Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.11.2015 15:57

Що з того вийде? Податкова реформа 2015-порівнюючи проекти

Адвокат АТ "Скляренко, Сидоренко та партнери"

Порівняння проектів податкової реформи.

Заразв інформаційному просторі багато критики чинної в Україні влади за недостатнюшвидкість проведення реформ, в першу чергу, у сфері  боротьби з корупцією. Суспільна думка з цьогопитання, напевно, знаходиться між «щось відбувається» і «не відбувається нічого».

Тимне менш, не будь-які реформи потрібно проводити швидко. Реформування податковоїсистеми потребує виваженого підходу та якісного розрахунку.

Також,за даними опитування членів Американськоїторговельної палати в Україні, 74% респондентів вважають, що податкова реформаповинна забезпечити передбачуваність податкової політики та дотримання вимогПодаткового кодексу України стосовно принципів стабільності податковогозаконодавства.

Дійсно, пунктом 4.1.9 статті 4 Податковогокодексу України передбачено, що зміни до будь-якихелементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців допочатку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки;податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватисяпротягом бюджетного року.

Однак, поспішні зміни податкового законодавстваперед прийняттям закону про державний бюджет вже стали певною традицією, прицьому часто їх якість - низька.

Нагадаємо, що 22 грудня 2014 року КабінетомМіністрів України був внесений, а 28 грудня - в вихідний день, останню неділюроку - проголосований закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодопроведення податкової реформи.

Ще протягом тривалого часу зміни не були доданідо електронної версії Податкового кодексу на сайті Верховної Ради України, ознайомленнязі цими змінами потребувало також досить істотного часу.

Незважаючи на це, існуюча на даний моментподаткова система не відповідає фінансово-економічному становищу, більшістьпідприємців вимушені спотворювати звітність та занижувати базу оподаткування.

Цей матеріал має за мету порівняти варіанти  податкової реформи - 2015. Зараз існує дваосновних проекти податкової реформи:

1.                     ВаріантМіністерства фінансів України, що було оголошено на Національний раді реформ приПрезидентові. На даний момент, у публічному доступі є тільки презентаціяконцепції цього варіанту податкової реформи.

2.                     Варіант народнихдепутатів, що було презентовано на Нацраді реформ Ніною Южаніною, Головою комітету Верховної радиУкраїни з питань податкової та митної політики. Цей варіант існує вже у вигляді поданого законопроекту

Проаналізуймо зміст обох варіантів.

 Завдання, цілі, напрямки

Мінфін у якості мети реформи визначає побудовупростої, прозорої, справедливої податкової системи, що стимулює інвестиції тарозвиток економіки. Завданнями реформи Мінфін ставить зменшення податковогонавантаження, детінізацію, спрощення та стабільність податкового законодавства.

Народні депутати напрямами і цілями реформивстановили створення умов для розвитку бізнесу та економіки, зменшенняфіскального тиску з 43-48% до 38-39%, детінізацію, зменшення податковогонавантаження на фонд оплати праці, стабільність і передбачуваність.

Коментар.Фактично, Мінфін та народні депутати формулюютьрізними словами одні й ті самі тези. Наведені проблеми та можливі загальнінапрямки їх вирішення є очевидними.

Ставки та адміністрування податків

ПДФО та ЄСВ

Мінфін пропонує встановити рівні для всіх ставкиподатків: 20 % - ПДФО, 20 - % ЄСВ,                 20 % - податок на прибуток, 20% - ПДВ. При цьому у 2018 році пропонується об’єднати ПДФО та ЄСВ в одинподаток із заробітної плати у розмірі 20 %.

Нажаль, варіант Мінфіну ще не викладений впублічному доступі у вигляді тексту законопроекту, тому немає можливостіпорівняти зміни та особливості справляння та адміністрування цих податків.

У проекті, що був презентований Н. Южаніною, передбачаєтьсязниження ЄСВ до 20 %, ПДФО – до 10 %.

З особливостей справляння цих податків запроектом народних депутатів потрібно звернути увагу на таке:

-  щодо ЄСВ скасовується максимальний оподаткованийрозмір доходу; скасовується утримання ЄСВ із заробітної плати;

-  стосовно ПДФО скасовується оподаткування пенсійпонад 3-х мінімальних заробітних плат; поширення нульової ставки під часспадкування на діда, бабку, онуків, рідних братів та сестер; вводяться подібнідо єдиного податку три категорії загальної системи оподаткування підприємницькоїдіяльності фізичних осіб.

Коментар. Обидва варіанти реформи передбачають зниження існуючих податкових ставокПДФО та ЄСВ. Варіант Н. Южаніної пропонує встановити податкове навантаження назаробітну плату в 30 %, варіант Мінфіну – у 40 % (зі зменшенням вдвічі черездва роки). Зрозуміло, що для детінізації заробітних плат потрібно знижуватиподаткове навантаження, але ефективність цього кроку в українських реаліяхпрогнозувати важко, усі минулі спроби детінізації зазнали фіаско.

 Податок на прибуток та ПДВ

Як вже зазначалось, Мінфін стоїть на позиціїрівності ставок за всіма основними податками та визначення їх в розмірі 20 %. Це твердження стосується також іподатку на прибуток та ПДВ.

У проекті народних депутатів пропонуєтьсязменшити ставки ПДВ та податку на прибуток (на розподілений прибуток) до 15 % кожну.

Міністр фінансів України Н. Яресько напрезентації свого варіанту податкової реформи повідомила, що для стимулюванняінвестиційної діяльності буде запроваджений інвестиційний податковий кредит зподатку на прибуток у сумі інвестицій на нове виробництво.

Народні депутати на чолі з Н. Южаніною пропонуютьобмежити податок на прибуток оподаткуванням тільки з розподіленого прибутку(при реінвестуванні чи просто залишення прибутку на рахунку підприємстваподаток сплачувати не потрібно). Також, скасовуються авансові платежі з податкуна прибуток; операції з виплати на «пільговиків» та офшори прирівнюються дорозподілу прибутку.

Презентація Мінфіну, яка викладена у публічномудоступі, не містить інформації про радикальні зміни регулювання ПДВ, однакспівдоповідач Міністра фінансів по реформі голова ДФС Р.Насіров зазначив пронаміри збільшити овердрафт по ПДВ-рахунку, введення електронної системи облікута сплати акцизного податку. Також Р.Насіров запропонував скасувати авансовівнески з податку на прибуток, запровадити податковий кредит з податку наприбуток на суму у 10 % інвестицій.

У проекті Н.Южаніної щодо ПДВ пропонується заборонити донарахування цього податкуконтролюючим органом через формальні ознаки, «нікчемні» правочини;унеможливлення анулювання реєстрації платника ПДВ через відсутність замісцезнаходженням; усунення недоліків СЕА ПДВ (збільшення овердрафту,повернення надмірно сплачених коштів, декларування зі скаргою у випадкупорушення контрагентом обов’язку реєстрації податкових накладних, бюджетневідшкодування ПДВ за допомогою СЕА в автоматичному режимі за черговістю заявокбез спеціальних критеріїв), спеціальний режим с/г ПДВ – тільки для тваринництва.

Слід зазначити, що публікації в ЗМІ на підтримкупідходу проекту Н. Южаніної в частині оподаткування тільки розподіленогоприбутку посилаються на невелику частку податку на прибуток в доходахдержавного бюджету. Така ситуація скалася через збитковість більшостіпідприємств, спричинену економічною кризою та війною. З огляду на це державнийбюджет не втратить істотним чином свою доходну частину через фактичнескасування податку на прибуток.

Коментар.Мінфін не вбачає необхідності в зменшенніподаткового навантаження на бізнес, податок на прибуток пропонується навітьзбільшити. Народні депутати навпаки, вважають, що зниження ПДВ та запровадженняподатку на розподілений прибуток істотним чином підвищить інвестиційнупривабливість України як юрисдикції з низьким рівнем оподаткування. Обидваваріанти передбачають певні «косметичні» правки до СЕА ПДВ, які направлені наусунення існуючих недоліків, непотрібних та абсурдних положень (таких, якможливість скасування податкового кредиту, який забезпечений грошима завдякиСЕА ПДВ).

 Спрощена система

І концепція податкової реформи Мінфіну(відповідно до виступу Н. Яресько), і концепція народних депутатів пропонуютьзалишити майже без змін регулювання першої та другої групи єдиного податку тазмінити правила щодо третьої групи.

Мінфін пропонує скасувати третю групу дляюридичних осіб, а для фізичних ввести «групу Б» з максимальним щорічним доходому 2 млн. грн., ставкою оподаткування у 20 %               з прибутку, а не доходу. Прицьому, запроваджується можливість за рішенням платника податків не вести обліквидатків презуюмуючи їх розмір у 80 %.

Депутати пропонують зменшити ліміт доходів осібна третій групі спрощеної системи оподаткування з 20 млн. грн. до 4000 МЗП(біля 5 млн.), ставку оподаткування поступово збільшити з 4 % зараз - до 10 % у2018 році (без ПДВ), та з 2 % зараз -  до5 % у 2018 (з ПДВ). При цьому передбачається запровадження певних«запобіжників» від використання третьої групи «спрощенців» в цілях оптимізаціїоподаткування інших платників податків.

Четверту групу депутати вважають за необхіднеобмежити доходом у 100 млн. гривень та площею земель у 3 тис. га, а Мінфінвиступає за більш жорстке обмеження – у 2 млн. гривень доходу.

Коментар.Обидві варіанти зберігають спрощену системуоподаткування. Мінфін, мотивуючи необхідністю рівних для всіх ставок, вважає,що спрощенці, які орієнтовані на ринок юридичних осіб, або повинні платитибільше, або повинні перейти на загальну систему оподаткування. Народні депутатипропонують дещо збільшити податкове навантаження таких спрощенців та закрити«оптимізаційні вікна». Проектом народних депутатів пропонується одночаснеіснування і спрощеної системи з певними категоріями, і загальної системиоподаткування фізичних осіб  - також зкатегоріями та пільговими умовами. Це може привести до плутанини, оскільки уПодатковому кодексі буде наявне «паралельне» регулювання тих самих суспільнихвідносин.

 Інші варіанти

У розділі «Бібліотека» сайту Нацради реформдодані декілька презентацій тез альтернативних концептів податкової реформи.

Так, НУ ДФС (автором презентації вказаний К.Швабий) пропонує сконцентруватись на заходах з детінізації доходів фізичнихосіб за допомоги певного комплексу інструментів. Українська асоціаціясертифікованих бухгалтерів та аудиторів пропонує радикальні зміни: ввестиєдиний зарплатний податок у розмірі 15-20 %, а податок на прибуток та ПДВзамінити податком з продажів у розмірі 3-7 %. Європейська бізнес асоціація,судячи зі змісту презентації, наполягає на застосування до українськоїподаткової реформи досвіду Естонії. Асоціація податкових радників в своїйпрезентації сконцентрувалась на заходах з удосконалення податковогоадміністрування та реформі органів ДФС. Асоціація податкових консультантів пропонує скасувати оподаткуванняприбутку юридичних осіб та доходів фізичних осіб, залишивши ПДВ, акцизи і мита.

Заслуговує на увагу варіант податкової реформинародного депутата А. Журжія, який був ним презентований разом з Асоціацієюподаткових радників. Цей варіант поєднує у собі і скасування податку наприбуток з введенням податку на розподілений прибуток, і запропонованийМінфіном принцип рівності ставок основних податків та визначення їх у розмірі 20%.

 Висновки

Обидва основні проекти податкової реформи(варіант Мінфіну та варіант депутатів) пропонують залишити діючу на даниймомент модель податкової системи, яка закріплює оподаткування таких об’єктів,як доходи, прибуток, додаткова вартість та майно. Найрадикальніші зміни(скасування ПДВ, введення податку з продажів) не пропонуються цими двомаваріантами.

Проект депутатів на чолі з Н. Южаніною дійснопропонує більш ліберальну податкову політику, ніж та, яка є зараз, або та, якувбачає правильною Мінфін.

Принцип «20-20-20-20» з презентації Мінфінувиглядає більше як піар-хід, ніж як реальне спрощення та лібералізація оподаткування.Цей принцип дещо нагадує зменшення кількості податків шляхом об’єднаннятермінів – піар-хід минулої податкової реформи  2014, від якого платникам податків легше нестало.

Залишається сподіватися, що податкова реформа2015 буде останньою на найближчі декілька років та досягне своїх цілей,незважаючи на війну, кризу та низький в нашій країні рівень виконання законів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи