Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2019 18:12

Навіщо банкам потрібний комплаєнс?

Експерт в області комплаєнс-контролю

Питання комплаєнс-контролю у банках України є одним із найбільш обговорюваних в бізнес-середовищі. Особливого значення воно набуває в умовах необхідності відновлення довіри до банків.

Що передбачає банківський комплаєнс?

Комплаєнс, як інструмент контролю за дотриманням банківських вимог, в різних формах існував завжди, адже діяльність банків супроводжується значною кількістю різноманітних ризиків та регуляторних вимог. Водночас довіра до банку є одним із найбільш цінних його активів, який в подальшому може конвертуватись в прибуткову діяльність.

Комплаєнс передбачає забезпечення контролю за відповідністю діяльності банку вимогам законодавства, регуляторним вимогам, ринковим стандартам та внутрішнім документам, зокрема етичним вимогам. Здійснення таких заходів має відбуватись із врахуванням ризик-орієнтованих підходів, що передбачають залучення достатніх ресурсів для управління комплаєнс-ризиками, які несуть найбільшу загрозу.

У вітчизняній банківській практиці окремо виділяється напрям комплаєнс-контролю, пов’язаний із запобіганням легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (фінансовий моніторинг), який передбачає побудову взаємовідносин банку із клієнтами з дотриманням правила «Знай Свого Клієнта» (KYC) та запобігання використання банку в незаконних цілях.

Як побудована система контролю за дотриманням вимог у банку?

Комплаєнс-контроль інтегрований в систему корпоративного управління банку, відповідно до якої Наглядова рада має створити умови для функціонування підрозділу комплаєнс та затвердити необхідні внутрішні політики, спрямовані на забезпечення контрольної діяльності. Водночас Правління банку має впроваджувати вимоги стратегії та політик  управління комплаєнс-ризиками, а координацію діяльності з комплаєнс здійснює незалежний підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс), підзвітний Наглядовій раді банку. До заходів з комплаєнс мають залучатись усі працівники банку, а ефективність впровадженої системи комплаєнс періодично має оцінюватися підрозділом внутрішнього аудиту.

По своїй суті комплаєнс є інструментом забезпечення балансу між прибутковістю бізнес-діяльності банку та ризиками, якими вона супроводжується. Основними бенефіціарами від підтримання такого балансу є керівники, що відповідають за досягнення стратегічних цілей банку та його акціонери.

Які завдання стоять перед підрозділом комплаєнс банку?

Основними завданнями підрозділу комплаєнс у банку є наступні:

- забезпечення виявлення та управління комплаєнс-ризиками;

- координація та методологічне забезпечення заходів з комплаєнс;

- розвиток комплаєнс-культури серед працівників;

- визначення та спрощення контролів в банківських процесах;

- проведення внутрішніх комплаєнс-перевірок основних процесів;

- надання керівництву банку адекватної і повної інформації для прийняття рішень з врахуванням ризиків фінансових чи репутаційних втрат.

Які комплаєнс-ризики властиві діяльності банку?

Під час своєї діяльності банк може стикатись з внутрішніми ризиками (пов’язаними із діями працівників), зовнішніми ризиками (пов’язаними із діями партнерів) та ризиками репутації (пов’язаними із сприйняттям банку його клієнтами, регуляторами та партнерами).

Найбільш розповсюдженими комплаєнс-ризиками є ризики порушення працівниками етичних стандартів та правил поведінки, невідповідність внутрішніх документів банку вимогам законодавства, комплаєнс-ризики фінансового моніторингу, зловживання працівників в умовах конфлікту інтересів,  маніпулювання ставками, дискримінація працівників чи клієнтів, недотримання антикорупційних обмежень чи вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, неправомірне розкриття конфіденційної інформації тощо.

Які умови мають бути створені для ефективного комплаєнс?

Система комплаєнс-контролю банку може вважатись ефективною за наявності наступних умов:

- цілі та заходи з комплаєнс є прозорими, доступними та зрозумілими для працівників;

- заходи з комплаєнс спрямовані на попередження ризиків, а не на формальне виконання вимог регулятора;

- підрозділ комплаєнс забезпечений достатніми ресурсами для виконання своїх функцій;

- заходи з комплаєнс підтримуються вищим керівництвом («tone at the top»);

- внутрішні процедури з комплаєнс не є надмірними та оптимізовані з урахуванням особливостей діяльності банку, а також періодично переглядаються для їх вдосконалення;

- керівники банку отримують своєчасну та повну інформацію щодо комплаєнс;

- у банку наявна успішна практика врегулювання порушень, конфліктів інтересів чи випадків неприйнятної поведінки працівників для їх недопущення в майбутньому;

- бізнес-підрозділи і підрозділи підтримки є активними учасниками заходів з комплаєнс.

Які переваги надає банку ефективна система комплаєнс?

Впровадження ефективної системи комплаєнс-контролю дозволить банкам досягнути наступних цілей:

- уникнути надмірних фінансових втрат внаслідок реалізації комплаєнс-ризиків;

- зберегти та капіталізувати репутацію банку, забезпечивши прозорість своєї діяльності;

- забезпечити впевненість керівництва у правильності прийнятих рішень;

- управляти виявленими комплаєнс-ризиками з метою їх попередження;

- зміцнити корпоративну культуру банку.

Наявність у банку ефективних інструментів стримування від ризиків порушень є беззаперечною умовою його стабільності. Особливо це стосується державних банків, частка яких у банківській системі України перевищує 50%. Водночас необхідність постійного вдосконалення системи комплаєнс-контролю вимагає належної уваги керівників та акціонерів банків до цього питання.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]