Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.02.2018 09:47

Податкові спори: нарахування пені на безнадійний податковий борг

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд: правова можливість нарахування пені на безнадійний податковий борг

долг 4.jpg

06.02.2018 р. Верховний Суд у складіколегії суддів Касаційного адміністративного суду  в рамках справи № 807/2097/16  (ЄДРСРУ72064995) досліджував питання правової можливості нарахування пені набезнадійний борг.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КонституціїУкраїни, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадовіособи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, щопередбачені Конституцією та законами України.

У пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУкраїни закріплено, що податковий борг - це сума узгодженогогрошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але несплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня,нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до підпункту 129.1.1.пункту 129.1 статті 129 ПК України, після закінчення встановлених цим Кодексомстроків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргунараховується пеня.

Пункт 101.1 статті 101 ПК Українивизначає, що списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пенята штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

ВАЖЛИВО: Як зазначено в пункті 101.2 цієї статті, під терміном«безнадійний податковий борг» розуміється, зокрема, податковий борг платникаподатків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом.

Пунктом 102.1 статті 102 ПК Українивизначено строк давності - 1095 календарних днів, а пунктом102.4 цієї статті передбачено, що у разі якщо грошове зобов'язання нарахованеконтролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійномупогашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу.

Таким чином, в разі спливу 1095денного строку з дня виникнення податкового боргу, такий борг визнаєтьсябезнадійним та підлягає списанню, у тому числі пеня та штрафні санкції, авідтак з того часу в податкового органу відсутнє право вживати будь-які заходищодо стягнення такої суми боргу.

При цьому, строк зверненняподаткового органу з позовом про стягнення суми боргу у відповідності до статті102 КАС України сплив, а тому контролюючий орган не мав права звертатись досуду з вимогами про стягнення пені, нарахованої на суму податкового боргу,погашену після спливу 1095 денного строку з дня його виникнення.

Податковим кодексом України пенявизначена, як спосіб забезпечення погашення податкового боргу, самі норми щодопорядку нарахування та сплати пені встановлені окремою Главою 12, у той час якштрафні (фінансові) санкції, штрафи передбачені Главою 11 «Відповідальність».Пеня, як спосіб забезпечення податкового боргу нараховується на сумуподаткового боргу, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнімднем граничного строку сплати грошового зобов'язання (при самостійномунарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків) або від першогоробочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошовогозобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні (при нарахуваннісуми грошового зобов'язання контролюючими органами) та закінчується, зокрема, удень зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейськеобслуговування бюджетних коштів.

ВИСНОВОК: Таким чином, обов'язок сплати пені пов'язаний з обов'язкомпогашення податкового боргу. Оскільки в межах спірних відносин сплата податку здійснена поза межами 1095 днів, а сам борг набув статусубезнадійного, нарахування пені на безнадійний борг не здійснюється.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи