Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.01.2017 11:05

Порядок проведення податкових перевірок в 2017 році

Адвокат, громадський діяч

З 01.01.2017 р. організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплат

З 01.01.2017 р. організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати ЄСВ, за їх результатами)) лише контролюючими органами обласного та центрального рівнів.
  
Так, зокрема, документи з питань проведення перевірок (запити, накази, акти, повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень, податкові повідомлення-рішення) надсилаються платникам податків: 
·  рекомендованим листом з повідомленням про вручення
·  вручені особисто
  
При визначенні термінів, протягом яких можуть проводиться з 01.01.2017 р. документальні перевірки, слід врахувати зміни, внесені до критеріїв належності платника до категорії великих платників податків (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), саме: 
· збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. гривень
· збільшено критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. гривень
·  додано постійне представництво нерезидента до переліку суб’єктів
  
Зауважено, що Законом № 1797 збільшено з 15 до 90 календарних днів термін, протягом якого при отриманні заяви із скаргою від покупця контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку продавця з урахуванням вимог, встановлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).  
  
Разом з тим змінено порядок застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації податкових накладних в ЄРПН, невиправлення помилок, допущених під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, та виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця (п. 1201.2, 1201.3 ст. 1201 Кодексу).  
   
При проведенні виїзних документальних перевірок невідкладно складається у  двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків. 
  
Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта. У разі відмови від підписання такого акта, посадовими особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.  
  
Також внесено зміни в частині організації позапланових документальних перевірок, а саме уточнено підстави для їх проведення. Зокрема, пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу доповнено можливістю проведення позапланової перевірки також у разі отримання інформації, яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.  
  
Разом з тим підпунктами 78.1.1, 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу встановлено термін для надання платниками податків поясненьна запит контролюючого органу - 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, та вимоги до його змісту. 
  
Відповідно до пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу позапланова документальна перевірка може бути проведена не лише у разі подання платниками заперечень до акта (довідки) перевірки, а також додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу. 
  
Наказ про проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається: 
· у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, - контролюючим органом, який проводив перевірку;  
· під час проведення процедури адміністративного оскарження - контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків
  
Вилучено з пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексуможливість проведення позапланової перевірки у разі отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора. 
  
Крім того, слід звернути увагу, що з 01.01.2017 р. ст. 78 Кодексу доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки - у разі якщо платником податків не надано для проведення зустрічної звіркиінформацію, визначену у запиті контролюючого органу,протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, виключно з питань, зазначених у запиті (пп. 78.1.19 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу). 
При оформленні результатів перевірок необхідно врахувати, щозбільшено термін вручення акта (довідки) документальної невиїзної перевірки - не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу (п. 86.4 ст. 86 Кодексу). 
  
З 01.01.2017 змінено порядок подання та розгляду заперечень до актів (довідок) перевірок. Так, платники податків у разі незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків (раніше зауваження подавались до контролюючого органу за основним місцем обліку).  
  
Також Законом № 1797 уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акта (довідки), збільшено строк їх розгляду з 5 до 7 робочих днів, а також строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду (п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу). 
  
Законом № 1797 встановлено відповідальність посадової (службової) особи контролюючого органу за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків. Передбачено, що за повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, така посадова (службова) особа контролюючого органу притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законом. 
  
Законом № 1797 також внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок, а також надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу, що визначено ст. 73 Кодексу. Зокрема, у разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків (п. 73.3 ст. 73 Кодексу).  
  
Особливу увагу слід приділити переліку інформації та документів, які запитуються, оскільки під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.
  
Крім того, змінено об’єкт зустрічної звірки - під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ст. 73 Кодексу). Також обмежено можливість їх проведення тільки з метою отримання інформації, необхідної у зв’язку із проведенням перевірок (часові межі не встановлено). 

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у 10-денний строк
Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]