Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.12.2014 20:06

Оподаткування фізичної особи – підприємця за спрощеною системою

У кожного хто має бажання стати фізичною особою – підприємцем виникає питання: Яку ж групу оподаткування обрати для свого бізнесу?

Фізичнаособа - підприємець може самостійнообрати одну із груп спрощеноїсистемуоподаткування яка є найбільш привабливоюдля неї.

Податковимкодексом України (надалі - ПКУ) передбаченічотири групи платників єдиного податку:

першагрупа - фізичні особи - підприємці, якіне використовують працю найманих осіб,здійснюють виключно роздрібний продажтоварів з торговельних місць на ринкахта/або провадять господарську діяльністьз надання побутових послуг населеннюі обсяг доходу яких протягом календарногороку не перевищує 150000 гривень;

другагрупа - фізичні особи - підприємці, якіздійснюють господарську діяльність знадання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/абонаселенню, виробництво та/або продажтоварів, діяльність у сфері ресторанногогосподарства, за умови, що протягомкалендарного року відповідають сукупностітаких критеріїв: не використовуютьпрацю найманих осіб або кількість осіб,які перебувають з ними у трудовихвідносинах, одночасно не перевищує 10осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000гривень.

Діяцього підпункту не поширюється нафізичних осіб - підприємців, які надаютьпосередницькі послуги з купівлі, продажу,оренди та оцінювання нерухомого майна(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюютьдіяльність з виробництва, постачання,продажу (реалізації) ювелірних тапобутових виробів з дорогоціннихметалів, дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенногоутворення та напівдорогоцінного каміння.Такі фізичні особи - підприємці належатьвиключно до третьої або п’ятої групиплатників єдиного податку, якщовідповідають вимогам, встановленим длятаких груп;

третягрупа - фізичні особи - підприємці, якіпротягом календарного року відповідаютьсукупності таких критеріїв: невикористовують працю найманих осіб абокількість осіб, які перебувають з нимиу трудових відносинах, одночасно неперевищує 20 осіб; обсяг доходу неперевищує 3000000 гривень;

п’ята група - фізичні особи - підприємці, якіпротягом календарного року відповідаютьсукупності таких критеріїв: невикористовують працю найманих осіб абокількість осіб, які перебувають з нимиу трудових відносинах, не обмежена;обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

Перевагоюпершої та другої групи є те, що фізичніособи - підприємці сплачують фіксованусуму податку щомісячно, не залежно відтого прибутку який отримав підприємецьу поточному звітному місяці.

Фіксованіставки єдиного податку встановлюютьсясільськими, селищними та міськими радамидля фізичних осіб - підприємців, залежновід виду господарської діяльності, зрозрахунку на календарний місяць:

дляпершої групи платників єдиного податку- у межах від 1 до 10 відсотків розмірумінімальної заробітної плати;

длядругої групи платників єдиного податку- у межах від 2 до 20 відсотків розмірумінімальної заробітної плати;

длятретьої групи платників єдиного податку- 3 відсотки доходу - у разі сплати податкуна додану вартість згідно з цим Кодексом,5 відсотків доходу - у разі включенняподатку на додану вартість до складуєдиного податку;

дляп’ятої групи платників єдиного податку- 5 відсотків доходу - у разі сплатиподатку на додану вартість згідно зПКУ, 7 відсотків доходу - у разі включенняподатку на додану вартість до складуєдиного податку.

ПКУпередбачені обмеження щодо юридичнихосіб та фізичних осіб – підприємцівякі не можуть бути платником єдиногоподатку ( п. п. 291.5, 291.5.1 ст. 291 ПКУ).

Цесуб'єкти господарювання (фізичні особи- підприємці), які здійснюють: діяльністьз організації, проведення азартнихігор; обмін іноземної валюти; виробництво,експорт, імпорт, продаж підакцизнихтоварів (крім роздрібного продажупаливно-мастильних матеріалів в ємностяхдо 20 літрів та діяльності фізичних осіб,пов'язаної з роздрібним продажем пивата столових вин); видобуток, виробництво,реалізацію дорогоцінних металів ідорогоцінного каміння, у тому числіорганогенного утворення (крім виробництва,постачання, продажу (реалізації) ювелірнихта побутових виробів з дорогоціннихметалів, дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенногоутворення та напівдорогоцінногокаміння); видобуток, реалізацію кориснихкопалин, крім реалізації кориснихкопалин місцевого значення; діяльністьу сфері фінансового посередництва, крімдіяльності у сфері страхування, яказдійснюється страховими агентами,визначеними Законом України "Прострахування", сюрвейєрами, аварійнимикомісарами та аджастерами, визначенимирозділом IIIПКУ; діяльність з управління підприємствами;діяльність з надання послуг пошти (крімкур'єрської діяльності) та зв'язку (крімдіяльності, що не підлягає ліцензуванню); діяльність з продажу предметів мистецтвата антикваріату, діяльність з організаціїторгів (аукціонів) виробами мистецтва,предметами колекціонування абоантикваріату; діяльність з організації,проведення гастрольних заходів.

Відповіднодо ст. 8 Закону України «Про Державнийбюджет України на 2014 рік», мінімальназаробітна плата у місячному розмірі -1218 гривень.

Оскількифіксовані ставки єдиного податкупропорційні розміру мінімальноїзаробітної плати, то у 2014 році ставкиєдиного податку у грошовому вираженніскладають:

  • дляплатників єдиного податку 1 групи –121 грн. 80 коп.

  • дляплатників податку 2 групи – 243 грн. 60коп.

  • дляплатників податку третьої та п’ятоїгрупи, єдиний податок сплачується взалежності від суми отриманого доходуу розмірах: дляплатників третьої групи ПДВ – 3 % віддоходу. Для неплатників ПДВ – 5 % віддоходу.

дляплатників п’ятої групи ПДВ – 5 % віддоходу. Для неплатників ПДВ – 7 % віддоходу.

Уразі перевищення фізичною особою -підприємцем у календарному кварталісуми доходу зазначених в групах 1; 2; 3; 5платників єдиного податку, з наступногокалендарного кварталу за заявоюпереходить на застосування ставкиєдиного податку, визначення для платниківєдиного податку другої третьої абоп’ятої групи, або відмовляються відзастосування спрощеної системиоподаткування. Такі платники до сумиперевищення зобов'язані застосуватиставку єдиного податку у розмірі 15відсотків.Дляцього необхідно подати заяву до Державноїфіскальної служби України за місцемреєстрації фізичної особи – підприємцяне пізніше 20 числа місяця, наступногоза календарним кварталом, у якомудопущено перевищення обсягу доходу.

Платникиєдиного податку першої і другої груп,які не використовують працю найманихосіб, звільняються від сплати єдиногоподатку протягом одного календарногомісяця на рік на час відпустки, а такожза період хвороби, підтвердженої копієюлистка (листків) непрацездатності, якщовона триває 30 і більше календарних днів.

Відправити:
Теги: бизнес
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи