Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.02.2023 12:27

Покрокова інструкція для розблокування рахунків. Поради як уникнути заблокування

Адвокат, директор Derchuk & DWP Law Firm

Причини та підстави блокування рахунків. Способи розблокування рахунків.

Причини та підстави блокування рахунків

Банк, відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 6 грудня 2019 року N 361-IX, далі - Закон N 361-IX:

1) має право зупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою;

2) зобов'язаний зупинити фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Процедура:

Зупинення таких фінансових операцій здійснюється із повідомленням в той же день Спеціально уповноваженого органу без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.

Подальше зупинення фінансових операцій може прийняти Спеціально уповноважений орган на строк до семи робочих днів, із повідомленням суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Протягом семи робочих днів Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:

ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов'язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня, скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

є мотивовані підозри, - спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій, готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Строк зупинення відповідних фінансових операцій продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

Протягом цього строку правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування та у разі, якщо:

- встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, - негайно інформують про це спеціально уповноважений орган;

- наявні обґрунтовані підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та накладено арешт на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, - інформують про це спеціально уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна із зазначенням її номера та дати.

У разі накладення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки клієнта, операції по яких зупинено, суб'єкт первинного фінансового моніторингу інформує про це спеціально уповноважений орган у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати.

Підстави для блокування рахунків (зупинення операцій по рахункам).

Постанова правління НБУ від 19 травня 2020 року N 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового».

Індикатори підозрілості фінансових операцій (Додаток 20 до Положення № 65) ділить на три групи:

- що стосуються діяльності чи поведінки клієнта;

- що стосуються фінансових операцій клієнта;

- за різними видами продуктів (послуг).

Індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);

не бажає або відмовляється надавати інформацію або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити;

має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;

нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;

демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу чи внутрішніх документів банку з цих питань;

скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи та/або роз'яснення;

наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин (підстав);

пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб;

демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, та/або не може пояснити їх зміст;

незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю.

Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта:

Проведення декількох фінансових операцій клієнтом протягом одного дня в одному відділенні, але з очевидною спробою обслуговуватися у різних працівників банку (клієнтського менеджера або касира).

Фінансова операція / сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій не є характерною/характерними для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операції), а надані пояснення не є аргументованими.

Регулярні перекази коштів з рахунку клієнта - юридичної особи на особистий(і) рахунок(и) працівника(ів) або осіб, пов'язаних із працівником(ами), і навпаки (крім переказів, пов'язаних із виплатою заробітної плати, соціальних виплат та інших обов'язкових платежів).

Контрагентами клієнта є особи, стосовно яких у банку є негативна інформація [зокрема особи, яким банк відмовив у встановленні (підтриманні) ділових відносин].

Відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта.

Здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними (імпортними) контрактами в разі наявності інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов'язань за іншими зовнішньоекономічними договорами.

Проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами (експортно-імпортними) на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у визначені в таких договорах строки.

Клієнт регулярно здійснює або отримує значну кількість переказів без відкриття рахунку.

Регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер.

Проведення клієнтом фінансових операцій у великому обсязі з готівкою, що не пов'язані з основним видом діяльності клієнта, та/або проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків.

За рахунком клієнта неодноразово проводяться фінансові операцій за договорами відступлення прав вимоги (переведення боргу).

Платежі клієнта - суб'єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).

Очевидна невідповідність змісту прибуткових та видаткових операцій за рахунками клієнта (наприклад, отримання оплати за тютюнові вироби та переказ коштів за вживані товари).

Клієнт (суб'єкт господарювання) здійснює регулярні платежі стороні чи сторонам, які, здавалося б не пов'язані з підприємницькою діяльністю клієнта, а підстава та мета платежів є незрозумілими.

Проведення за рахунком клієнта "циклічних" фінансових операцій з використанням однієї (або наближеної) суми коштів, за результатами яких відбулася купівля/продаж активу, надання/повернення фінансової допомоги, формування/погашення заборгованості за будь-яким правочином.

Індикатори за різними видами продуктів (послуг):

1) Готівкові операції:

обсяг готівкових операцій за рахунком клієнта не відповідає обсягу, що є притаманним виду і масштабам діяльності клієнта;

за рахунком клієнта здійснюються регулярні фінансові операції готівкою на великі округлені суми;

клієнт регулярно обмінює велику кількість банкнот дрібного номіналу на банкноти крупного номіналу;

клієнт вносить значні суми коштів готівкою, джерелом походження яких зазначає виручку від продажу активів, проте не може це підтвердити документально;

клієнт знімає значні суми коштів готівкою з метою проведення подальших готівкових розрахунків з контрагентами, проте не може належно це підтвердити документально;

регулярне проведення готівкових фінансових операцій з купівлі, продажу або конвертації іноземної валюти на великі суми.

2) Кредити/позики:

кредит погашається коштами, що належать третій особі, за відсутності раціонального обґрунтування;

клієнт не цікавиться істотними умовами кредитування (зокрема процентна ставка, штрафи) або витратами, пов'язаними із поверненням кредиту;

заставою за кредитом клієнта є активи, що належать третім особам, які не пов'язані з позичальником;

клієнт використовує виданий кредит не у відповідності із затвердженими цілями позики, здійснюючи операції, що є нетиповими для діяльності клієнта;

клієнт повертає прострочений уже тривалий час кредит коштами, джерела походження яких не є зрозумілими.

3) Операції із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами:

купівля або продаж цінних паперів за відсутності очевидної економічної вигоди;

купівля-продаж цінних паперів закритого випуску на значні суми, якщо емітентом є невідома компанія, інформацію про діяльність якої важко перевірити, а економічна доцільність зроблених клієнтом інвестицій є незрозумілою та/або емітентом є компанія, пов'язана з клієнтом;

фінансова операція на значну суму з купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, ринкову ціну яких неможливо визначити;

фінансові інструменти купуються-продаються за цінами, що суттєво відрізняються від ринкової ціни таких фінансових інструментів;

- фінансові операції клієнта з цінними паперами є незвично складними або неоднозначними, а їх економічна доцільність не є зрозумілою.

4) Торговельне фінансування:

очевидне завищення або заниження ціни на товари та послуги;

очевидне викривлення даних щодо кількості чи виду товарів, що імпортуються чи експортуються;

структура фінансової(их) операції(й) видається надмірно та необґрунтовано складною, що є підставою підозрювати про бажання приховати справжній характер угоди;

використання акредитивів та інших методів торговельного фінансування, коли така торгівля не відповідає звичайній підприємницькій діяльності клієнта;

товар за зовнішньоекономічним контрактом проходить транзитом через одну або кілька країн (територій) за відсутності очевидних економічних причин.

5) Послуги із зберігання цінностей/надання в оренду депозитного сейфа:

поведінка клієнта щодо використання сейфа є незвичною (наприклад, клієнт часто відвідує сховище разом із сторонніми особами або приїжджає із сумками, за допомогою яких можна перевозити готівку у великих розмірах);

клієнт використовує декілька (не менше трьох) сейфів;

послугами сейфів користується суб'єкт господарювання, для господарської діяльності якого використання послуг сейфів не є характерним;

клієнт проводить незвично тривалий час у сховищі (більше 15 хвилин);

послугами сейфа користується інша особа (за довіреністю).

6) Онлайн-послуги:

різні представники кількох непов'язаних між собою клієнтів використовують для доступу до Інтернет-банкінгу однакові IP-адреси (Інтернет-протокол);

є підстави вважати, що третя сторона використовує онлайн-банкінг клієнта (наприклад, доступ до Інтернет-банкінгу ініціюється із-за меж України, тоді як банк має інформацію про присутність клієнта в Україні).

Щодо валютних операцій: Постанова правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» від 2 січня 2019 року N 8.

Способи розблокування рахунків

Попереджувальні заходи:

- Не допускати нетипове використання особистих розрахункових рахунків.

При відкритті нового рахунку у банку бути готовим до вирогідного фінансового моніторингу (більше шансів).

Надавати банку підтверджуючі документи.

Робити детальний опис і найменування послуг, порядок надання та розрахунку загальної суми оплати.

При розрахунках враховувати положення щодо граничних сум фінансового моніторингу.

Будь-які операції повинні проводитися із належними джерелами доходів.

Порядок дій для розблокування рахунку:

З’ясувати перелік причин, через які заблоковано операцію та відомості, які необхідно надати для розблокування.

Запевнити банк про надання необхідної інформації та документів для розблокування.

Проаналізувати вимоги банку, визначити саме ту інфоомацію та документи, що верифікують операцію як законну.

Своєчасно надати банку копії необхідних документів та раціональні пояснення щодо заблокованої банком операції та/або підтвердження законності походження отриманих доходів.

Сплата податків з операції та зазначення їх у податковій декларації, є один з істотних джерел підтвердження законності операції.

Для підтвердження реальності операції можна використовувати аналітику та дослідження ДержЗовнішІнформ.

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДЗІ) - уповноважене наказом № 608 від 02.05.2018 р. Міністерства економіки здійснювати моніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках, досліджувати динаміку цінових процесів на ринках та відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) цін кон’юнктурі світового ринку.

Підприємство надає повний спектр інформаційних, аналітичних, дослідницьких та експертних послуг: експертизу зовнішньоекономічних контрактів, дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків, консультування з питань комерційної діяльності та управління, надання комплексного супроводу тендерних закупівель.

Спосіб розблокування – доведення відповідності операції положенням ст. 203 Цивільного кодексу України:

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи