Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.07.2021 14:22

Реформування космічного законодавства потребує комплексного підходу

Проджект координатор в група проектів Noosphere

Сьогодні в Україні гостро постало питання реформування космічної галузі, що в свою чергу вимагає системного удосконалення законодавства в даній сфері.

Credits: NASA

Credits: NASA

 Аналізуючи світові тенденції, можна зробити висновок, що космічна індустрія стрімко набирає обертів, зокрема, Bank of America прогнозує, що космічна економіка в ближчі 10 років збільшиться в три рази і об’єм ринку виросте до 1.4 трильйона доларів. На сьогодні спостерігається бурхливий розвиток космічних відносин і, як наслідок, це здійснює позитивний вплив в цілому на світову економіку.

   Велику роль у даному процесі зіграли приватні компанії - представники «Нового космосу» - концепція яких покликана зробити космос доступним не тільки для компаній-гігантів, а й для більш дрібних бізнесів завдяки здешевленню і спрощенню виробництва. Українці також можуть пишатися тим, що в нашій країні вже є космічні компанії – перші представники «Нового космосу», наприклад, ті, які були створені підприємцем Максимом Поляковим та позитивно впливають на реалізацію космічного потенціалу України.

   На тлі глобальних змін та підвищення ролі космічної сфери у світовій економіці та з метою ефективно використання українських ресурсів необхідно системно підійти до питання реформування законодавства в даній галузі. Слід зазначити, що вже кроком вперед стало прийняття Закону України № 143-IX від 02.10.2019 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності», котрим було знято державну монополізацію на зайняття космічної діяльності, хоча, до прикладу, у США комерціалізація космосу розпочалась ще з 1962 року.

   Однак для ефективної роботи законодавство досі потребує комплексного удосконалення, варто усунути прогалини у правовому регулюванні, застарілі норми замінити на більш актуальні, система підзаконних нормативно-правових повинна відповідати сучасним умовам здійснення космічної діяльності, адмінстративно-правові механізми необхідно розмежувати на ті, що регулюють державні підприємства та окремо на ті, що регулюють діяльність приватних компаній.

   Реформування повинно відбуватись відповідно до єдиної стратегії, що буде враховувати всі зміни та перспективи у даній сфері: можливий вступ в Європейське космічне агентство, наближення українського законодавства до права Європейського Союзу, розвиток технологічних стартапів, залучення інвесторів, створення спільних державно-приватних проектів, комерціалізації технологій і т.д.  

   До прикладу, якщо звернути увагу на одне з основних джерел права у сфері космічних відносин в Україні - Закон «Про космічну діяльність», то в ньому навіть повністю не охоплюються питання, що належать до предмета правового регулювання даного нормативно-правового акту. Даний закон був прийнятий ще 1996 році, коли розвиток даної галузі мав зовсім інші вектори, зокрема, не чітко прописані нормативні визначення понять, а деякі з них взагалі не закріплені в законодавстві. Справедливо зазначають Шемшученко Ю.С. та Семеняка В.В., що, наприклад, у вищезазначеному законі «у визначенні «космічна діяльність» не розкривається її специфічний нормативно-правовий зміст як господарювання, а робиться тільки вказівка на види космічної діяльності: наукові космічні дослідження, використання космічного простору, розроблення, виробництво, ремонт та технічне обслуговування, випробування, експлуатація, управління об’єктами космічної діяльності (у тому числі їх агрегатами та складовими частинами), забезпечення запуску, запуск та повернення космічних апаратів, їх складових частин з космічного простору на землю. Фактично за «бортом» космічної діяльності лишається модернізація та утилізація космічної техніки, надання космічних послуг (наприклад, передача, отримання, розповсюдження та використання інформації з космічних апаратів), створення і використання космічних технологій тощо.» [1, с.11]

   Також приєднуюсь до думки учених-правників, що необхідно кодифікувати космічне законодавство в єдиний нормативно-правовий - Космічний Кодекс. Саме при кодифікації відбудеться повна систематизація та оновлення всіх норм, що регулюють космічні відносини, заповняться прогалини, зникнуть невідповідності, відбудеться їх адаптація до реалій та вимог світового ринку. Особливо це питання є актуальним зараз, коли гостро постало завдання реанімувати космічну галузь України та залучити інвесторів, привернути увагу у світі до космічного потенціалу України, адже, на жаль, Державне космічне агентство відзвітувало, про збитковість державних космічних підприємств за період 2020 року, при чому у 2019 році дані компанії також працювали у мінус.

   Отже в умовах, що склались сьогодні і враховуючи стратегічну важливість космічної галузі для України, можливо, одним з дієвих інструментів буде саме прийняття Космічного Кодексу, адже як стверджують дослідники та показує практика, важливим є комплексний аналіз законодавства, включаючи стратегію, принципи, закони і всі підзаконні нормативно-правові акти, що допоможе швидше запустити механізм реформування. На сьогодні ж в Україні спостерігається процес реформування законодавства в даній сфері, поряд із змінами до Закону України «Про космічну діяльність» було також оприлюднено і проект Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, на жаль, без якої Україна залишається ще з 2017 року, однак наскільки швидко все ж таки приймуть даний проект досі невідомо.

Список використаної літератури: 1) Шемшученко Ю.С., Семеняка В.В. Сучасний стан та необхідність реформування космічного законодавства України // Часопис Київського університету права  2019/2, [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2019_2_3

 

 

 

 

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]