Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.02.2020 12:11

Закриття кримінального провадження на підставі п. 10 статті 284 КПК України

Адвокат, член асоціації правників України

Складення, затвердження та направлення обвинувального акту до суду поза межами строку досудового розслідування.

Складення, затвердження та направлення обвинувального акту до суду поза межами строку досудового розслідування.

У відповідності зі змінами внесеними згідно із Законом №2213-VIII від 16.11.2017 року у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття кримінального провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8,10 частини 1 або 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Разом з тим такі зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення в дію цих змін ( пункт 4 §2 Р. 4 Закону №2147- VIII).

Необхідно звернути увагу, на самостійну підставу для закриття кримінального провадження, настання наслідків передбачених пунктом 10 статті 284 КПК України, а саме: закінчення строку досудового розслідування визначеного статтею 219 КПК України після повідомлення особі про підозру, крім випадків повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 110 КПК України обвинувальний акт є процесуальним документом, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. В свою чергу, він повинен відповідати вимогам, встановленим ст. 291 КПК України, яка передбачає вичерпний перелік відомостей, які повинен містити обвинувальний акт, і вони є обов’язковими для їх виконання слідчим та прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 42 КПК України, особа стає обвинуваченим (підсудним) тоді, коли обвинувальний акт щодо якої, переданий до суду саме в порядку, передбаченому статтею 291 КПК України.

Таким чином, на підготовчому судовому засіданні суд за клопотанням сторони кримінального провадження суд повинен перевірити та встановити наявність чи відсутність підстав передбачених п. п. 4-8,10 ч.1 або ч. 2 ст. 284 КПК України, в тому числі дотримання процесуальних строків складення обвинувального акту та його затвердження.

Разом з тим, на сьогоднішній день непоодинокі випадки, коли обвинувальний акт складається та затверджується прокурором поза межами строку досудового розслідування.

Варто наголосити, що дотримання процесуальних строків є однією з основних гарантій справедливого кримінального процесу, так як має вберегти особу від безпідставного, надміру тривалого перебування під загрозою можливого кримінального покарання та суттєвого обмеження прав та свобод, яких неминуче зазнає особа, перебуваючи у статусі підозрюваного або обвинуваченого.

Частиною 1 статті 28 КПК України передбачено, що розумні строки не можуть перевищувати передбачені кримінальним процесуальним кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Статтею 113 КПК України закріплено поняття процесуальних строків, як встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов’язані ( мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Статтею 115 КПК України передбачено, що при обчисленні строку місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями , припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Положенням статті 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України строки.

З урахуванням положень вище зазначених статей КПК України можна стверджувати, що процесуальні рішення чи дії обов’язково мають вчинятися у встановленні законом проміжки часу, не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом.

Захисник, має перевірити та правильно обрахувати строки досудового розслідування, під час підготовки до участі у проведенні підготовчого судового засідання. Більше того, встановлення факту не достримання процесуальних строків, покладає на захисника обов’язок звернутися з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ст. 284 КПК України, а суд в свою чергу зобов’язаний його розглянути та за наявності підстав задовольнити та закрити кримінальне провадження. При цьому, суди у своїх рішеннях зазначають, «що оскільки витрати покладаються на особу лише разі ухвалення обвинувального висновку щодо неї, то документально підтверджені витрати на залучення експерта слід прийняти на рахунок держави».

Під час обчислення процесуальних строків необхідно звертати увагу на всі прийняті процесуальні рішення та проведені процесуальні дії. Захиснику, необхідно пам’ятати, що слідчий(прокурор) під час складення реєстру матеріалі кримінального провадження має зазначати всі прийняті процесуальні рішення та проведенні процесуальні дії. Хоча на практиці слідчий (прокурор) нехтує такими вимогами та не враховує до строку досудового розслідування процесуальні рішення, дні коли рішення приймались слідчим суддею.

Так, бувають випадки, коли слідчими (прокурорами) не враховуються в строки досудового розслідування дні, в які приймаються такі процесуальні рішення: ухвала слідчого судді про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ухвала про задоволення чи відмову в задоволенні клопотань, рішення апеляційних судів, день складення та затвердження обвинувального акту та день скерування до суду, тощо.

Інколи слідчі «забувають», що у відповідності до вимог кримінального процесуального Кодексу складення та затвердження обвинувального акту є процесуальним рішенням, яким завершується досудове розслідування і має відбуватися в межах строку досудового розслідування. Не дотримання процесуальних строків є суттєвим порушенням кримінального процесуального закону.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 314 КПК України (в редакції Закону № 2213-VIII від 16 листопада 2017 року (далі - Закон № 2213-VIII) передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження з підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Як наслідок, якщо захисником буде встановлено, що обвинувальний акт складений, затверджений та направлений до суду поза межами строку досудового розслідування, у сторони захисту виникає право на звернення у підготовчому судовому засіданні з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Аналізом судової практики встановлено, що суди задовольняють клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ст. 284 КПК України.

Так, суддею Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/31310/19 встановлено, що «положення п.2 ч.3 ст.314 та п.10 ч.1 ст. 284 КПК України дають підстави стверджувати про те, що необхідність закриття кримінального провадження пов`язана виключно із фактом закінчення строків досудового розслідування. Строки досудового розслідування визначені ст. 219 КПК України. Частиною першою цієї статті визначений початок перебігу та закінчення строків. Початок перебігу строку у випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину визначений п.2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України. Початком цього строку є день повідомлення особі про підозру. Аналіз ч.1 ст. 219 у поєднанні із п.5 ч.1 ст.3 КПК України дає підстави стверджувати те, що у даному випадку досудове розслідування повинно було закінчуватися шляхом скерування до суду обвинувального акту і цей акт повинен був скерований до суду непізніше двох місяців після повідомлення про підозру, без урахування строків зупинення досудового розслідування та виконання сторонами вимог ст. 290 КПК України. Таким чином, враховуючи наведені вище обставини, під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, надійшов до суду 08.08.2019 року, тобто після завершення двохмісячного строку досудового розслідування, в зв`язку з чим суд дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі №757/47115/19-к встановлено, що «саме направлення до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні, а не затвердження обвинувального акту прокурором чи вручення обвинувального акту підозрюваному є датою, якою закінчується досудове розслідування.

Враховуючи, що Генеральна прокуратура України звернулась до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 03.09.2019 року, тобто після закінчення строку досудового розслідування, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання захисника та кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 закрити на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України».

Ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі №359/10975/19, «таким чином, судом в підготовчому судовому засіданні встановлені підстави для закриття кримінального провадження, оскільки до моменту завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні ними відповідних злочинів, закінчився двомісячний строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, після повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів (пункт 10 частини першої статті 284 КПК України, пункт 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України). З урахуванням наявності беззаперечних підстав для закриття кримінального провадження, оскільки обвинувальний акт скеровано до суду по закінченню строків досудового розслідування, підстав для розгляду клопотання адвоката Швидкого О.О. про повернення обвинувального акту прокурору не вбачається, а тому таке клопотання підлягає залишенню без розгляду».

З урахуванням судової практики та за сукупності таких обставин як, інформація про кримінальне правопорушення була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 28 лютого 2018 року; кримінальне правопорушення не є тяжким чи особливо тяжким проти життя та здоров`я особи; після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування встановлений статтею 219 КПК України, варто використовувати такий спосіб захисту з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів обвинуваченого.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи