Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.04.2022 07:40

Довідка про відсутність (наявність) судимості

Адвокат (судовий захист), магістр права

Оновлено порядок видачі довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості

Наказом МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2022 року за № 425/37761 затверджено:

1) Положення про інформаційно-аналітичну систему "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";

2) Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості".

А також установлено, що довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості".

Об'єктами обліку інформаційно-аналітичної системи є:

- фізичні особи, які відповідно до Кримінального процесуального кодексу України набули статусу підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого;

- фізичні особи, щодо яких застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру;

- фізичні особи, яких звільнено від кримінальної відповідальності згідно із статтями 44 - 49, 97 Кримінального кодексу України;

- фізичні особи, яких оголошено в розшук;

- громадяни України, яких засуджено судами інших держав;

- архівна інформація репресивних органів.

Відомості про об'єкти обліку:

- установчі дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження;

- громадянство, стать, реєстрація місця проживання, реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податку, дактилоскопічна формула (за наявності);

- повідомлення особі про підозру (пред'явлення обвинувачення);

- застосування щодо особи запобіжних заходів;

- оголошення особи у розшук;

- наслідки досудового розслідування кримінальних правопорушень (закриття кримінального провадження; звернення до суду з обвинувальним актом; з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру);

- судове рішення: дата, найменування суду, статті Кримінального кодексу України, вид та строк покарання, дата набрання законної сили;

- виконання покарання;

- здійснення Президентом України помилування щодо засудженого;

- застосування заходів пробації;

- засудження громадян України на території іноземних держав;

- зняття/погашення судимості.

Використання відомостей з Системи для:

- кваліфікації кримінального правопорушення при вчиненні нового кримінального правопорушення;

- застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення;

- з'ясування обставин, що обтяжують покарання;

- прийняття рішення щодо заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, умовно-дострокового звільнення, амністії, помилування та в інших випадках, визначених законодавством;

- виявлення перешкод в обійманні певних посад;

- встановлення передумов заборони займатися певними видами професійної діяльності;

- обмеження свободи пересування;

- визначення виду виправної колонії, у якій засуджені до позбавлення волі відбуватимуть покарання;

- виконання запитів на підставі міжнародних договорів про правове співробітництво у кримінальних справах;

- виконання державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, іншими державними органами завдань, визначених законодавством.

В свою чергу, Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" передбачає, що Витяг - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням ІАС та містить відомості з неї, які є актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

Види Витягів про:

- відсутність (наявність) судимості (скорочений);

- притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (повний);

Право на запит та отримання відомостей з системи мають:

- державні органи, які здійснюють правоохоронні функції, органи прокуратури, суди всіх рівнів;

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи та організації, у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;

- фізичні особи (за досягненням 14-річного віку).

Форма подання запиту:

- в паперовій формі (подається особисто Заявником або представником до служби ЄІС МВС, регіонального сервісного центру МВС або віддаленого пункту реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів МВС незалежно від реєстрації місця проживання Заявника. Запит друкується або заповнюється письмово від руки розбірливими літерами без виправлень та підписується Заявником або Представником;

- в електронній формі (за умови ідентифікації Заявника з використанням електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи).

ВАЖЛИВО: У разі незгоди з відомостями, що містяться у Витязі, Заявник може надати до служби ЄІС МВС офіційні документи (засвідчену судом копію рішення із зазначенням дати набрання чинності, довідку з місць позбавлення волі тощо) для внесення відповідних змін до ІАС.

Легітимність Витягу може бути перевірена через офіційний вебсайт МВС або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або електронного кабінету громадянина.

Відмова у надані відомостей, якщо:

- запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

- у запиті не вказано мету отримання відомостей;

- у запиті не вказано вид запитуваної інформації (повний або скорочений Витяг);

- відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в сертифікаті відкритого ключа електронного підпису.

Відповіді на запити, подані в паперовій формі, надаються у строк до 10 робочих днів, а у виняткових випадках, коли підготовка Витягу потребує додаткової перевірки інформації, відповіді на вимоги надаються у строк до 30 календарних днів.

Між тим, в електронному вигляді відповідь з’являється в особистому кабінеті швидке (до 1 хв.) з QR-кодом, що дає змогу перевірити чинність даного документа.

Строк вмотивованої відмови в наданні Витягу не може перевищувати 10 робочих днів із дня надходження запиту.

ВИСНОВОК: Електронний сервіс дозволяє замовити та отримати витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи