Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.01.2017 16:27

Як самостійно ліквідувати ФОП?

Кроки, які потрібно зробити, щоб припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця та зняти з обліку в органах державної реєстраційної служби, фіскальної служби та пенсійного фонду України.

Кроки, які потрібно зробити, щоб припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця та зняти з обліку в органах державної реєстраційної служби, фіскальної служби та пенсійного фонду України.

I етап – Подача заяви державномуреєстратору

Єдиний державний реєстр юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містить актуальнівідомості про фізичну особу-підприємця.

Для державної реєстрації припиненняпідприємницької діяльності ФОП, підприємець подає державному реєстратору заявупро державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи –підприємця за формою12 (Затверджено Наказом Мін'юст України від 18.11.2016 №3268/5) та пред’являє документ, який посвідчує особу (паспорт громадянинаУкраїни або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документіноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне читимчасове проживання).

У випадку поданнядокументів уповноваженою особою, відомості про яку відсутні в Єдиномудержавному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу(нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Державному реєстраторузабороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якіне передбачені ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичнихосіб - підприємців та громадських формувань».

За результатом наданих документів,державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданихдля реєстрації припинення юридичної особи зобов’язаний внести відомості в Єдинийдержавний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськихформувань та надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійногофонду.

IIетап - Зняття з обліку в державній фіскальній службі України (ДФС)

1. Подання заяви прозняття обліку

ДФС анулює статус платника єдиногоподатку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разіприпиненняпідприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону -в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратораповідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. (пп. 2п. 299.10 ПКУ).

Виходячи з викладеного, фіскальнийорган зобов’язаний після отримання інформації від державного реєстратора проприпинення діяльності фізичної особи-підприємця анулювати статус платникаєдиного податку, але на практиці дана норма не працює.

Отже, для зняття з обліку вдержавній фіскальній службі, ФОП повинен подати заяву про відмову від спрощеноїсистеми оподаткування згідно порядку подання заяви про застосування спрощеноїсистеми оподаткування (Наказ Мінфін України від 20.12.2011 № 1675).

У заяві про припиненняпідприємницької діяльності Заявник зазначає відомості про дату (період)припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності (п.7пп. 298.3.1 ПКУ).

Останнім податковим (звітним)періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодовідмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадженнягосподарської діяльності.

Платникам1-ї та 2-ї груп єдиний податок треба буде сплатити за весь календарний місяць,навіть якщо реєстрацію єдинника анульовано на початку або в середині місяця.

Підсумовуючи викладене, для зняття зобліку в державній фіскальній службі вважаю необхідним ФОП подати заяву вконтролюючий орган для уникнення додаткових нарахувань податкових зобов’язаньта подальших проблем відносно виключення з реєстру платників єдиного податку.

Дата зняття з обліку в ДФС— це дата отримання відомостей про державну реєстрацію припиненнядіяльності. Слід мати на увазі, що підприємця не знімуть з обліку якщо єзаборгованість зі сплати єдиного податку.

2. Подача звітності

Після державної реєстраціїприпинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись уконтролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходивід провадження підприємницької діяльності.

Фізична особа-підприємець має забезпечитиостаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, вустановлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податковудекларацію за звітний рік у передбачені строки:

  • підприємцями 1–2-ї груп — протягом 60календарних днів після завершення звітного періоду;
  • платниками 3-ї групи — протягом 40 календарних днівпісля закінчення звітного періоду.

Деклараціянадається в паперовому вигляді, з написом від руки «Ліквідаційна».

3. Проведення перевірки

Державна фіскальна служба можепризначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платникаподатків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбаченихКодексом. Згідно п.102.1. Податкового кодексу України строк давності становить1095 днів.

Контролюючі органи можуть перевіритиза період ведення діяльності ФОП:

  • своєчасність декларування доходів ісплати податків;
  • подання звітності та сплату ЄСВ.

Отже, з вищевикладеного випливає, щопісля припинення підприємницької діяльності, платник податків залишається наобліку для можливості проведення взаєморозрахунків по платежам за податками тазборами.

III етап - зняття зобліку в Пенсійному фонді України (ПФУ)

Уразі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиногодержавного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодоприпинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду в 10-деннийтермін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що маєнайманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплатиєдиного внеску. На основі акта перевірки, платник єдиного внеску здійснюєостаточні розрахунки.

Фізичні особи - підприємці, які немають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт пронараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію актуперевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.

Рішення про не проведення перевіркиплатників єдиного внеску може бути за наявності одночасно таких умов:


O платникомєдиного внеску подана вся передбачена Законом звітність з нульовимипоказниками;

O платникомєдиного внеску у період після 01 січня 2011 року не використовувалась працяфізичних осіб;

O уконтролюючому органі відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платникуєдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску;

O уплатника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску;

O платникєдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку післяпроведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахункузі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

Після проведення позаплановоїперевірки фізичної особи - підприємця, яка має найманих працівників, звіреннярозрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахункута на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страховихкоштів, наданих фондами соціального страхування, орган Пенсійного фонду Українискладає довідку про відсутність заборгованості.

Датою зняття з обліку платникаєдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

IV – Закриття рахунків вбанках

Фізична особа-підприємець повинназакрити наявні банківські рахунки шляхом подачі відповідної заяви до відділеннябанку.

Якщо після припиненняпідприємницької діяльності залишились незакритими його рахунки у фінансовихустановах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичнихосіб), ДФС доводить до відома цих установ таку інформацію про припиненняпідприємницької діяльності та зняття з обліку платника податків.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи