Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.05.2021 11:07

Стратегічна екологічна оцінка містобудівної документації

Практикуючий адвокат. Керуючий Адвокатським бюро "Лотиш і Партнери"

Практичне запитання, яке виникає у замовників будівництва, - чи завжди необхідно проводити стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації.

При оформленні дозвільної документації замовники будівництва житлових чи офісних будівель змушені мати справи з багатьма бюрократичними процедурами і вимогами з боку державних органів та установ. Які на практиці бувають не завжди однозначними чи правомірними. Одна з таких вимог, - необхідність обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки містобудівних документів за будь-яких умов (незалежно від виду і складності будівництва, цільового призначення землі та ін.).

У зв’язку з цим, необхідно детально розглянути усі юридичні аспекти проведення такої стратегічної екологічної оцінки.

Згідно ст. 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018р. (який введений у дію через шість місяців з моменту набрання чинності) стратегічна екологічна оцінка – це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (сфера дії закону) цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» дія цього закону не поширюється на:

1) документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;

2) бюджети, бюджетні програми та фінансові плани.

Окремо необхідно мати на увазі, що відповідно до розділу ІІ Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 10.08.2018р. № 296, документами державного планування є - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Згідно ч. 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Також чинним законодавством встановлені такі етапи стратегічної екологічної оцінки:

1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;

3) проведення громадського обговорення та консультацій;

4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;

5) інформування про затвердження документа державного планування;

6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Отже, на підставі вищенаведеного, з дня введення в дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», - розроблена містобудівна документація дійсно підлягає стратегічній екологічній оцінці.

З другого боку, у розділі IV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 10.08.2018р. № 296, визначені умови / підстави звільнення від обов’язку проведення Стратегічної екологічної оцінки.

Зокрема, у даному розділі Методичних рекомендацій передбачено таке:

«Стратегічна екологічна оцінка обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Якщо проект документу державного планування відповідає лише одному із критеріїв, наведених у статті 2 Закону, замовнику рекомендується самостійно прийняти рішення про необхідність здійснення Стратегічної екологічної оцінки».

Таким чином, наведеними Методичними рекомендаціями передбачені окремі випадки / підстави, за наявності яких стратегічна екологічна оцінка містобудівної документації може не проводитись.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]