Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.03.2021 01:43

Відповідальність за порушення ліцензійних умов

Повідомлення органу ліцензування про зміну місцезнаходження, назви та керівника ліцензіата

Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації (п.1 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам.

Відповідно до ч.2 ст 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,  ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами. У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат також притягується до адміністративної відповідальності.

Відповідно до ч.2 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 913 від 7 грудня 2016 року,  яка набрала чинності 10 грудня 2016 року, ліцензійні умови у частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою. Орган ліцензування приймає від зазначених суб’єктів господарювання документи, визначені абзацами третім - п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з дня набрання чинності цією постановою.

Відповідно до абзаців третього – п’ятого  пункту 18 та абзацу третього підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії (відповідною юридичною особою) додаються такі документи: анкета керівника (головного бухгалтера) здобувача ліцензії (подається окремо керівником та головним бухгалтером здобувача ліцензії) (додаток 2); опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3); примірний договір про надання фінансових послуг.

У Заяві про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (Додаток 1 до Ліцензійних умов), вказується повне найменнування суб'єкта господарювання, найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання, поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Відповідно до ч.6 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому, у разі зміни найменування суб’єкта господарювання, зміни найменування посади керівника, зміни керівника або зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання, зміни інших відомостей, що надавалися ліцензіатом раніше,  необхідно повідомити орган ліцензування в установлений Законом строк.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи