Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.08.2016 19:32

Окремі аспекти дострокового припинення трудового договору

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається юридична можливість дострокового припинення трудового договору з найманим працівником, який не витримав випробувального терміну без обгрунтованої згоди, яка надана первинною профспілковою організацією.


      Працедавець є одним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Дане судження пояснюється тим, що він, уклавши з найманим працівником трудовий договір, який в свою чергу може бути строковим або безстроковим, водночас надає йому просту або кваліфіковану роботу.  
  
   Правовий статус, який гарантований працедавцю, будучи багатогранним, водночас передбачає різні за своєю юридичною сутністю обов’язки та права, 
яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Наприклад, вищевказаному учаснику трудових відносин дозволено розірвати трудовий договір з найманим працівником, який в свою чергу не витримав випробувального терміну. Виникає природне запитання - чи треба отримати власнику чи уповноваженому ним органу на вчинення такої правомірної дії обґрунтовану згоду від первинної профспілкової організації? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, суб’єктом яких є найманий працівник, що проходить випробувальний термін, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України)). 

    Україна, в особі уповноважених нею центральних і місцевих органів влади, забезпечує якісну охорону різних за своєю юридичною суттю прав та свобод, які вітчизняним законодавством гарантовано фізичним особам, що працюють за строковим чи безстроковим трудовим договором на підприємстві, установі, організації будь-якої форми власності, а також в фізичних осіб-підприємців. Зокрема згідно з ч. 6 ст. 43 Конституції України кожному з таких працівників  гарантується належний захист від незаконного звільнення. 

    Чіткий зміст згаданої норми в частині з’ясування своєрідних особливостей, що ввластиві суспільним відносинам, учасником яких є найманий працівник, що працює за випробувальним терміном, отримав відповідну конкретизацію в інших нормативно-правових актах. Про що саме йде мова? 

    Дострокове припинення строкового або безстрокового трудового договору з найманим працівником повинне здійснюватися за відповідними правилами, які в свою чергу передбачені відповідними нормативно-правовими актами. Зокрема припинення трудових відносин з таким суб’єктом трудових відносин є можливим тільки за відповідної згоди конкретної профспілкової організації. Але не треба забувати про те, що даному правилу притаманні істотні винятки, що в свою чергу отримали своє закріплення в національному законодавстві. Наприклад, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 431КЗпП України розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого цією особою органу з працівником, що в свою чергу не зумів витримати випробувального строку, допускається без обґрунтованої згоди, яка надана первинною профспілковою організацією.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]