Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.12.2016 17:22

Участь служби охорони праці у розробці посадових інструкцій

Адвокат, практика в галузі корпоративного, господарського, адміністративного, земельного, трудового, сімейного та кримінального права

Іноді в роботі працівників охорони праці трапляються казуси з керівниками підрозділів, які повинні складати Посадові інструкції. Виникають моменти, коли керівники підрозділів відмовляються виконувати власні обов'язки, спираючись на нестачу часу, відсутніст

Іноді в роботі працівників охорони праці трапляються казуси з керівниками підрозділів, які повинні складати Посадові інструкції. Виникають моменти, коли керівники підрозділів відмовляються виконувати власні обов'язки, спираючись на нестачу часу, відсутність комп ' ютерної техніки, а іноді і вказують, що це є “прямим обов' язком охорони праці ”, оскільки на їх думку про таке зазначено у нормах чинного законодавства.

З метою правильного розуміння обов ' язків працівників підприємства потрібно розглянути дане питання більш детально.

Посадовою інструкцією є документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. Також слід звернути увагу на те, що розробляючи посадові інструкції, необхідно звертати увагу на правомірність використання тих чи інших посад (професій), оскільки останні обов’язково повинні відповідати чинному Класифікатору професій.

Статтею 13 Закону України “Про охорону праці” встановлено, що роботодавець зобов ' язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

Відповідно до пункту 3.8. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року № 255 в функції служби охорони праці входить складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

Пунктом 5.5. вищевказаного Положення передбачено, що працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням.

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників до інженера з охорони праці встановлюються обов'язкові вимоги щодо знання законодавчих і нормативних правових актів, методичних матеріалів з питань саме охорони праці.

Таким чином, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, стає зрозуміло, що Посадові іструкції за відповідним напрямком складає керівник підрозділу або особа, на яку керівником підприємства покладено такі обов ' язки в рамках чинного законодавства. Працівники служби охорони праці приймають участь у розробленні Посадової інструкції шляхом перевірки наявності або відсутності, в тому числі помилок, щодо дотримання законодавства в контексті охони праці і не зобов ' язані виконувати іншу роботу, оскільки це прямо заборонено пунктом 5.5. Типового положення про службу охорони праці.      

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]