Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.01.2019 15:55

Корпоратизація та особливості приватизації в ОПК: розроблено Проект Закону

Експерт у сфері національної безпеки і оборони

Україні потрібно забезпечити трансформацію вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Групою експертів розроблено Проект Закону України «Про особливості перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації», який врегульовує питання корпоратизації, приватизації та розпорядження майном підприємств оборонно-промислового комплексу.

З Проектом Закону можливо ознайомитись за посиланням - Google Drive.

Чому це важливо

Україні потрібно забезпечити трансформацію оборонно-промислового комплексу країни, забезпечити нарощування обсягів випуску продукції, створення необхідних умов для ефективного використання накопиченого науково-технічного та виробничого потенціалу оборонної промисловості, просування на світовому ринку вітчизняних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки та розширення військово-технічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій в Україну. Все це потрібно в першу чергу для забезпечення військових формувань України необхідними сучасними зразками озброєння та техніки.

Впродовж 27 років з моменту здобуття Україною незалежності оборонно-промисловий комплекс (ОПК) країни набув форми пост-радянської моделі, ознаками якої є неналежне реагування на виклики та нездатність задовольняти потреби сил оборони України, високий рівень залежності від бюджетного фінансування, недостатня прозорість та недостатня фінансова та виконавча відповідальність. Сьогодні велика кількість підприємств знаходяться в державній власності, та залежить від субсидій з державного бюджету.

Розвиток даного сектору ускладнений через військово-політичну та економічну ситуацію, що виникла внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - РФ) проти України, тимчасовою окупацію РФ частини суверенної території України - існує потенційна загроза ескалації конфлікту та відкритого збройного протистояння між РФ та Україною.

Традиційні підходи та застарілі практики ведення бізнесу в оборонно-промисловому комплексі України створили непрозору систему та призвели до системної корупції, а також не змогли у повній мірі задовольнити потреби сил безпеки та оборони України.

При цьому, проблемою вітчизняного оборонно-промислового комплексу є те, що він не здатен забезпечити значну частину потреб військових формувань, причому в найважливішій номенклатурі озброєння, військової та спеціальної техніки, послуг оборонного призначення у зв’язку з тим, що Україна ніколи не виробляла й не виробляє бойових літаків, комплексів протиповітряної оборони, корабельного озброєння, бойових вертольотів тощо.

Курс України на євроатлантичну інтеграцію ставить амбітні цілі перед українським ОПК. Згідно положень угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» реформа управління державною власністю передбачає обов’язкову  корпоратизацію усіх державних підприємств.

---------------------------------------------

Керівні планові документи, що визначають необхідність прийняття Проекту ЗУ

Відповідно до змісту Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р, та завдань та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6 передбачається проведення структурної перебудови та забезпечення розвитку інституційної спроможності оборонно-промислового комплексу шляхом:

- оптимізації системи державного управління за рахунок забезпечення невід’ємності політики управління підприємствами від державної політики розвитку оборонно-промислового комплексу;

- визначення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику;

- оптимізації управління активами підприємств оновлення виробничих фондів, збільшення темпів та обсягів виробництва;

- впровадження принципів самоокупності та забезпечення доступу до оборонних проектів широкого кола українських суб’єктів господарювання всіх форм власності;

- зняття заборони на створення спільних підприємств та провадження спільної діяльності, залучення іноземного капіталу в розвиток виробничих потужностей українських підприємств, удосконалення системи державно-приватного партнерства;

- проведення корпоратизації та запровадження моделі корпоративного управління підприємствами;

- створення на підприємствах оборонно-промислового комплексу незалежних наглядових рад відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.

 

Зокрема, проведення корпоратизації та перетворення державних підприємств на публічні акціонерні товариства дозволить:

- визначити вартість підприємства, як бізнес-утворення (наразі лише приблизно відома тільки вартість активів),

- усунути законодавчі обмеження на участь підприємства у проектах державно-приватного партнерства, одночасно забезпечивши реальні механізми захисту інтересів інвесторів,

- відкрити можливості до системної реструктуризації підприємства,

- створити прозорі структури управління, наглядові ради, встановити єдині загальноприйняті правила, в тому числі, для міжнародних інвесторів.

Оскільки юридично-правова форма – Публічне акціонерне товариство значно гнучкіша, та менш забюрократизована ніж державне підприємство, підприємства зможуть швидше адаптуватись до вимог європейських стандартів в зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також до стандартів НАТО.

Очільники країни визнають, що "держава - поганий власник і поганий менеджер; управління держпідприємствами завжди було джерелом корупції". Але при цьому влада заявляє, що «було б безвідповідально, коли йде війна, приватизувати підприємства, які забезпечують обороноздатність держави. Приватизація не стосується оборонно-промислового комплексу…».

 Відповідно до звіту RAND Corporation “Security Sector Reform in Ukraine” ("Реформа безпекового сектору в Україні" ), Україні рекомендовано трансформувати державні підприємства оборонно-промислового комплексу (в першу чергу підприємств-учасників ДК «Укроборонпрм») в публічні компанії (публічні акціонерні товариства). Вони повинні мати ради директорів, публікувати річні звіти, в тому числі про аудит. А після ретельного огляду (огляд оборонно-промислового комплексу відповідно до ЗУ «Про національну безпеку України») уряду необхідно вирішити, які підприємства слід приватизувати, ліквідувати чи зберегти у власності та під контролем держави.

---------------------------------------------

Цілі та завдання прийняття Проекту ЗУ

Проект Закону визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства, особливості приватизації об’єктів державної власності в оборонно-промисловому комплексі, особливості управління і розпорядження їх майном, та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

Метою даного Закону є:

- формування передумов для збереження та підвищення конкурентоспроможності товариств оборонно-промислового комплексу на внутрішніх та зовнішніх ринках шляхом залучення обігових коштів на технічне переоснащення, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

визначення особливостей корпоратизації об'єктів державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

визначення особливостей приватизації об'єктів державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

залучення стратегічних інвесторів з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;

- впровадження корпоративні моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі на основі стандартів Організації Європейського Співробітництва та Розвитку;

підвищення ефективності функціонування об'єктів державної власності в оборонно-промисловому комплексі,

- розвиток та подальше зростання в Україні виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, ефективного використання накопиченого науково-технічного та виробничого потенціалу, підвищення позицій на світовому ринку озброєння, військової та спеціальної техніки.

---------------------------------------------

Загальна характеристика та основні положення Проекту ЗУ

Проектом Закону визначено особливості утворення і функціонування публічних акціонерних товариств в оборонно-промисловому комплексі. Зокрема, перетворення державного підприємства у публічне акціонерне товариство здійснюється відповідно до затвердженого уповноваженим суб’єктом управління бізнес-плану розвитку з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів, а також прогнозу надходжень до державного бюджету та відомостей про соціальні результати перетворення підприємства (кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов праці тощо).

При перетворенні підприємств передбачається подання уповноваженим суб’єктом управління підприємством ОПК до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо перетворення підприємства, до яких додаються:

-      обґрунтування доцільності перетворення підприємства;

-      відомості про очікувані наслідки перетворення підприємства;

-      бізнес-план розвитку утвореного товариства з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів;

-      прогноз надходжень до державного бюджету;

-    відомості про соціальні результати перетворення підприємства (кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов праці);

-    відомості про вартість майнового комплексу підприємства за даними бухгалтерського обліку, вартість відповідної земельної ділянки та її розмір;

-      відомості про реєстрацію прав власності або користування будинками, спорудами і земельними ділянками підприємства;

-      перелік майна, інших активів та земельних ділянок (із зазначенням розміру, цілей призначення, шляхів їх подальшого використання);

-      фінансово-господарські показники роботи підприємства за останні три роки.

 

Під час перетворення підприємств ОПК забороняється вилучення майна, коштів, майнових прав, які знаходяться на обліку підприємства на дату прийняття рішення про його перетворення. Також забороняється вилучення або ліквідація структурних та відокремлених структурних підрозділів підприємства, а також об’єктів соціально–побутового призначення підприємства, які на момент прийняття рішення про його перетворення входили до структури підприємства. Зазначені структурні та відокремлені структурні підрозділи підприємства перетворюються у складі підприємства без зміни профілю їх діяльності у складі товариства.

Визначено соціальні гарантії працівників підприємств - товариство повністю відповідає за зобов'язаннями, які передбачені колективними угодами, укладеними з трудовими колективами підприємств ОПК, до укладення нової відповідної угоди.

Передбачено обмеження обігу та відчуження акцій товариства: у державній власності перебуває 100 відсотків акцій товариства, які забороняється відчужувати, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб'єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності, крім випадків, визначених цим Законом.

Визначено обмеження щодо розпорядження майном товариств, а саме: майно, що становить матеріальну основу суверенітету України, в тому числі аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів) не підлягає приватизації, є державною власністю та закріплюються за товариствами на праві господарського відання. Перелік, порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію такого майна, розпорядження іншим майном, внесеним до статутного капіталу товариства, та майном, набутим товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.

Проектом Закону визначено особливі умови приватизації публічних акціонерних товариств в оборонно-промисловому комплексі, а саме:

-      заборона перепрофілювання;

-      закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства плюс одна акція на строк не менш ніж 5 років;

-      приватизація товариства виключно шляхом проведення інвестиційного конкурсу;

-      продаж пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу товариства плюс одна акція за результатами інвестиційного конкурсу;

-      збереження до та під час приватизації цілісного майнового комплексу товариства;

-      обов’язкового взяття покупцем (інвестором) на себе інвестиційних зобов’язань щодо товариства (зокрема, щодо модернізації виробничої бази товариства та/або фінансування розвитку виробничих проектів товариства);

-      забезпечення соціальних гарантій прав працівників товариства, надання пільг працівникам товариства при приватизації та інш.

Рішення про приватизацію товариства приймається Кабінетом Міністрів України на підставі мотивованого клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, погодженого з Фондом державного майна України  з доданням документів обґрунтування доцільності приватизації.

Додаткові механізми та запобіжники приватизації

Проектом Закону передбачено утворення державної комісії при Кабінеті Міністрів України щодо забезпечення контролю за управлінням і приватизацією об'єктів, підприємств та організацій оборонно-промислового комплексу, контролю за здійсненням іноземних інвестицій в підприємства і організації оборонно-промислового комплексу.

Проектом Закону передбачено необхідність розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про порядок здійснення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави.

Також передбачено розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 37, ст.332) щодо вилучення із переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємства–учасників Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, та включення частини таких підприємств до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]