різновидом якої є, зокрема, експертиза з питань землеустрою.

Відповідна Інструкція у загальних рисах регламентує основні завдання експертизи із питань землеустрою (перелік цих завдань, як вбачається, є невичерпним, як і перелік питань, що ставляться на вирішення судовому експерту).

Основними завданнями судового експерта є:

1. Визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

2. Визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

3. визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам;

4. визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

Крім того, встановлено й орієнтовний перелік вирішуваних експертом питань, такими є:

- Чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки
та нормативно-правовим актам?

- Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?

Важливо розуміти, що для вирішення питань експертизи із питань землеустрою експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної документації та документації
із землеустрою на земельні ділянки. Справа в тому, що така документація
не завжди є “на руках” у осіб, на яких судом, прокурором чи слідчим буде покладено обов’язок надати документацію експерту або ж у замовника експертного дослідження.

Сучасне нормативно-правове забезпечення даного виду судової експертизи складається насамперед з актів земельного законодавства, стандартів, нормативних документів, а також Методичних рекомендацій [3].

Судові експерти, атестовані за спеціальністю 10.20 “Дослідження з питань землеустрою”, керуються зазначеними документами. Тим не менш, нормативно-правове та методичне забезпечення цього нового виду експертиз перебуває ще на початковій стадії, потребує суттєвої проробки та розширення фахівцями відповідного профілю.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон “Про судову експертизу” / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №28, ст. 232.

2. Наказ Міністерства юстиції України від 08 .10.1998 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень / Офіційний вісник України, 1998, № 46, ст. 172

3. Методичні рекомендації з визначення відповідності документації із землеустрою вимогам законодавства (Київ, 2014).   

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]