Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.03.2016 09:55

Поняття додаткового відказоодержувача

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розкриваються головні юридичні ознаки, які властиві "додатковому відказоодержувачу"


В окремихвипадках майнову вигоду, що охоплена заповідальним відказом, від спадкоємців зазаповітом можуть прийняти додаткові відказоодержувачі. Яких осіб треба розумітипід такими учасниками цивільних правовідносин? 
   Вітчизняне законодавство не закріплює жодноївідповіді на таке запитання. Зокрема необхідно зазначити, що в ЦК України відсутнєбудь-яке визначення юридичного терміну «додатковий відказоодержувач». 
    На моє переконання, під додатковимвідказоодержувачем треба розуміти суб’єкта цивільних правовідносин, що можеприйняти на свою користь блага, що закріплені заповідальним відказом, замістьосновного відказоодержувача. Доцільність такого підходу я спробую підтвердититакими доводами. 
1. Додатковийвідказоодержувач - це суб’єкт цивільно-правових відносин. Тобто, даною особоюможе бути безпосередній учасник суспільних стосунків які, будучи майновими абоособистими немайновими, водночас регулюються чіткими за своїм змістомюридичними нормами, що в свою чергу утворюють злагоджену систему цивільного правадемократичної України. 
2. Додатковийвідказоодержувач - це суб’єкт цивільно-правових відносин, що має юридичнуможливість прийняти на свою користь певні майнові блага.  Іншими словами, цій особі дозволено отримативід спадкоємців за заповітом вигоду, яка в свою чергу передбачена заповідальнимвідказом. 
3. Додатковийвідказоодержувач - це суб’єкт цивільно-правових відносин, що має юридичнуможливість прийняти на свою користь певні майнові блага, взявши участь у своєріднійсубституції. Тобто, вказана особа може отримати майнову вигоду, яка утворилабезпосередній предмет заповідального відказу, замінивши при цьому основноговідказоодержувача. 
4. Юридичнийстатус, який гарантований основному відказоодержувачу, а також юридичний статус, що гарантований додатковому відказоодержувачу, не є тотожними за своєюсуттю. Іншими словами, 1-ша особа може прийняти від спадкоємця за заповітом вигоду,яка передбачена заповідальним відказом, без будь-якої заміни, а 2-га особаматиме можливість отримати вказані блага, від згаданих спадкоємців тільки замінивши1-шу особу. Але треба зазначити, що зазначена заміна настане тільки заобов’язкової наявності певних фактів.  Наприклад,додатковий відказоодержувач може прийняти майнову вигоду, яка охопленазаповідальним відказом, тоді, коли основний відказоодержувач помре до моментувідкриття спадщини чи одночасно із заповідачем. 
     Загальновідомо, що національне законодавство містить всобі значні вади, що перешкоджають якісному й вчасному регулювання різнихправовідносин. Зокрема ЦК України не вміщує в собі юридичної норми про порядокучасті додаткових відказоодержувачів у прийнятті на свою користь майнових благ,які в свою чергу передбачені заповідальним відказом. На моє переконання, вищезазначенапроблема потребує невідкладного та ефективного вирішення. Тому, враховуючивказані доводи, я рекомендую вітчизняному законодавцю закріпити в книзі VIглави 85 ЦК України статтю 12374 такого змісту: 
    Стаття 12374. Поняттядодаткового відказоодержувача. 
1.   Додатковийвідказоодержувач – це суб’єкт цивільних правовідносин, який може прийнятимайнову вигоду, передбачену заповідальним відказом, замість основноговідказоодержувача. 
2.   Суб’єктцивільних правовідносин, який бере участь в прийнятті вигоди, що охопленазаповідальним відказом, в якості основного відказоодержувача, не є додатковимвідказоодержувачем.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net