Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.07.2015 15:41

Лист українських профспілок до Міжнародної організації праці

Експерт з питань соціальної політики

Профспілки України звернулись до Міжнародної організації праці щодо про ризику ухвалення проекту Трудового кодексу України (№1658 від 20.05.2015 р., доопрацьований- автори ригіанал Папієв разом з Гройсманом та Денісовой), норми якого суттєво погіршують пра

                                                                              Генеральномудиректору

Міжнародноїорганізації праці

                                                               ГАЙ РАЙДЕРУ

Шановний панеРайдер!

Дозвольте висловити слова вдячності за Вашу постійнупідтримку Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ) та за Ваш внесок урозвиток профспілкового руху у всьому світі.

Цим листом хочу повідомити Вам про ризики ухваленнянайближчим часом проекту Трудового кодексу України (№1658 від20.05.2015р., доопрацьований), норми якого суттєво погіршують права найманих працівників та носятьелементи рабства.

Україна ратифікувала основні міжнародні конвенції вгалузі прав людини, включаючи Міжнародний пакт про економічні, соціальні ікультурі права, який зобов’язує владу забезпечувати дотримання соціально-економічнихправ трудящих та профспілок і, як мінімум, не ухвалювати документів, які їхпогіршують та утискають. На жаль, цей черговий проект Трудового кодексу Українимайже нічим не відрізняється від попередніх редакціях і його ухвалення призведедо звуження прав трудящих в України.

Зокрема стаття 12  проекту Трудового кодексу України (далі - проектТКУ) надає роботодавцям широкі одноосібні повноваження на прийняття нормативнихактів у сфері праці, що суперечить чинному законодавству.Закріплюючи за роботодавцями право ухвалювати власні нормативні акти у сферіпраці, проект ТКУ тим самим надає їм можливість уникати колективних переговорівта протидіяти створенню, існуванню та діяльності профспілок на підприємстві.

Стаття 30 проекту ТКУ надає право роботодавцюконтролювативиконання працівниками трудовихобов’язків,використовуючи для цього технічнізасоби(наприклад, відеокамери). Відеоспостереженняможе призвести до психологічного тиску напрацівника у процесі роботи та відеоматеріали можуть використовуватися  як доказова база в судах. Але законодавствомне передбачені механізми зберігання  тавикористання цих відеоматеріалів.

Згідно зі статтею 68 проекту ТКУ роботодавцю надається право у разі простою за домовленістю з іншимроботодавцем тимчасово перевести працівника за його згодою на роботу до іншогороботодавця. На практицітаке переведення буде примусовим, бо працівник може надати згоду під тиском або боячись втратити роботу (До уваги: реальний рівень безробіття в Україні складає20%, хоча офіційна статистка  показує 10,2%). Крім цього, строк, умови та територіальні рамки такого переведення не встановлюється.

Проект ТКУ вводить нові правила роботи комісії потрудових спорах. Зокрема, її рішення має ухвалюватися лише за згодою всіхчленів комісії, які беруть участь у її засіданні. У разі незгоди хоча б одного з членів комісії з рішенням, що пропонуєтьсядо прийняття, воно вважається неприйнятим      (стаття 389). Ця норма робить недоцільнимфункціонування комісії як механізму врегулювання трудових спорів, оскільки вонаформується з представників роботодавців та працівників в рівній кількості зкожної сторони. А рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для його сторін, але підлягає добровільному виконанню (стаття 392). Тобто запропонована норма є суперечливою, бо не зрозуміло,ким і як буде виконуватися рішення комісії з трудових спорів.

         Норми проекту ТКУ розширюють підстави для звільнення працівниківза ініціативою роботодавця. Зокрема:

-        за розголошення комерційної таємниці.Згідно зі ст. 505 Цивільного кодексуУкраїни,ними можуть вважатисявідомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншогохарактеру (п.2 ч. 2 статті92). Таке широке трактування надасть роботодавцю правозвільнити працівника, наприклад, за розголошення розміру його заробітної плати;

-        узв’язку з  недостатньою кваліфікацією працівника,що підтверджується результатами атестації, іншими доказами (стаття 93). Дане формулювання вводить незрозумілий стандарт, який надаєможливості для зловживань. Це дозволить роботодавцям проводити атестації,зокрема, для звільнення небажаних працівників.Об’єктивність та неупередженість таких атестацій може бути сумнівною. Крімцього у статті не конкретизоване поняття "інші докази", що напрактиці дасть змогу підтверджувати або спростовувати кваліфікацію працівникабудь-якими абсолютно довільними доказами та може спричинити звільнення зсуб’єктивних причин;

- у разі не здійснення профілактичного щеплення або не проходженнямедичного огляду працівник підлягає звільненню з роботи без попередження (стаття 74). ВУкраїні існує гострий дефіцит  вакцин якдля дітей, так і для дорослих,  що унеможливлюєвчасну вакцинацію найманих працівників.

        Статтею 199 проекту ТКУ передбачається, що засімейними обставинами та з інших причин працівникові за його заявою моженадаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк до трьох місяців.    Встановленнятакої тривалої відпустки без збереження заробітної плати містить ризикизловживань з боку роботодавців, бо фактично надає їм можливість скористатисязначним терміном та "згодою" працівника  для вирішення інших питань діяльності підприємства,установи, організації без виплати працівникові заробітної плати. Проект немістить обмеження терміну таких відпусток протягом року.  За чинним трудовим законодавством роботодавціуспішно використовують можливість оформити працівникам відпустку без збереженнязаробітної плати і навіть продовжити її період, незважаючи на те, що згідно зіст. 84 Кодексу законів про працю, строк такої відпустки не повинен перевищувати15 календарних днів на рік.

     Роботодовець згідно зі статтею37 проекту ТКУ може покласти на працівника виконання додаткових обов’язків, якщообсяг роботи за трудовою функцією не забезпечує його повну зайнятість. До того ж,коли«додаткова» робота є нижчеоплачуваною, ніж основна, доплати задодаткові обов’язки не здійснюватимуться. (наприклад: лікар може бути вимушений виконуватифункції медсестри, але при цьому виконання цієї додаткової роботи будебезоплатне).

       Норми проекту ТКУ звужують і права жінок з дітьми. Зокрема,  стаття 108 проекту Кодексу дозволяє звільнення одинокихматерів, які мають дітей віком до 15 років, а згідно зістаттею 291проекту ТКУ,жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можутьзалучати до робіт у нічний час, надурочних робіт і робіт у вихідні, днідержавних і релігійних свят, робота в які не проводиться, за їхньою письмовоюзгодою. Але згідно чинногозаконодавства матері, які мають дітей віком до трьох років,  не можуть бути залучені до робіт у нічнийчас, надурочних робіт і робіт у вихідні, дні державних і релігійних свят.

Конфедерація вільних профспілок України неодноразовонаголошувала, що в умовах кризи та не вирішення питань соціального захистугромадян неприпустимо суттєво погіршувати трудове законодавство.  Беручи до уваги згаданевище, просимо Вас у межах Ваших повноважень вжити необхідних заходів длянедопущення в Україні порушень міжнародних норм і стандартів.

         З повагою

 

         Голова

         Конфедерації вільних

         профспілок України                                                М.Я.Волинець

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи