Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.09.2020 18:36

Антимонопольний комітет перевіряє ціни на технічне обслуговування автомобілів

Чому таке дороге технічне обслуговування під час гарантійного строку експлуатації автомобіля? Антимонопольний комітет України проводить перевірку

Технічне обслуговування автомобіля проводиться у період гарантійного строку експлуатації автомобіля та поза межами гарантійного строку експлуатації автомобіля. Поки триває гарантійний строк експлуатації автомобіля відвідування сервісного центру для проведення технічного обслуговуння автомобіля є обов’язком для споживача. Перелік сервісних центрів, які проводять технічне обслуговування протягом гарантійного строку експлуатації автомобіля, є обмеженим продавцем.

У сервісних центрів, які визначені продавцем та проводять технічне обслуговування автомобіля протягом гарантійного строку експлуатації немає конкурентів, відповідно сервісні центри займають монопольне (домінуюче) становище на ринку технічного обслуговування автомобілів (ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Монопольне (домінуюче) становище на ринку не є само по собі порушенням. Порушенням є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається: встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. (п.1 ч.2, ч.3 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

За порушення, передбачені пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом (ч.2 ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Для накладення штрафу на суб’єкта господарювання - сервісний центр, який проводить технічне обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації автомобіля треба:

1) з’ясувати розмір доходу (виручки) за технічне обслуговування автомобілів, гарантійний строк експлуатації яких не сплинув, за останній звітний рік;

2) з’ясувати та довести встановлення високих цін на технічне обслуговування автомобілів які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Для з’ясування розміру доходу (виручки) за технічне обслуговування достатньо витребувати виписки з банківського рахунку та виписки з касової книги з приходними касовими ордерами, яки будуть додатками до відповіді керівника автомобільного центру на запит Антимонопольного комітету України, як відповідь на питання скільки грошових коштів було отримано у сервісному центрі за технічне обслуговування автомобілів, гарантійний строк експлуатації яких не сплинув, за попередній рік. За неподання  інформації Антимонопольному комітету України передбачений штраф (пункти 13,14,15 ст. 50, абз. 3, ч.2 ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Для з’ясування та доведення високих цін,  на технічне обслуговування автомобілів, як зловживанням монопольним (домінуючим) становищем треба провести економічний аналіз усіх складових ціноутворення.

Ціна технічного обслуговування складається з:

1) вартість запасних частин, які треба замінити на нові під час технічного обслуговування (фільтри масляні та повітряні, ремні газорозподільного механізму тощо);

2) вартість мастильних матеріалів які треба замінити на нові під час технічного обслуговування (масло у картері двигуна тощо);

3) вартість послуг (робіт) технічного персоналу сервісного центру, який безпосередньо заміняє запасні части та мастильні матеріали у автомобілі, тобто проводить технічне обслуговування.

Вартість запасних частин, які треба замінити на нові під час технічного обслуговування. Треба з’ясувати необхідний та достатній перелік запасних частин, які треба замінити на нові під час технічного обслуговування. Мати на увазі, що перелік запасних частин, який треба замінити на нові, на кожному технічному обслуговуванню різний, для кожної модифікації автомобіля цей перелік запчастин також різний. Надалі треба перевірити сертифікати відповідальності якості, перевірити документи, що підтверджують якість запасних частин та їх походження. Був приклад, коли був замінений ремінь газорозподільного механізму (ремінь ГРМ), який не мав належної якості, що призвело до розірвання ременя ГРМ та виходу з працездатності двигуна автомобіля. Далі треба з’ясувати покупну та продажну вартість кожної запчастини, рівень рентабельності від продажу запчастини. Порівняти рентабельність від продажу запчастин під час технічного обслуговування у гарантійний період та за межами гарантійного періоду експлуатації автомобіля.

Вартість мастильних матеріалів які треба замінити на нові під час технічного обслуговування. Треба з’ясувати наявність сертифікатів відповідності якості. З’ясувати, чи відмовлялося споживачам надання придбаних у магазині мастильних матеріалів (у запечатаної ємкості, наявність фіскального чеку та документів, що підтверджують якість мастильних матеріалів). З’ясувати рівень рентабельності від продажу мастильних матеріалів.

Вартість послуг (робіт) технічного персоналу сервісного центру, який безпосередньо заміняє запасні части та мастильні матеріали у автомобілі, тобто проводить технічне обслуговування. З’ясувати ціну норми часу основного виробничого персоналу, що проводить технічне обслуговування автомобілів. Запросити у керівництва сервісного центру розрахунок рентабельності нормо-години, яка розраховується як відношення ціни нормо-години до виробничих витрат, виробничої собівартості. З’ясувати наявність документу, що встановлює нормативи часу для проведення технологічних операцій.

Рекомендовано керівникам сервісних центрів привести необхідний та достатній перелік робіт та мастильних матеріалів, а також ціни на технічне обслуговування автомобілів під час гарантійного строку експлуатації у відповідність до вимог Законодавства України.

Перелік використаних джерел:

1) Закон України "Про Антимонопольний комітет України", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text;

2) Закон України "Про захист економічної конкуренції", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text;

3) Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text;

4) Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-05#Text;

5) Закон України "Про захист прав споживачів", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text;

6) Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98#Text.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи