Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.12.2016 15:16

«Законопроекти щастя»

Експерт з питань соціальної політики

Голосами депутатів БПП, НФ, олігархічних груп «Воля народу», «Відродження» та частини радикалів Ляшка на останньому пленарному тижні прийняті відверто антисоціальні законопроекти №5130-5132 (!)

 Голосами депутатів БПП, НФ, олігархічних груп «Воля народу», «Відродження» та частини радикалів Ляшка на останньому пленарному тижні прийняті відверто антисоціальні законопроекти №5130-5132 (!)

Цими законопроектами Уряд вносить зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, а також інших законодавчих актів, які необхідні для прийняття держбюджету-2017 у другому читанні… 

- Законопроект № 5130 зміни до законодавчих актів – зміни в 55 законів щодо скорочення соціальних гарантій населенню, продовження обмеження пенсійних виплат працюючим пенсіонерам, «ув’язка» показників оплати праці із прожитковим мінімумом замість мінімальної зарплати) - Ухвалено 6 грудня за основу та в цілому!

Зміни до Бюджетного кодексу (законопроект № 5131 – щодо передачі на утримання з місцевих бюджетів медичних і середніх освітніх закладів без відповідного фінансового забезпечення) - Прийнято за основу із скороченням строку підготовки 6 грудня; 

- Зміни Податкового кодексу (законопроект № 5132 – щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень – збільшення акцизів на алкоголь і тютюн, індексація ставок рентних платежів) - Прийнято за основу із скороченням строку підготовки 6 грудня;

Подробиці щодо законопроектів "щастя" № 5130 – 5132:

№5130 Зміни в системі оплати праці, встановлення розміру мінімальної заробітної плати (Зміни до КЗпП, ЗУ «Про оплату праці», та ін.) – зміни до 55 нормативних актів:

- мінімальна заробітна плата визначається як встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці; якщо нарахована заробітна плата за місяць є нижчою від встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня;

- вилучається положення щодо залежності розміру мінімальної заробітної плати від розміру прожиткового мінімуму;

- передбачається встановлення тарифної сітки (схеми посадових окладів), яка формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

- схема тарифних ставок працівників бюджетної сфери формується на основі мінімального посадового окладу, встановленого КМУ, розмір якого не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- змінюється порядок обчислення розмірів виплат, розмірів, які визначають настання правових наслідків, а саме замість прив’язки до мінімальної заробітної плати встановлюється прив’язка до прожиткового мінімуму при обчисленні: соціальних виплат, матеріального забезпечення військових, ставок державного мита, адміністративного, судового збору, компенсації витрат на правову допомогу, посадових окладів.

Пенсійне, соціальне забезпечення (Зміни до ЗУ “Про пенсійне забезпечення”, ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та ін.)


ПЕНСІОНЕРИ

- продовжується до 31.12.2017 обмеження максимального розміру пенсій (10 740 грн.);

- продовжується до 1 січня 2018 року обмеження пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів, включаючи військових, чорнобильців;

- частково відновлюється пенсійне забезпечення службовців НБУ, посадовців місцевого самоврядування, працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз, помічників народних депутатів: до 31 грудня 2017 року пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму.

- змінюється порядок обчислення показника середньої заробітної плати в Україні для призначення пенсії: замість статистичних показників середньої заробітної плати за останні 3 роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, передбачається визначення розміру середньої заробітної плати КМУ;

- замість автоматичного березневого перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати в Україні передбачається можливість здійснення перерахунку за рішенням КМУ;

- в разі виплати пенсії у безготівковій формі замість визначення банківського рахунку самим пенсіонером передбачається виплата таких пенсій через установи банків у порядку, передбаченому КМУ;

СТУДЕНТИ

- замість виплати стипендій всім студентам, які навчаються за бюджетний кошт, передбачаються 2 види стипендії: соціальна (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та академічна (для студентів, які досягли значних успіхів у навчанні); порядок, критерії виплати та розміри стипендій визначатимуться КМУ;

- скасовується матеріальне забезпечення, включаючи стипендії, учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні;

- замість законодавчо встановленого розміру стипендії на рівні прожиткового мінімуму для шахтарів, дітей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, передбачається посилання на підзаконний акт КМУ;

ВІЙСЬКОВІ

- виключити військових строкової служби з числа військовослужбовців, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі чи встановленні інвалідності під час або внаслідок виконання обов'язків військової служби;

- встановити, що у разі зміни військовому групи інвалідності, її причини або відсотка втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності, виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами не здійснюється.

Зміни в сфері контролю додержання законодавства про працю:

- органам місцевого самоврядування надається право проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях комунальній власності, а в порядку здійснення делегованих повноважень - на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;

- до повноважень виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад пропонується віднести накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю;

- встановлюється, що для платників єдиного податку I групи, сума страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування може бути не менше 0,5 мінімального страхового внеску.

Зміни в сфері доступу до персональних даних та контролю матеріального стану громадян:

- з метою моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування соціальних виплат, пропонується надати Мінфіну право отримувати інформацію про персональні дані осіб, зокрема доступ до бази загальнообов'язкового державного соціального страхування, Державного реєстру актів цивільного стану, Реєстру виборців, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- органам соціального захисту населення надається право використовувати відомості системи персоніфікованого обліку пенсійного страхування для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій на послуги ЖКГ.

№5131 про внесення змін до Бюджетного кодексу України «Бюджетний проект» - зміни розроблено під внесений проект Державного бюджету України на 2017 рік
Пропонується передати на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів видатки, що забезпечуються за рахунок державного бюджету відповідними субвенціями (без передачі відповідних ресурсів), зокрема, щодо надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян; утримання загальноосвітніх навчальних закладів (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які будуть здійснюватися за рахунок освітньої субвенції); оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, тощо. Крім того, передбачається надання Мінфіну доступу до реєстрів та баз даних з персональними даними громадян, що не відповідає компетенції та повноваженням цього органу та не узгоджується зі ст. 19 та 32 Конституції.

№ 5132 про внесення змін до Податкового кодексу України «Бюджетний проект» - зміни розроблено під внесений проект Державного бюджету України на 2017 рік.

 Зокрема:

1. збільшуються ставки акцизного податку на алкогольні напої, виноробну продукцію, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби;

2. запроваджується єдина ставка акцизного податку на дизельне паливо замість диференційованої ставки (підвищується);

3. підвищується ставка рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку;

4. пропонується переглянути ставки екологічного податку та рентної плати з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції;

5. пропонується ввести понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для стільникового радіозв’язку та радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації;

6. збільшується ставка рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]