Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.08.2016 19:32

Окремі аспекти дострокового припинення трудового договору

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається юридична можливість дострокового припинення трудового договору з найманим працівником, який не витримав випробувального терміну без обгрунтованої згоди, яка надана первинною профспілковою організацією.


      Працедавець єодним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Дане судження пояснюється тим, що він,уклавши з найманим працівником трудовий договір, який в свою чергу може бутистроковим або безстроковим, водночас надає йому просту або кваліфіковану роботу.  
  
   Правовий статус, який гарантованийпрацедавцю, будучи багатогранним, водночас передбачає різні за своєю юридичноюсутністю обов’язки та права, 
яким в своючергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Наприклад, вищевказаномуучаснику трудових відносин дозволено розірвати трудовий договір з найманим працівником,який в свою чергу не витримав випробувального терміну. Виникає природнезапитання - чи треба отримати власнику чи уповноваженому ним органу на вчиненнятакої правомірної дії обґрунтовану згоду від первинної профспілковоїорганізації? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентаціятрудових відносин, суб’єктом яких є найманий працівник, що проходить випробувальнийтермін, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція Українивід 28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодексзаконів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

    Україна, в особі уповноважених неюцентральних і місцевих органів влади, забезпечує якісну охорону різних за своєююридичною суттю прав та свобод, які вітчизняним законодавством гарантованофізичним особам, що працюють за строковимчи безстроковим трудовим договором на підприємстві, установі, організаціїбудь-якої форми власності, а також в фізичних осіб-підприємців. Зокрема згідноз ч. 6 ст. 43 Конституції України кожному з таких працівників  гарантується належний захист від незаконногозвільнення. 

    Чіткий зміст згаданої норми в частиніз’ясування своєрідних особливостей, що ввластиві суспільним відносинам,учасником яких є найманий працівник, що працює за випробувальним терміном,отримав відповідну конкретизацію в інших нормативно-правових актах. Про що самейде мова? 

    Дострокове припинення строкового абобезстрокового трудового договору з найманим працівником повинне здійснюватися завідповідними правилами, які в свою чергу передбачені відповідниминормативно-правовими актами. Зокрема припинення трудових відносин з такимсуб’єктом трудових відносин є можливим тільки за відповідної згоди конкретноїпрофспілкової організації. Але не треба забувати про те, що даному правилупритаманні істотні винятки, що в свою чергу отримали своє закріплення внаціональному законодавстві. Наприклад, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 431КЗпП України розірвання трудового договору з ініціатививласника чи уповноваженого цією особою органу з працівником, що в свою чергу незумів витримати випробувального строку, допускається без обґрунтованої згоди,яка надана первинною профспілковою організацією.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи