Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.04.2024 12:16

Які зобов'язання у власника іноземної компанії

Адвокат

Всі зобов’язання контролера КІК можна поділити на декілька пунктів

Всі зобов’язання контролера КІК можна поділити на декілька пунктів:

1. повідомляти про наявність КІК;
2. подавати КІК-звіт з додатками;
3. сплачувати податки зі скорегованого прибутку КІК;
4. подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи.

Подання КІК-повідомлення

У відношенні до будь-якої КІК, за винятком публічних компаній, контролер зобов’язаний протягом 60 днів після відповідної ініціюючої події, подавати в електронній формі до ДПС повідомлення про кожне безпосереднє чи опосередковане набуття та/чи відчуження частки в КІК (включаючи заснування (набуття) та/чи ліквідацію (відчуження) майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку КІК у формі утворення без статусу юридичної особи, включно із партнерствами чи трастами), а також про початок та/чи припинення здійснення фактичного контролю над КІК, що призводить до визнання або втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролером цієї КІК (згідно з пп. 39-2.5.5 ПКУ).

КІК-повідомлення не містить ніякої фінансової інформації, лише ідентифікатори контролера та його КІК, вид контролю і розмір відповідної частки в КІК, а також визначення підстав набуття чи втрати статусу контролера.

Сенс цього документу – дати зрозуміти податковому органу України чи слід чекати від відповідної особи-резидента України подання КІК-звітності.

Подання КІК-звіту, включно із додатками

Це основний документ КІК-звітності, що, на відміну від повідомлення про КІК, вже містить фінансову інформацію КІК, і не передбачено ніяких виключень, за яких контролер має право не подавати КІК-звіт. Навіть якщо ваш КІК підпадатиме під будь-який варіант звільнення з-під оподаткування в рамках КІК-правил, це не звільняє вас як контролера від обов’язку подати відповідний КІК-звіт, в тому числі для цілей підтвердження підстав для КІК-звільнення з-під оподаткування.

Подання копії фінансової звітності КІК за відповідний звітний період 

Оскільки у КІК-звіт вноситься певна фінансова інформація, що є базою для розрахунку скорегованого прибутку КІК та КІК-податків, на підтвердження коректності відповідних розрахунків до КІК-звіту слід додавати належним чином засвідчену копію неконсолідованої фінансової звітності КІК.

Не вимагається одразу надання копії аудійованої фінансової звітності КІК, однак аудиторський висновок контролер буде зобов’язаний надати протягом 30 днів на окрему вимогу податкового органу (під час відповідної податкової перевірки).  Такий письмовий висновок має надаватися аудиторською компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції (пп. 39-2.3.1 ПКУ).

Подання документів на окремий запит податкового органу та пояснень під час проведення податкових перевірок

Окрім аудиторського висновку, в рамках податкових перевірок дотримання КІК-правил фіскальні органи мають право (пп. 39-2.6.4.3 ПКУ) запитувати як пояснення, так і копії первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії.

Документи подаються протягом місяця з дати отримання платником податку відповідного запиту в засвідчених копіях. 

Сплата КІК-податків

За загальним правилом, в Україні нерозподілений прибуток КІК і для контролерів фізичних осіб і для контролерів – юридичних осіб оподатковуватиметься за ставкою 18%.

Проте існують кілька автоматичних винятків (пп. 39-2.4 ПКУ), за яких нерозподілена скоригована частина прибутку КІК не включається до загального оподатковуваного доходу контролюючої особи:

- загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи з усіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент €2 мільйонів на кінець звітного періоду;

- КІК є благодійною організацією за законодавством відповідної іноземної юрисдикції та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників);

- КІК є публічною компанією, акції якої лістингуються на визнаній КМУ фондовій біржі (постанова КМУ № 1275 від 16.12.2020).

- між Україною та країною КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією, та одночасно при цьому виконується будь-яка з наступних 2-х  умов:

1. або КІК фактично у звітному періоді сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою ≥13%;

2. або частка пасивних доходів КІК ≤50% від загальної суми доходів КІК з усіх джерел (для цілей оцінки доходу як «активного» застосовуються вимоги до substance).

Подання щорічної декларації про майновий стан і доходи, включаючи відповідні додатки КІК 

КІК-звіт і додатки до нього подаються одночасно з щорічною декларацією про майновий стан і доходи (для фізичних і юридичних осіб різні терміни).

Так, якщо ви фізична особа - контролер, і ніколи раніше не подавали свою щорічну майнову декларацію про доходи і майно, тепер вам доведеться це робити через КІК-правила, і у своїй щорічній податковій декларації (навіть якщо ви окремо подаєте ФОП-декларації на єдиному податку) вказувати прибуток свого КІК, іноземні доходи, своє майно тощо. Розрахунок імовірних податкових КІК-зобов’язань (у разі їх наявності) по кожному КІК доведеться зробити окремо, заповнюючи відповідні Додатки КІК до податкової декларації на кожен КІК окремо.

Контролери – фізичні особи свої щорічні декларації про майновий стан і доходи зобов’язані подавати до 01 травня року, наступного за звітним. Відповідно, в ці ж терміни подається і КІК-звіт разом із додатками та копією фінансової звітності КІК.

Уникнути необхідності подання КІК-звітності можна тільки через втрату статусу податкового резидента України.

Відправити:
Теги: КІК
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи