Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.05.2016 12:26

Окремі проблемні аспекти правового статусу заповідача (частина 6)

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається доцільність гарантування права на заповіт неповнолітній особі, трудовий договір якої було припинено


  Загальновідомо,що окремі суб’єкти цивільно-правових відносин володіють правом на складаннязаповіту. Чи може вчиняти вищезазначений правочин неповнолітня особа, трудовийдоговір з якою було припинено? 
    На моє переконання, наведений суб’єкт маєправо на складання заповіту. Дану думку я спробую обстояти за допомогою такихсуджень. 
    По-перше, право на заповіт гарантовано невсім учасникам правовідносин. Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 1234 ЦК Українивчиняти вказаний правочин можуть тільки фізичні особи, що володіють повноюцивільною дієздатністю. Така здатність виникає з обов’язковим настанням певнихюридичних фактів. Тобто, ч. 1 ст. 34 ЦК України закріплює в собі безпосереднювказівку про те, що повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досяглаповноліття. Однак не треба забувати про те, що надійним підґрунтям ймовірногонадання окремим суб’єктам правових відносин такої здатності є інші юридичніфакти,  зокрема так звана «емансипація».Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 35 ЦК України повна цивільна дієздатність можебути надана неповнолітній фізичній особі, яка досягла шістнадцятирічного вікута працює за трудовим договором. 
    По-друге, припинення трудового договору, щоуклала неповнолітня особа, спричиняє обов’язкову появу різних за своїм змістомюридичних наслідків. 
Зокрема ч. 5ст. 35 ЦК України передбачено безпосередню вказівку про те, що повна цивільнадієздатність, яка надана згаданому суб’єкту, зберігається. Звідси випливає, що фізична особа, яка, не досягшивісімнадцятирічного віку, водночас перестала виконувати обов’язки, що охопленітрудовим договором, має право на вчинення різних за своїм юридичних змістомправомірних дій. Наприклад, такий учасник правових відносин може скластизаповіт. 
    По-третє, якщо трудовий договір, якиукладений неповнолітньою особою, припиниться, то настануть певні наслідки. Данесудження пояснюється тим,  що правовийстатус, який гарантований такому учаснику правових відносин, не буде охоплюватипевні можливості. Тобто, в такого суб’єкта буде відсутнє право на вчинення відповіднихправочинів. Наприклад, неповнолітня особа, трудовий договір якої припинено, незможе скласти заповіту.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи