Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.01.2022 15:25

Порушення законодавства про працю під час реєстрації юридичної особи

Призначення на посаду керівника під час реєстрації юридичної особи без дотримання кваліфікаційних характеристик професій працівників утворює склад злочину за ст. 205-1 Кримінального кодексу України

Відповідно до статті 205 - 1 Кримінального кодексу України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості,  -  караються штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Державна реєстрація юридичних осіб базується на принципах, серед яких визначений принцип державної реєстрації за заявницьким принципом (п.4 ч.1 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Разом з тим, Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (стаття 1 Кримінального кодексу України).

Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (стаття 4 Кодексу законів про працю України).

Кваліфікаційні характеристики директора (начальника, іншого керівника) підприємства визначені у частині 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Директор (начальник, інший керівник) підприємства керує згідно з чинним  законодавством виробничо-господарською    та   фінансово-економічною   діяльністю підприємства,  відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та    ефективне   використання   майна   підприємства,   а   також фінансово-господарські  результати  його  діяльності.   Забезпечує виконання   підприємством  усіх  зобов'язань  перед  державним  та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками,  замовниками  та  кредиторами,  а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та  бізнес-планів. Організовує   роботу   та  ефективну  взаємодію  всіх  структурних підрозділів,  цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на  розвиток  і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та   ринкових   пріоритетів,   підвищення   ефективності    роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку,   якості   та   конкурентоспроможності   продукції,   що виготовляється,  її  відповідність  світовим  стандартам  з  метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення  потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції.  Забезпечує виконання  підприємством  програми  оновлення  продукції,   планів капітального  будівництва,  обов'язків  перед  державним бюджетом, постачальниками,  замовниками і банками,  а також господарських та трудових   договорів  (контрактів)  і  бізнес-планів.  Організовує виробничо-господарську   діяльність   підприємства    на    основі застосування   методів   обґрунтованого   планування,  нормативних матеріалів,  фінансових і трудових  витрат,  вивчення  кон'юнктури ринку  та передового досвіду,  з метою підвищення технічного рівня та  якості  продукції  (послуг),   економічної   ефективності   її виробництва,  раціонального  використання  виробничих  резервів та витрачання всіх видів ресурсів.  Вживає заходів щодо  забезпечення підприємства   кваліфікованими  кадрами,  найкращого  використання знань та досвіду працівників,  створення безпечних  і  сприятливих умов   праці,   додержання   вимог   законодавства   про   охорону навколишнього середовища.  Здійснює заходи із соціального розвитку колективу   підприємства,   забезпечує  розроблення,  укладення  і виконання колективного договору;  проводить роботу щодо  зміцнення трудової   і   виробничої   дисципліни,  сприяє  розвитку  творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності  виробництва,  а  також підсилення  відповідальності  кожного  працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу,  виплату  заробітної плати    в    установлені    строки.    Вирішує    питання    щодо фінансово-економічної   та   виробничо-господарської    діяльності підприємства в межах наданих йому прав,  доручає виконання окремих організаційно-господарських  функцій   іншим   посадовим   особам: заступникам    директора,   керівникам   виробничих   підрозділів, функціональних  підрозділів  підприємства.  Забезпечує  додержання законності,  активне  використання  правових засобів удосконалення управління  та  функціонування  в   ринкових   умовах,   зміцнення договірної      та      фінансової     дисципліни,     регулювання соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Директор (начальник, інший керівник) підприємства повинен знати:   закони,   постанови,  укази,  розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади  і місцевого   самоврядування,   які   регулюють  порядок  діяльності підприємства;  профіль,  спеціалізацію  й  особливості   структури підприємства;  податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні  і  світові   тенденції   технологічного,   технічного, економічного   і   соціального  розвитку  галузі  і  підприємства; можливості  ефективного   використання   виробничих   потужностей, наявних  технологічних  процесів,  їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси підприємства;  порядок розроблення і  затвердження бізнес-планів   та   програм  виробничо-господарської  діяльності; ринкові методи господарювання та  управління;  кон'юнктуру  ринку; порядок   укладення   і   виконання  господарських  та  фінансових договорів,  галузевих  тарифних  угод,  колективних  договорів  та регулювання  соціально-трудових  відносин;  вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва  і досвід  завоювання  позицій  на  світових  та  регіональних ринках продукції;  основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва,  праці  та управління;  етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні  вимоги до директора (начальника, іншого керівника) підприємства: вища освіта другого рівня за ступенем магістра  за  відповідною  галуззю  знань  або вища освіта другого рівня  за  ступенем  магістра  та  післядипломна освіта за галуззю знань  «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників).

Під час реєстрації юридичної особи, на посаду директора (начальника, іншого керівника) підприємства може бути призначена особа та подані відповідні відомості державному реєстратору щодо особи яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра  за  відповідною  галуззю  знань  або вищу освіту другого рівня  за  ступенем  магістра  та  післядипломну освіту за галуззю знань  «Управління та адміністрування» або «Право», стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.

Подання державному реєстратору, під час державної реєстрації юридичної особи, відомостей про директора (начальника, іншого керівника) підприємства, особа якого не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим частиною 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, утворює склад злочину, передбаченому статтею 205 - 1 Кримінального кодексу України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи