Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.03.2018 10:42

Зміна предмету або підстав позову: теорія та практика

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 13.02.2018 р. дійшов до цілком обґрунтованих і логічних висновків щодо теорії зміни предмету або підстав позову. Місцевим господарським судом, з яким погодилась апеля

Задовольняючи мою касаційну скаргу Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 13.02.2018 р. дійшов до цілком обґрунтованих і логічних висновків щодо теорії  зміни предмету або підстав позову.

Фабула справи:

Товариство звернулось до господарського суду з позовом про скасування рішення Відповідача про застосування оперативно-господарських санкцій, яке ґрунтувалось на складеному співробітниками Відповідача акті про порушення.

Після порушення провадження у справі Відповідач самостійно скасував прийняте ним протокольне рішення про застосування оперативно-господарських санкцій та прийняв нове рішення, яким, з посиланням на інші норми законодавства, нарахував штраф в меншому розмірі.

Після скасування власного рішення Відповідач звернувся до суду з заявою про припинення провадження у справі, яке мотивував тим, що між сторонами не має спору (начебто не має).

Позивач, в свою чергу, звернувся до суду з заявою про зміну предмету позову, якою просив скасувати нове рішення Відповідача про застосування до Позивача санкцій в іншому розмірі.

Обґрунтована вказана заява тим, що після порушення провадження у справі Відповідач самостійно скасував прийняте ним протокольне рішення, а нове рішення Відповідач прийняв за наслідками розгляду первісного акту про порушення. Тобто, обставини, на яких ґрунтувались первісні вимоги Позивача не змінювались, змінилась виключно вимога, з якою Позивач звернувся до Відповідача.

Однак, місцевим господарським судом, з яким погодилась апеляційна інстанція, в задоволенні заяви Позивача про зміну предмету позову відмовлено, оскільки вказана заява, за їх переконанням, направлена одночасно на зміну предмету і підстав позову, а провадження у справі припинено.

З наведеними рішеннями цілком обґрунтовано не погодився новий Верховний Суд, який і розтлумачив, здавалося б, очевидні поняття.

Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року

м. Київ

Справа №  916/1764/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Вронська Г.О. - головуюча, Баранець О.М., Студенець В.І.,

за участю секретаря судового засідання - Варави Ю.В.;

представників учасників справи:

позивача - не з'явився,

відповідача - не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу  Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛИМП-КРУГ"

на  ухвалу Господарського суду Одеської області

у складі  судді Никифорчук М.І.

від  09.10.2017 та

на  постанову Одеського апеляційного господарського суду

у складі  колегії суддів: Будішевська Л.О., Мишкіна М.А., Таран С.В.

від  02.11.2017

за позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛИМП-КРУГ"

до  Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"

про  визнання недійсним рішення.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1.  25 липня 2017 року позивач подав позовну заяву про визнання недійсним рішення Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", оформлене протоколом №953-с від 13.06.2017 засідання комісії з розгляду акта про порушення № 037046 від 31.03.2017 щодо донарахування Товариству з обмеженою відповідальністю "ОЛИМП-КРУГ" обсягу не облікованої електроенергії 665 248 кВт/год на суму 1 553 493,73 грн. у т.ч. ПДВ.

2.  20 вересня 2017 року позивач подав заяву про зміну предмета позову, в якій просив визнати недійсним пункт 3 рішення Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", оформлене протоколом №66 від 30.08.2017 засідання комісії з розгляду акта про порушення № 037046 від 31.03.2017 щодо перерахунку обсягу та вартості використаної електроенергії згідно п. 6.20 Правил користування електричною енергією.

3.  Позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що спірне рішення про нарахування сум грошових коштів на підставі акта про порушення № 037046 від 31.03.2017 є неправомірним.

Короткий зміст оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій

4.  Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.10.2017 припинено провадження у справі №   916/1764/17 на підставі пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній до 15.12.2017) (далі - ГПК).

5.  Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.11.2017 апеляційна скарга позивача була залишена без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції - без змін.

6.  Рішення судів першої та апеляційної інстанцій мотивовані тим, що між сторонами відсутній предмета спору, а заява позивача про зміну предмета позову направлена одночасно на зміну предмета і підстав позову, тому задоволенню не підлягає.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

7.  16 листопада 2017 року позивач подав касаційну скаргу.

8.  У касаційній скарзі позивач просить скасувати ухвалу Господарського суду Одеської області від 09.10.2017 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 02.11.2017, справу передати на розгляд до суду першої інстанції.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ Й АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

9.  31 березня 2017 року представниками Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" за результатами перевірки користування електричною енергією складено акт про порушення Правил користування електричною енергією №037046 (далі Акт №037046).

10.  13 червня 2017 року відбулось засідання комісії Північного РЕМ з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, а саме, Акта №037046, за наслідками якого було прийнято рішення про проведення споживачу (Товариству з обмеженою відповідальністю "ОЛИМП-КРУГ") перерахунку обсягу та вартості не облікованої електроенергії та виставлено споживачу рахунок на суму 155 3493,73 грн. Зазначене рішення оформлене протоколом № 953-с від 13.03.2017.

11.  30 серпня 2017 року відбулось засідання комісії Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, а саме, Акта №037046, за наслідками якого було прийнято рішення: протокольне рішення Північного РЕМ №953-с від 13.06.2017 скасувати; розрахунок по акту про порушення ПКЕЕ № 037046 від 31.03.2017 згідно методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ не проводити; провести перерахунок обсягу та вартості використаної електроенергії згідно п. 6.20 ПКЕЕ. Зазначене рішення оформлене протоколом № 66 від 30.08.2017.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

12.  Позивач вважає, що судами першої та апеляційної інстанцій порушено приписи статей 2280 ГПК, оскільки його заява про зміну предмета позову від 20.09.2017 стосувалась виключно зміни предмета позову і між сторонами залишились неврегульовані відносини.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

13.  Господарський процесуальний кодекс України (у редакції, чинній на час розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанцій)

Стаття 43

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Стаття 4частина 1

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи...

Стаття 22 частина 4

Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Стаття 43

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Стаття 80 частина 1 пункт 1-1

Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

14.  Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 300 частини 1, 4

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Стаття 304 частина 4

У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанції, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.

Стаття 310 частина 6

Підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої й апеляційної інстанцій

15.  Припиняючи провадження у справі та відмовляючи у задоволенні заяви позивача про зміну предмета позову суди першої та апеляційної інстанцій виходили з таких висновків.

16.  Припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини 1 статті 80 ГПК) здійснюється, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

17.  Оскільки протокол комісії №953-с від 13.06.2017, який є предметом спору у даній справі, скасований, то, відповідно, відсутній предмет спору.

18.  Обставини, на підставі яких ґрунтувались первісні вимоги позивача, відпали, а заява про зміну предмета позову ґрунтується вже на нових обставинах, а саме, перерахунку обсягу та вартості використаної електроенергії згідно з п. 6.20 Правил користування електричною енергією.

19.  Суд зазначає, що для перевірки правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права у даній справі визначальним є дослідження питання застосування частини 4 статті 22 ГПК та, як наслідок, пункту 1-1 частини 1 статті 80 ГПК.

20.  Суд зазначає, що частина 4 статті 22 ГПК надавала право позивачу змінити предмет або підстави позову до початку розгляду господарським судом справи по суті.

21.  При цьому, під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.

22 . Разом з тим не вважаються зміною підстав позову доповнення його новими обставинами при збереженні в ньому первісних обставин та зміна посилання на норми матеріального чи процесуального права.

23.  Суд враховує, що судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що і первісною вимогою, і новою вимогою було визнання недійсним відповідного рішення засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією.

24.  Однак, суди першої та апеляційної інстанцій не звернули уваги що такі рішення комісій прийняті за результатами розгляду одного і того ж Акта №037046.

25.  Також судами першої та апеляційної інстанцій не враховано, що обставинами, на яких ґрунтувались вимоги позивача (підставою позову), як у позовній заяві, так і у заяві про зміну предмета позову від 20.09.2017, є наявність складеного Акта №037046 та правомірність його використання при нарахуванні, донарахуванні, перерахуванні відповідних сум.

26.  З огляду на викладене, Суд погоджується з аргументами позивача про те, що судами першої та апеляційної інстанцій порушено приписи статті 22 ГПК, оскільки заява позивача про зміну предмета позову від 20.09.2017 стосувалась виключно зміни предмета позову.

27.  Як наслідок, необґрунтована відмова у задоволенні заяви позивача про зміну предмета позову від 20.09.2017 спричинила безпідставне припинення судами першої та апеляційної інстанцій провадження у даній справі, з підстав, передбачених пунктом 1-1 частини 1 статті 80  ГПК.

28.  Зважаючи на викладене, Суд дійшов висновку, що при вирішенні даного спору суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми статей 2280 ГПК, і оскільки оскаржуваними судовими рішеннями закінчено розгляд справи і такі судові рішення перешкоджають провадженню у справі, судові рішення підлягають скасуванню, а справа підлягає передачі для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

29.  Касаційна скарга позивача підлягає задоволенню.

30.  Ухвала суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції підлягають скасуванню з переданням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Керуючись статтями 300301304308310314-317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1.  Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛИМП-КРУГ"  задовольнити.

2.  Ухвалу Господарського суду Одеської області від 09.10.2017 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 02.11.2017 у справі №916/1764/17 скасувати, а справу передати для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуюча                                                                                                    Г. Вронська

Судді                                                                                                             О. Баранець

                                                                                                                      В. Студенець


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]