Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.09.2017 09:27

Чи потрібно ліквідовувати обласні відділення Антимонопольного комітету

Доктор економічних наук, професор

Нещодавно газета українських юристів «Юридична практика» розмістила спільне інтерв’ю голови АМКУ Ю. Терентьєва та голови Громадської ради при АМКУ О. Завади щодо структурної реформи органів Комітету під назвою «Розійтись з міфом»

Нещодавногазета українських юристів «Юридична практика» розмістила спільне інтерв’юголови АМКУ Ю. Терентьєва та голови Громадської ради при АМКУ О. Завади щодо структурної реформи органів Комітету під назвою«Розійтись з міфом»  (29 серпня 2017). 

Основною причиною реформування було названо те, що в країнізапроваджено новi механізми регулювання ринків, якi перебувають у станiприродної монополiї, що дозволило частково зняти навантаження з АМКУ. Очевидно,слід розуміти, що роботи тепер буде не так багато, тому без проблем можналіквідувати 17 з 24 обласних територіальних відділень АМК (ТВ). Однак, доречно було б нагадати, що відповідно до річного звітукомітету, обласні відділення припиняють 93,6% всіх порушень, тобто виконують левову часткуроботи. 

Тут слід зазначити, що по-перше, системарегулювання природних монополій у нас знаходиться ще в стані становлення.Відповідні комісії регулювання зазначених сфер або ще не створені взагалі (транспорт),або досі не запрацювали у повній мірі. Їх то створюють, то реорганізовують, топросто не створюють елементарних умов для повноцінної роботи. У таких умовахрегулюючі функції у відповідних галузях, в межах своїх повноважень таможливостей, крім того, здійснюють центральні та місцеві органи влади,Антимонопольний комітет України, суди тощо. Громадський контроль у цих сферахнамагаються здійснювати об'єднання споживачів. Це свідчить, що на сьогодні вУкраїні ще не створена достатньо ефективна комплексна система, яка б надійнозахищала споживачів від зловживань природних монополістів. Працюють лише окреміелементи такої системи. Тому виявляється й припиняється лише невелика частинапорушень, які завдають непоправної шкоди суспільству. 

А по-друге, повноваженням АМК є припинення зловживань монопольнимстановищем не тільки природних монополiстів, але й великої кількості іншихпідприємців, які займають монопольне становище на ринках, що не знаходяться устані природної монополії. Насправді таких монополістів в країні має бути лишенезначна частина. Бо там, де ефективно працює конкурентне відомство, процедураплатного контролю за концентрацією, яку здійснюють антимонопольні органи, маєпопереджувати створення монополістів на конкурентних ринках. А у нас, незважаючи на таку функцію АМК, монопольними вже стали не тільки окреміпідприємства, але й цілі галузі. Тепер для припинення їх зловживань потрібнінеабиякі зусилля. 

Тут також важливо зазначити, що при твердженні«мы не можемпозволить себе дублировать полномочия других органов», Ю.Терентьєв посилаєтьсяна  світовий досвід, що у даномуконтексті є не зовсім коректним.Коли він говорить, що у США є лише 8тервідділень, то хочеться зауважити, що це тільки підрозділи Федеральної торговоїкомісії. Доречно буде нагадати про справжню конкуренцію самих конкурентнихорганів у цій країні. Там захистом конкуренції опікується ФТК, а для розглядунайбільш складних, кримінальних справ у цій сфері ще працює відповіднийдепартамент при Міністерстві юстиції. У нас контроль за додержанням конкурентногозаконодавства здійснюються лише органами АМК. Інші органи влади  зобов'язані йому сприяти у цьому, їмзаборонено втручатися у його роботу. Тобто він є повністю незалежними у своїйдіяльності. Комітет підконтрольний тільки Президенту України. Отака у насмонополія Антимонопольного комітету. 

У США при порушенні конкурентного законодавства заявник на вибір можезвернутися і до ФТК, і до Мінюсту. Обидві ці структури мають регіональніпідрозділи у окремих штатах. Вони тісно співпрацюють один з одним. Крім того,цими питаннями опікуються і уряди штатів. Важливо, також, і те, що задляприпинення порушення можна звернутися безпосередньо до суду. А суди в Америціне під стать нашим. У нас, в законі записано, що до суду можна звернутися лишепри оскарженні рішень АМК(ст.60). Однак таке звернення не зупиняє їх виконання,крім окремо визначених випадків. 

Вище ми розглянули напрямки роботи АМК тільки з монополістами. Але,крім того, він має, по можливості, проводити демонополізацію ринків, сприятиусуненню штучних бар’єрів доступу на них. Зокрема, виявляти антиконкурентні діїорганів влади, яких особливо багато на регіональних ринках. Найважливішоюфункцією конкурентних органів у цивілізованих країнах світу є також припиненнязмов підприємців, які у нас спостерігаються на кожному кроці. Однак до них уАМК рідко доходять руки. Величезний пласт порушень – недобросовіснаконкуренція, коли має місце некоректна реклама, незаконне використання чужоїінтелектуальної власності, тощо. Сюди слід також додати величезне навантаженняу зв’язку з прийняттям двох нових законів - «Про публічнізакупівлі» та «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».  

Все це свідчить, що у АМК і на загальнодержавних, і на регіональнихринках все ж таки залишається значний обсяг роботи, яку він і так не встигаєвиконувати належним чином. То про яку ліквідацію його обласних відділень можейти мова? Говорити потрібно про покращення роботи системи в цілому, удосконаленняроботи не тільки територіальних відділень, але й, в першу чергу, центральногоапарату, налагодження корпоративної культури в колективі, припинення розбратута незадоволення найкращих фахівців. Потрібно не дестабілізувати систему утакий складний момент, а усіляко добиватися збільшення її матеріальногозабезпечення та чисельності фахівців. Що, на жаль, не було зробленно присуттєвому збільшенні обсягу повноважень. Саме тому в реаліях робочого часу длярозгляду справ про порушення власне конкурентного законодавства у працівниківкомітету вже не залишається часу, вони не можуть приділяти їм достатньої уваги. 
 
Рішення прозазначену реорганізацію планувалось винести для голосування на засіданнікомітету ще 6 липня поточного року. Були підготовлені необхідні документи з усіма візами та пояснювальною запискою. Однак, колигромадськість почала висловлювати своє обурення такими поспішними таємнимидіями у відпускний період, питання тимчасово зняли з порядку денного. А 10липня 2017 р. на «Цензор. Нет» з’явився коментар  «Сегодняшняя работа теротделенийАнтимонопольного комитета - это фикция, - Глава АМКУ Терентьев о сокращении 17ТО»  

У цьому коментарі причиною знищення ТВ АМК Ю.Терентьєв назвав їхназадовільну роботу. При цьому не було сказано ні слова про роль центральногоапарату та й самого голови АМК в низькій якості роботи підпорядкованих йомуструктур. Тобто у нього, навіть, не виникло і думки про те, що відповідальністьза таку неефективну діяльність системи захисту конкуренції несе перш за всекерівництво комітету. А це, до речі, не тільки голова, але й державніуповноважені АМК, оскільки всі члени комітету при прийнятті рішень цьогоколегіального органу мають рівне право голосу. 

У зазначених виступах голови АМК наголошувалось, що ліквідація  ТВ як юридичних осіб потребуватиме близькороку. Однак нові міжобласні структури почнуть працювати практично зразу, непізніше вересня 2017 р. При цьому у офіційних документах комітету нинізазначається, що модель реформи органів комітету на сьогодні ще обговорюється зіноземними експертами. При цьому, судячи зі слів О.Завди, вона вже отрималаодобрямс карманної Громадської ради АМК. Виникає питання - а чому вона унезалежному режимі не обговорюється з вітчизняними фахівцями, які значно кращерозуміють особливості умов конкуренції в нашій країні? Та і як вона можеобговорюватися широким загалом юристів, науковців, підприємців, представниківорганів влади, якщо Концепції реформи немає, навіть, на сайті відомства.Очевидно, що така важлива для економіки країни справа не може обговорюватисякулуарно, а рішення, без належного обговорення громадськістю, не може прийматиодна людина. 

Вважаю, що уряд має приділити негайну увагу проблемам, які виникли вАМК і широко обговорюються громадськістю. Ці проблеми розбалансовуютьдіяльність АМК у такий важливий момент, коли навантаження на цю структурусуттєво збільшується і світова громадськість очікує від нас позитивних змін уконкурентній політиці.  
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи