Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
13.10.2016 11:04

Окремі правила звільнення працівника за власним бажанням

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з'ясовується термін, протягом якого працівник, що розриває безстроковий трудовий договір за власною ініціативою, зобов’язаний попередити про це власника або уповноважений ним орган.


       Чиннезаконодавство покладає на найманого працівника різні обов’язки.  Коли за загальним правилом така особазобов’язана попередити роботодавця про розірвання трудового договору, щоукладений на невизначений строк?

  
    Юридичну регламентацію вказаного питання забезпечуютьокремі закони. Зокрема правове регулювання дострокового припинення трудовогодоговору, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни). 
  
    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучиневичерпним, водночас охоплює всіляких за своїм юридичним статусом осіб, якімають права, гарантовані їм, а також виконують обов’язки, покладені на них. 
  
    Наймані працівникиє одними з визначних учасників трудових відносин. Такі особи, працюючи застроковим або безстроковим трудовим договором, водночас створюють майнові чи немайнові блага, які в свою чергуприносять істотну користь незалежній Україні, яка трансформується в правовудержаву, та її згуртованому народу, який еволюціонує в громадянськесуспільство. 
  
    Чинне законодавство покладає на найманихпрацівників всілякі обов’язки, яким в свою чергу властивий майновий чиособистий немайновий характер. Зокрема відповіднодо ч. 1 ст. 68 Конституції України кожна зі згаданих осіб повинен неухильно додержуватисьКонституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честьі гідність інших людей. 
  
    Чіткий та недвозначний зміст вищевказаноїнорми в частині з’ясування терміну, протягом якого працівник зобов’язанийпопередити про розірвання трудового договору, що є безстроковим,конкретизується іншими законами. Про що саме йде мова в даному випадку? 
  
    Чинне законодавство покладає на особу, що звласної ініціативи припиняє безстрокові трудові відносини, зобов’язанідотримуватися певних настанов. Наприклад, як закріплює ч. 1 ст. 38 КЗпП України,працівник може розірвати трудовий договір, укладенийна невизначений строк, водночас попередивши письмово власника абоуповноваженого ним орган за два тижні. 
  
    Таким чином, вітчизняне законодавствопокладає на найманого працівника обов’язки, які відповідають юридичним нормамі/чи моральним імперативам. Зокрема зазначена особа, розриваючи з власноїініціативи трудовий договір, що укладений на невизначений термін, водночас повиненпопередити про це власника або уповноважений ним орган за два календарнихтижні. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net