Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.03.2022 09:19

Податки, відмивання коштів, кредит та іпотека в умовах воєнного стану

Адвокат (судовий захист), магістр права

Податкові пільги, особливості кредитування та відповідальності, іпотечні відносини, відмивання коштів злочинним шляхом та інші правовідносини в умовах воєнного стану

15.03.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ, що був опублікований та набрав чинності 17.03.2022 р.

Податкові пільги (в період воєнного стану):

- не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з примусовим відчуженням або вилученням такого пального для потреб держави або ЗСУ;

- щодо включення до складу податкового кредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без реєстрації податкових накладних в ЄРПН, але з подальшим обов’язком зареєструвати накладну на протязі 6 місяців з дня закінчення воєнного стану;

- на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених цим Податковим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

- розширено перелік доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб для благодійників та благодійних організацій, в тому числі передбачено податкову знижку в кінці року в залежності від пожертвувань та віднесення на витрати еквівалент пожертвувань;

- не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану або передані Державі;

- фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок;

- платниками єдиного податку третьої групи можуть бути ФОП та юридичні особи з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень та без обмеження кількості працівників;

- відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи встановлюється у розмірі 2 відсотки доходу;

- податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім: камеральних та фактичних перевірок;

- на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю на територіях де велись бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації (перелік формує КабМін);

- майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна без застосування вимог статті 92 цього Кодексу.

Іпотека:

Закону України "Про іпотеку" доповнено пунктом 5-2 такого змісту:

У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється:

- дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки);

- статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки);

- статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти);

- статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на нерухоме майно (нерухомість), оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після дня набрання чинності цим Законом України або якщо за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій".

Кредити: 

Внесені зміни до Цивільного кодексу України, зокрема у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Внесені зміни до Закону України "Про споживче кредитування", зокрема: у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин інших, ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті. Норми цього пункту поширюються, у тому числі, на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону, неустойка (штраф, пеня) нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

Легалізації (відмивання) доходів:

Внесені зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зокрема на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

- банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок;

- банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

- у разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи (що доречі не виключає цивільно-правової відповідальності банку) та негайно повідомити Службу безпеки України та розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи