Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.11.2020 20:08

Іноземна реєстрація авто-протиправна підстава зупинки?

Адвокат, керуючий адвокатського бюро "Віталій Гаделія та партнери", експерт ГО Statewatch

В статті розкривається неконституційність декотрих положень Закону України "Про Національну поліцію", а також суперечність цих положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В 2018 році законопроектом про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, частина 1 стаття 35 Закону України “Про Національну поліцію України” була доповнена пунктом 10, який надавав повноваження зупиняти транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. 

Таким чином, утворилася законодавча підстава для зупинки на розсуд поліцейського будь-якого автомобіля, який зареєстрований в іншій країні, тобто водій такого автомобіля апріорі вважається таким, що викликає підозру у вчиненні правопорушення і дає підстави для його перевірки.

Зазначене суперечить статті 24 Конституції України, згідно з якою  громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Про неконституційність даного пункту було наголошено Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Національну поліцію України”, поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

Згідно зі статтею 7 Закону України “Про Національну поліцію України”, під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації. В частині 5 цього закону передбачено, що у діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками.

Крім того, пункт 10 частини 1 статті 35 Закону України “Про Національну поліцію України” суперечить і пункту 1 частини 2 статті 35 цього ж закону, відповідно до якої, поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, зокрема передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Частина 2 статті 35 Закону України “Про Національну поліцію” вже більше відповідає принципу верховенства права, адже причиною зупинки визначається саме наявність інформації про порушення митних правил, а не ознака реєстрації транспортного засобу. 

У справі Gillan and Quinton v. UK, яка стосувалась широких повноважень поліції “зупини і обшукай” (котра не вимагає попередньої наявності обґрунтованих підозр в тому, що особа вчинила правопорушення), Європейський суд з прав людини відмітив порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на повагу до приватного життя), оскільки не було гарантій від зловживань цим правом поліцією. В даному випадку так само, в законі відсутні будь-які гарантії від свавільної зупинки і перевірки осіб, стосовно яких немає обґрунтованих підстав вважати, що вони вчинили правопорушення. Дана стаття була порушена органом державної влади в сукупності зі статтею 14 цієї Конвенції, відповідно до якої користування правами та свободами, визнаними в Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Отже, кожній людині гарантується певна автономія від втручання органів влади. Дане втручання буде відповідати принципу верховенства права, якщо здійснюватиметься на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України (стаття 8 Закону України “Про Національну поліцію України”) без дискримінації за будь-якими ознаками, зокрема за ознаками реєстрації транспортного засобу.  Саме тому зупинка транспортного засобу лише на підставі його іноземної реєстрації буде протиправною.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи