Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.12.2023 17:57

Борги у спадщину: кредит, іпотека та порука. Відповіді на питання

Розповсюджені ситуації, коли спадкоємцям, крім спадкового майна, залишаються ще й борги

Виникає багато питань, чи можливо відмовитися від цих боргів, а успадкувати тільки майно? чи необхідно платити відсотки, штрафи? який строк пред’явлення вимог банка до спадкоємців і ще багато інших питань. 

Сьогодні розглянемо найрозповсюдженіші питання та отримаєш на них відповіді, у тому числі з підкріпленням відповідей обов'язковою судовою практикою Верховного Суду з аналогічних справ, оскільки такі постанови є обов'язковими як “прецеденти” для застосування іншими судами та державними органами. 

У випадки смерті боржника за кредитним договором його права та обов'язки переходять до спадкоємців? 

Авжеж переходять, оскільки на законодавчому рівні “кредити борги спадкуються”, про це прямо каже статті 1216, 1217 Цивільного кодексу визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадкування як перехід прав та обов'язків від померлої особи до інших осіб (спадкоємців) (стаття 1216 Цивільного кодексу) є підставою для універсального правонаступництва у цивільних правовідносинах. 

Отже, у разі смерті боржника за кредитним договором його права та обов'язки за кредитом переходять до спадкоємця (спадкоємців), який повинен задовольнити вимоги кредитора повністю, але не більше вартості майна яке успадковано (частина 1 стаття 1282 Цивільного кодексу). 

Тому, у разі смерті позичальника за кредитним договором за наявності спадкоємців відбувається заміна боржника в основному зобов'язанні, що несе відповідальність у межах вартості майна, що успадковується.  

Аналогічний висновок Верховного Суду від 04.07.23 справа 570/3891/14 та  від 13.03.19 справа 520/7281/15. 

При цьому, у разі неприйняття спадщини або відмови від неї - кредитні спадкові права та обов'язки не переходять до такої особи.  

Після смерті боржника припиняється невиконане кредитне зобов'язання за кредитом?  

Не припиняється, оскільки невиконане кредитне зобов'язання (борг) потрібно спадкоємцям погасити, а у разі відсутності спадкоємців (неприйняття спадщини), такий борг буде погашений за рахунок майна боржника, якщо кредитор звернеться до нотаріуса із відповідною заявою, у тому числі в разі визнання судом майна відумерлою спадщиною.   

Якщо поручитель чи заставодавець (іпотекодавець) не погодився забезпечувати виконання зобов'язання за нового боржника (спадкоємця), порука, застава (іпотека) припиняється після смерті боржника?  

Потрібно дивитися, поручитель чи заставодавець (іпотекодавець) надав згоду на забезпечення такого виконання перед новим боржником (спадкоємцем). Якщо така згода відсутня, відповідний забезпечувальний договір припиняє свою дію, оскільки померла особа (боржник), а попереднє забезпечення автоматично не переходить до нового боржника.    

Така юридична поведінка повністю іде у відповідності частини 1 статті 523 Цивільного кодексу, згідно з якою порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель чи заставник не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником. 

ВІДЕО В ТЕМУ: Кредити під час війни - судова практика, стягнення, питання

Смерть боржника є підставою для припинення зобов'язання за договором поруки та іпотеки? 

Зобов'язання за договором поруки/кредиту нерозривно пов'язані з особою боржника, тому у разі смерті цього боржника, кредитор (банк), що бажає отримати гроші, повинен отримати згоду спадкоємця платити за цим договором. 

У разі отримання такої згоди відносини продовжують існувати. Якщо згода недосягнута порука/іпотека припиняється. 

Приклад: помер позичальник кредиту. Спадкоємцем після його смерті є донька. Згоди відповідати вона не надала, що відповідно до статті 523 Цивільного кодексу свідчить про припинення поруки, застави (іпотеки) та відсутність обов’язку погашення заборгованості. 

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 04.07.23 справа 570/3891/14.  

Чи продовжують існувати правовідносини поруки/іпотеки за відсутності такої письмової згоди? 

У разі недосягнення та неотримання згоди спадкоємця виконувати обов’язки за договором спадкодавця, порука/іпотека визнаються припиненими. 

Таке припинення не потрібно оформляти окремим документом, оскільки факт смерті підтверджується відповідним свідоцтвом про смерть боржника. Навпаки в кредитора (банка) має бути письмовий документ, що свідчить про згоду. 

Як відбувається погашення спадкоємцями кредитного боргу після прийняття спадщини? 

У разі смерті боржника за кредитним договором його права та обов'язки за цим договором переходять до спадкоємців (осіб які прийняли спадщину або стали власниками відумерлої спадщини), і які зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, що успадковано.  

При цьому, кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто у розмірі, що відповідає його частці у спадщині. Вимоги кредитора зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями і кредитором іншого не встановлено. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора стягує заборгованість у межах вартості майна, що успадковується (стаття 1282 Цивільного кодексу). 

За змістом зазначеної норми у разі смерті фізичної особи, боржника за зобов'язаннями у правовідносинах, що допускають правонаступництво у порядку спадкування, обов'язки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи – спадкоємця, тобто відбувається заміна боржника, що відповідає перед кредитором (банком) у межах вартості одержаного у спадок майна. 

Відсутність оцінки успадкованого майна перешкоджає здійсненню заміни сторони виконавчого провадження? 

Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора в межах вартості майна, отриманого у спадок (стаття 1282 Цивільного кодексу), а тому відсутність оцінки успадкованого майна не перешкоджає здійсненню заміни сторони виконавчого провадження. 

Водночас задовольняючи заяву про заміну боржника, який помер, його спадкоємцем, суд має визначити розмір боргу, який відповідає частці спадкоємця у спадщині, та вказати, що така заміна здійснюється в межах вартості майна, одержаного у спадщину. 

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 03.11.20 справа 916/617/17  

Якщо померлий був боржником як ФОП це буде перешкодою для заміни боржника у справі та виконавчому проваджені? 

Наявність у спадкодавця статусу ФОП не впливає на можливість заміни боржника (як сторони у справі, так і сторони виконавчого провадження) його правонаступником – фізичною особою. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 03.11.20 справа 916/617/17 

ВІДЕО В ТЕМУ: Отмена замены стороны, моя судебная практика 

Вступив у спадок, чи треба про це повідомити банку? 

Відповідно до статті 1281 Цивільного кодексу, спадкоємці зобов'язані повідомити кредитору про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги. 

Відповідальність за неповідомлення законодавством не передбачена. 

Це може бути поважною причиною для кредитора поновити строк на пред’явлення вимоги про погашення боргу.  

Протягом якого терміну банк має пред'явити вимоги до спадкоємця? 

Не пізніше шести місяців з дня отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.  

Якщо кредитор (банк) не знав і не міг знати про прийняття спадщини або отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред'явити свої вимоги протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про спадкоємців.  

Аналогічний висновок Верховного Суду від 13.07.22 справа 645/6151/15-ц.

Що буде, якщо банк пропустив 6 місяців на подання своїх вимог до спадкоємця? 

Якщо пропустив строк - позбавляється права вимагати повернення боргу від спадкоємців (стаття 1281 Цивільного кодексу).

Аналогічний висновок Верховного Суду від 12.10.20 справа 367/8414/15-ц. 

Чи може кредитор пред'явити вимоги за договором поруки/іпотеки із пропущеними строками?

За загальним правилом закінчення строків тягне за собою позбавлення права вимагати будь-що. Однак якщо банк наведе поважні причини пропуску, то суд може поновити його.  

Аналогічний висновок Верховного Суду від 01.04.20 справа 520/13067/17. 

Чи виникає борг перед кредитором у спадкоємця боржника, якщо не отримав у спадок майно? 

Обов'язок виникає лише у разі успадкування майна та в межах його вартості. У разі неотримання у спадок жодного майна не виникає і обов'язок задовольняти вимоги банка. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 03.11.20 справа 916/617/17. 

Чи необхідно під час переходу права власності на спадкове майно попереджати набувача (спадкоємця) про обтяження такого майна іпотекою? 

Відповідно до статті 23 Закону «Про іпотеку» у разі переходу права власності майна, обтяженого іпотекою до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, іпотека є дійсною, навіть у тому випадку, якщо до спадкоємця не доведена інформація про таке обтяження. 

Аналогічний висновок Конституційного Суду від 14.07.20 справа №8-р/2020. 

Чи може сума заборгованості боржника (спадкодавця) перевищувати вартість майна, одержаного спадкоємцем? 

Так, може. Однак задоволення вимог кредитора (банка) буде відбуватися виключно в межах вартості отриманого у спадок майна. Насамперед це покликано не погіршувати майновий стан спадкоємця. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 27.10.21 справа 552/4892/19. 

Борг за відсотками та неустойкою (пені, штраф) треба буде платити спадкоємцю чи ні?

У спадкоємців виникає обов’язок погасити нараховані відсотки та неустойку тільки в тому випадку, якщо вони були нараховані спадкодавцю за життя. З моменту його смерті, нараховані суми сплачувати не потрібно і не можуть присуджуватися спадкоємцям. Це випливає зі статті 1282 Цивільного кодексу. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 21.07.21 справа 303/4128/17. 

Чи може кредитор висунути вимоги спадкоємцям боржника безпосередньо через нотаріуса? 

Так, може! У статті 1281 Цивільного кодексу допускається два способи пред'явлення вимог до спадкоємців: безпосередньо спадкоємцю і через нотаріуса. 

При цьому, на відміну від пред'явлення вимоги безпосередньо до спадкоємців, кредитор (банк), звертаючись до нотаріуса, не зобов'язаний зважати на факт прийняття спадщини, оскільки нотаріус повинен прийняти відповідну заяву незалежно від того, чи прийняв спадщину хоча б один із спадкоємців і чи встановлені спадкоємці взагалі.  

Чи можливо залучити спадкоємця як правонаступника у разі відсутності у нього свідоцтва про право на спадщину? 

Так! Відсутність у спадкоємця свідоцтва про право на спадщину не виключає прийняття ним спадщини, оскільки право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, а не з моменту отримання свідоцтва. Тому відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 19.05.23 справа 915/1031/21. 

Скільки є часу на отримання свідоцтва про спадщину на іпотечну квартиру? 

Законодавство не обмежує право спадкоємців на оформлення свідоцтва за певні строки. Спадкоємці мають право звернутися із заявою про отримання свідоцтва у будь-який час після прийняття спадщини. 

Факт не оформлення спадкових прав не тягне за собою втрату права на спадкове майно, а лише обмежує його право на розпорядження спадщиною. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 16.01.19 справа 920/566/16. 

Потрібно спадкоємцю платити щомісячні платежі за іпотекою чи краще почекати? 

Якщо прийняв спадщину, борг не може перевищувати вартості отриманого майна. У будь-якому разі, платити щомісячно чи потім - повертати прийдеться. 

Кредитний борг юридичної особи як успадковується? 

У звичайному порядку як і борг фізичної особи, задовольняти вимоги тільки у межах вартості отриманого у спадок майна. 

ВІДЕО В ТЕМУ: Корпоративные права в наследство: доля в юридическом лице, уставном капитале и участие 

Якщо є судова справа про стягнення кредитного боргу, звернення стягнення щодо іпотеки і боржник помер як мені вступити у спадок (я син, спадкоємець боржника)? 

Немає значення, є судова справа про стягнення боргу чи ні. Необхідно за звичайною процедурою подати заяву до нотаріуса про прийняття спадщини. Окремо звертайте увагу на те, який розмір боргу та чи буде доцільними взагалі приймати спадщину. 

Чи можу я скасувати виконавчий напис нотаріуса який прийнятий щодо боржника (спадкодавця)?

Так, для цього подати до суду позовну заяву про визнання цього напису таким, що не підлягає виконанню, опиши ситуацію щодо правонаступництва в рамках спадщини та порушення твоїх прав як спадкоємця спірним написом. Більше відео за написом дивись у мене на каналі. 

ВІДЕО В ТЕМУ: ВЕРНУЛ КВАРТИРУ ОТМЕНИВ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАДПИСЬ НОТАРИУСА

Як зняти арешти зі спадкодавця та його квартири, якщо він помер? 

Якщо виконавче провадження (ВП) закрито (завершено), тоді через звернення до суду можна подолати цей арешт. Якщо ІП ще відкрито і спадкоємець було долучено (замінено) тоді в рамках ВП знімається арешт у випадку погашення боргу (виконання виконавчого документа спадкоємцем). 

Як дізнатися про арешти на померлого і арешти його майна?

Можливо дізнатися самостійно через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно або дізнатися через нотаріуса. 

Якщо помер боржник і мав відкрите виконавче провадження, воно закривається чи треба написати виконавцю?

Є перелік випадків, коли завершується виконавче провадження, це передбачено статтею 39 Закону “Про виконавче провадження”. Зокрема у разі смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім боржника. Рано чи пізно виконавець дізнається, що боржник помер та самостійно завершить його. Однак іноді воно не буде припинятися, якщо можливе правонаступництво (наприклад з юридичними особами). 

Якщо будинок боржника, який на сьогодні помер, виставлений на торги СЕТАМ, що робити спадкоємцю?

Подати виконавцю, який веде виконавче провадження, заяву та повідомити, що боржник помер, до якої обов'язково додати свідоцтво про смерть. Наприклад, якщо є гроші сплачувати борг, то також про це вказати, щоб не продавати будинок на відкритих торгах. Також таке повідомлення можно направити через нотаріуса. 

Можу відмовитися від спадкування за заповітом т.к. дізнався про великий невиплачений кредит?

Так! Однак відмовитися можливо тільки від усієї спадщини. Для цього необхідно подати заяву нотаріусу про таку відмову. У деяких випадках, якщо її не подати, спадщина буде вважатися прийнятою автоматично. Частково приймати спадщину законодавством заборонено.  

Як дізнатися, чи були у померлого невиплачені борги та їх розмір?

Перевірити наявність боргів можливо через документи спадкодавця, наприклад кредитні договори, розписки, банківські виписки тощо. Крім того, можливо дізнатися через реєстри, вказавши ПІБ спадкодавця через Єдиний державний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчого провадження, Єдиний реєстр боржників, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.  

Чи можу я, як спадкоємець за заповітом, подати касаційну скаргу на рішення про стягнення боргу? 

Так! Якщо рішення про стягнення боргу порушило права спадкоємця, то він може подати скаргу як особа, яка не брала участі у справі. Але спочатку необхідно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, а вже потім касаційну скаргу. 

Що мені робити, помер батько і після його смерті стало відомо, що є виконавчий напис нотаріуса, чи я прийняла спадщину? 

Спадщина, за загальним правилом, приймається впродовж шести місяців після подання заяви до нотаріуса та отримання свідоцтва. Однак інколи спадщина приймається автоматично (коли постійно проживав із спадкодавцем або в інших випадках встановлених законом). Для скасування виконавчого напису, необхідно подати позов в суд та описати як порушені твої права як спадкоємця спірним написом. 

У разі постійного проживання зі спадкодавцем і якщо він має кредити, іпотека будуть успадковані автоматично співмешканцями? 

Так, факт постійного проживання з померлим боржником та інколи реєстрація місця проживання грає не на користь спадкоємців. У такому випадку вони будуть вважатися такими, що прийняли спадщину автоматичну, якщо вони не бажають сплачувати борги, необхідно подати заяву про відмову від прийняття всієї спадщини, що їм перейшла. Про це вказано в статтях 1268 та 1270 Цивільного кодексу.

Аналогічний висновок Верховного Суду від 25.10.21 справа 465/2135/16. 

Якщо спадщина (у тому числі іпотека, кредит) була визнана вимороченою, вона переходить до власності територіальної громади, яка вже зобов'язана виплатити кредит і якщо виплатила його, чи можу після цього успадкувати майно? 

Так, отримати спадщину можливо, кредитор (банк) не заявлятимуть до вас вимог, т.к. територіальна громада все може вже виплатити за вас. Але сама територіальна громада зможе подати позов до вас про повернення коштів, що були сплачені за боргом. 

ВІДЕО В ТЕМУ: ВЫМОРОЧНОЕ НАСЛЕДСТВО В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У разі відсутності у спадок кредиту, іпотеки, поруки, але є борг за аліментами, чи потрібно його виплачувати? 

Потрібно виплачувати! Якщо у спадкодавця за життя виникла заборгованість із виплати аліментів, спадкоємець зобов'язаний буде сплатити цей борг, але в межах вартості успадкованого майна, такий борг не є нерозривно пов'язаним із самим боржником і його може сплатити  інша особа після смерті боржника. 

Аналогічний висновок Верховного Суду від 12.08.20 справа 199/5826/16-ц. 

Якщо я не приймав спадщину, а банк все одно висунув до мене вимогу сплатити кредит, що робити?

Повідомити банк, що ви не приймали спадщину та не збираєтесь її приймати, подали заяву про відмову від спадщини. Якщо банк не зупиниться та звернеться до суду (що малоймовірно), підключайся до процесу, надай суду відповідні докази та банку відмовлять в задоволені.  

Чи можна не платити успадкований кредит, іпотеку під час дії воєнного стану?

Кредит можливо і не платити, але банк звернеться до суду для стягнення з тебе заборгованості. Єдиний плюс, що протягом дії воєнного стану, а також ще 30 днів після його завершення кредитори не мають права нараховувати тобі жодних штрафних санкцій за прострочення погашення кредиту. Але, все одно звертай увагу на розмір заборгованості і реально зможеш ти її виплатити чи ні. Хоча і не зрозуміло скільки буде діяти воєнний стан, у деяких може виникнути думка, що ще дуже довго, а кредит аж потім. Банки можуть почати тиснути на законодавців та вони скасують цю “пільгу” як вже це зараз відбулося з поверненням ПДВ. 

 Що робити, якщо є затверджений план реструктуризації боргу, але боржник помер? 

Подати заяву кредитору (банку, МФО) про правонаступника (спадкоємця) та замінити сторону у реструктуризації. Якщо банк відмовить - звертатися до суду.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи