Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
12.11.2017 15:31

Не можна поспіхом приймати важливі закони

Доктор економічних наук, професор

Верховна Рада України 9.11.2017 р. прийняла у першому читанні 3 закони щодо захисту конкуренці. Враження дуже сумне. Все це було поспіхом, у кінці дня, тому швиденько прийняли рішення про розгляд всіх трьох законів за скороченою процедурою. Зрозуміло, щ

Верховна Рада України 9.11.2017 р.прийняла у першому читанні 3 закони щодо захисту конкуренці. Враження дужесумне. Все це було поспіхом, у кінці дня, тому швиденько прийняли рішення пророзгляд всіх трьох законів за скороченою процедурою. Зрозуміло, що в ційситуації серйозного професійного обговорення дуже важливих питань все ж таки невідбулося.

1.Проектом Закону про внесення зміндо Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодоудосконалення процедур контролю за концентрацією суб'єктів господарювання (№4287) передбачено ряд заходів на різних етапах розгляду заяв та справ проконцентрацію (ст. 26 – при прийнятті заяви, ст. 27 - залишенні її без розгляду,ст. 32 закритті розгляду справи без прийняття рішення) з метою недопущеннянадання дозволу на концентрацію за участю осіб, до яких застосовуються санкціївідповідно до закону  «Про санкції».

Необхідність таких змін обґрунтовуєтьсятим, що у практиці роботи АМК мають місце випадки надходження заяв про наданнядозволу на концентрацію від осіб, до яких застосовуються спеціальні економічніта інші обмежувальні заходи у зв’язку із збройною агресією проти України. Якзаявив доповідач А.Іванчук, Антимонопольний комітет з патріотичних міркувань ітак не розглядає(?!) ці заяви, однак на законодавчому рівні це питання неврегульовано.

Зазначимо, що відмовити зазначеним особамкомітет не може оскільки ч.1 ст. 25 закону «Про захист економічної конкуренції»визначено, що органи АМК надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводитьдо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи взначній його частині. Інших підстав відмови крім монополізації чи суттєвогообмеження конкуренції у законі не визначено .

При обговоренні було наголошено, щозаконопроект не передбачає внесення паралельних змін і до закону про санкції.Нині у чинному законі не встановлений такий вид санкцій, як заборона АМК наздійснення концентрації. Крім того у законопроекті не передбачені можливостікомітету впливати на вже здійснену концентрацію суб'єктів, що підпадають підсанкції. Зокрема, законопроект не передбачає надання права переглянути ранішеприйняті рішення про надання дозволу на концентрацію, особі, до якої згодом булизастосовані санкції.

За прийняття закону стомлені депутатиголосували двічі і затвердили його за основу та в цілому (228 голосів) заумови, яку під стенограму оголосив доповідач, що під час техніко-юридичногодоопрацювання "Прикінцевими положеннями" будуть внесені зміни в Законпро санкції. Крім того А.Іванчук пообіцяв врахувати пропозиції щодо праваперегляду раніше прийнятих рішень.

Тут хочу наголосити, що поза увагою все жтаки залишилось питання про те, що відповідно до чинного закону "Прозахист економічної конкуренції" у АМК насправді відсутні законні підставидля заборони здійснення концентрації особам, до яких застосовуються санкції. Якнаголошувалось вище, відповідно до ст. 25 підстав відмови комітетом кріммонополізації чи суттєвого обмеження конкуренції не визначено.Тобто поставленоїмети прийняттям цього законопроекту насправді не досягнуто.Більше того, увипадку просто внесення змін в закон про санкції, виникне колізія цих двохзаконів.

 2. Наступним розглядався законопроект «Провнесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції»(№ 6723). Тут головуючим зразу було наголошено, що він розглядається ще тількив першому читанні.

Дуже прикро, що при обговоренні і цьогозаконопроекту не було чіткості розгляду питань. Депутати говорили про якісьзагальновідомі речі (важливість конкуренції, тощо), але не встигали зупинитисяна цілому ряді справді актуальних проблем. Швиденько, сказавши про декілька ненайбільш важливих зауважень, вони закликали до позитивного голосування. А деяківиступаючі взагалі переплутали питання, що розглядаються.

Так, С.Каплін, очевидно втратившипильність за черговістю питань, що обговорюються, чомусь, знову повернувся дотеми вже проголосованого закону про тендерні закупівлі. Депутат Р.Семенухависловив занепокоєння щодо розширення повноважень комітету проводити перевірки,про які взагалі не говориться у даному законопроекті. Це питання насправдірозглядається у ст.41-1.наступного закону №6746.

Депутат між іншим зауважив, що в принципіслід було б обговорити питання підвищення розміру плати із заяв про наданнядозволу на концентрацію. Однак він, на жаль, детально не зупинився на цьомупитанні, не наголосив, що це вже друге за останній час підвищення.

Зауважимо, що не так давно законом «Про внесення змін до Закону України "Про захист економічноїконкуренції" щодо підвищення ефективності системи контролю за економічнимиконцентраціями від 26.01.2016 № 935-VIII розмір плати за подання таких заяв доАМК був збільшений у 4 рази, а тепер ці суми пропонується знову збільшити в 1.5– 2 рази. При цьому економічного обґрунтування такого підвищення взаконопроекті не надається. Тому не зрозуміло, чому бізнес має сплачуватичиновникам все більші суми за майже ту саму процедуру.

Авторитетному захиснику інтересівпідприємців О.Кужель теж не сподобалось, що підвищується ця плата, однак дивно,що і вона не загострила цю проблему, а лише зазначила, що це просто результатдії інфляційних процесів.  

Крім цих окремих тез по текстузаконопроекту, які абсолютно не відображують його спрямованості, були такожвисловлені побажання прописати окремі положення, про які взагалі не йде мова взаконопроекті. Це можливість процедури подання заяви про порушення велектронній формі, можливість розгляду як одна концентрація таких транзакцій,які відбулися протягом двох років між одним і тими самими суб'єктамигосподарювання.

Усього за 10 хвилин дуже важливий для економіки країни закон прийняли у першомучитанні. За нього з другої спроби проголосувало 238 депутатів. Прикро, що процілий ряд важливих питань так ніхто і не згадав, тому мало надії, що недолікизаконопроекту будуть усунені при другому читанні.

Так, у законопроекті зазначено, що АМК маєправо не розпочинати розгляд справи, а у разі, якщо провадження вже булорозпочате, – закрити його, якщо порушення відчутно не впливає на конкуренцію.Водночас визначення цього терміну, яке міститься у законопроекті, ще є далекимвід досконалості, що залишає можливість прийняття чиновниками необґрунтованих,суб’єктивних (корупційних)рішень.На свій власний розсуд або не будутьвідкривати справу, або закриють розпочате провадження. Тому розробникамзаконопроекту, очевидно, слід ще попрацювати над цим питанням. Тим більше, щоцей термін використовується і в інших статтях законопроекту.

Викликає певні сумніви і положення про те,що заявники мають право подавати заяву до АМК лише у тому випадку, якщобезпосередньо порушуються їх права та інтереси. На нашу думку словобезпосередньо тут зайве, бо не зрозуміло, а як буде при порушенні прав близькихлюдей, інтересів конкретної сфери бізнесу, виникненні проблем певного регіонучи країни в цілому та інших випадках загроз суспільної небезпеки.

Сумнівною є також пропозиція скасуванняпені за прострочення сплати штрафу. Необхідність цього обґрунтовується тим, щоїї стягнення вимагає нового платного звернення до суду. Однак тут сліднаголосити, що на даний час пеня присутня у більшості актів щодо покаранняпорушників іншими органами влади. А по-друге, якщо порушник не скористуєтьсянаданим йому цим законопроектом новим правом добровільно сплатити лише половинуштрафу протягом 1 місяця замість двох, то немає сенсу скасовувати і пеню. Тимбільше, що чинний закон надає право порушнику сплачувати санкції  урозстрочку.

Крім того слід наголосити, що у іншомузаконопроекті, який був поданий розробниками практично одночасно з цимдокументом та розглядався на цьому ж засіданні Верховної Ради, у ст. 56. все жтаки мова йде про необхідність стягнення пені.  Очевидно, що ці дві різніпозиції авторів щодо принципово важливих питань явно не узгоджені між собою.Однак при обговоренні ніхто з депутатів цього не помітив.

 3. За наступні 13 хвилин булотакож поспіхом розглянуто надзвичайно складний законопроект«Провнесення змін до деяких законів щодо забезпечення принципів процесуальноїсправедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушеннязаконодавства про захист економічної конкуренції» (№ 6746) Нимзапропоновано зміни до законів «Про захист економічної конкуренції» та “ПроАнтимонопольний комітет України”, спрямовані на дотримання прав осіб, задіяниху процедурі розгляду справ  органами АМК.

Враження від процедури розгляду цьогозаконодавчого документу ще більш сумне, ніж від попередніх. Не зважаючи наобмеженість часу, виступаючі говорили переважно про питання далекі доконкретної теми закону. Так депутат А. Вадатурський спочатку запевнив, щофракція буде підтримувати законопроект, а потім невпевнено прочитав з папірцядекілька загальних фраз про очікувані переваги закону, закликавши всіх негайноза нього голосувати.

О. Ляшко, звісно, знову розказував проукраїнську корову. Виявляється, що шанованого депутата більш за все турбуєпитання, чому вона програє конкуренцію зарубіжній корові? Тому Радикальнапартія вимагає заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах. Назавершення свого анекдотичного виступу, нічого не сказавши про законопроект,голова Радикальної партії та відповідної фракції під оплески своїх однопартійцівзакликав український парламент припинити грабувати селян і заборонити пальмовуолію. Ну хіба це не знущання над здоровим глуздом у стінах найвищогозаконодавчого органу країни? Зауваження ніхто із присутніх народних обранців незробив.

Далі замість О.Кужель, яка є визнанимфахівцем з питань конкурентної політики і була записана у списку виступаючих,раптом від "Батьківщини" слово надали одному з авторів законопроектуА.Шкрум. Цілком зрозуміло, що вона, сказавши декілька загальновідомих фраз проважливість конкуренції, швидко закликала всіх присутніх беззаперечно голосуватиза закон в першому читанні.

На завершення В. Писаренко запевнив всіх,що «ми будемо підтримувати такі законопроекти». Однак, не сказавши жодногослова щодо свого враження про документ, який обговорюється, раптом, завернувувагу присутніх на питання «примусового встановлення лічильників на жилі дома».

Після всіх цих одіозних виступів не посуті шановані законотворці 230 голосами з першої ж спроби ухвалилизапропонований їм для кваліфікованого обговорення документ. Як ви думаєте надругому читанні все це буде більш професійно?

 
 ТО НАВІЩО НАМ ТАКИЙ ПАРЛАМЕНТ??!!!
 
 
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6641.html
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net