Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.10.2013 17:15

Маєте іпотечний кредит на житло? Скористайтесь податковою знижкою!

Адвокат

Оскільки в реаліях нашого буденного життя пересічному громадянину нажаль дуже проблематично за власні кошти придбати житло, чимало громадян, особливо в мегаполісах, мають іпотечний житловий кредит. Але не всі платники податків при цьому знають про податков

Вданій статті хочеться обговорити позитивні моменти Податкового кодексу України,а саме привілеї, які він надає платникам податків. Якщо ви маєте житловийкредит, ця стаття для Вас. Отже, що ж таке податковазнижка, та як нею скористатись? 

Як регламентуєПодатковий кодекс?

Згідно ст. 166 Податковогокодексу України «платник податку має право на податкову знижку за наслідкамизвітного податкового року». Пунктом 166.3 даної статті Податкового кодексу,також передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки узменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітногоподаткового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового рокувитрати. 
      Однією із таких витрат є частинасуми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечнимжитловим кредитом. 
      Отже, платник податку має право включити до податкової знижки частину сумипроцентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданимпозичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягомзвітного податкового року. 
Слідзвернути увагу, що право на податкову пільгу виникає в разі, якщо за рахунокіпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира,кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання,зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такогожитла.
     Уразі якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житловогокредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платникаподатку - позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку сумипроцентів, фактично сплачених платником податку протягом звітногоподаткового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховуємінімальну площу житла для визначення податкової знижки. 
        Так,в пункті 175.3 ст. 175 Податкового кодексу України зазначається формула, згідноякої обчислюється коефіцієнт  що враховує мінімальну площу житла длявизначення податкової знижки на суму процентів за іпотечним житловим кредитом. Данаформула виглядає так: 
  
К = МП / ФП, де К - коефіцієнт;  
МП - мінімальна загальна площа житла, що дорівнює100 квадратним метрам;  
ФП - фактична загальна площа житла, що будується(придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.  
      У разі якщо цей коефіцієнтбільший ніж одиниця, до податкової знижки включаєтьсясума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосуваннятакого коефіцієнта.  
     Право на дану податкову знижкуплатник податків має протягом 10 років, починаючи з року в якому: 
-  було придбано об’єкт житлової іпотеки; 
-  збудований об’єкт житлової іпотеки,перейшов у власність платнику податків та став його основним місцем проживання(що підтверджується відміткою в паспорті). 
      У разі якщо сума одержаногофізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену напридбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сумавідсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій зацільовим призначенням. 
  
Процедура отримання податкової знижки. 
 
      В кінці року, готуємо наступнийпакет документів: договір іпотеки (нотаріально завірений); правоустановчідокументи на квартиру (оригінали і копії); квитанції про оплату кредиту, в якихчітко видно платника та процентну ставку сплачену за договором іпотеки; паспорт(копія, оригінал); ідентифікаційний код (копія, оригінал), довідку з місцяроботи про нараховані доходи (з розшифровкою: суми утриманих ЄСВ, ПСП та ПДФОза звітний рік у розрізі за місяцями) та заповнену Декларацію. Зібравши повнийпакет документів потрібно звернутись до Податкової, де ви, як платник податківзнаходитесь на обліку та подати даний перелік документів для оформленняподаткової знижки. 
    Важливимаспектом при оформленні даної знижки, є те, що квартира, яка є предметомдоговору іпотеки, повинна бути Вашим основним місцем проживання (реєстрації). 
      Звернітьувагу, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним нескористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітногоподаткового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. 
     
Длябільшого розуміння, хочу навести реальний приклад підрахунку податкової знижки: 
Наприклад, заробітна плата (ЗП)за рік — 150 384,0 грн. (р. 10 додатка 6 до декларації). 
ПДФО (П) за рік (ставка 15%, 17%)— 24 261,6 грн. (р. 01.01 колонки 4 декларації). 
ЄСВ за рік — 5616,0 грн. (колонкиутриманого ЄСВ з довідки, наданої працедавцем). 
ПСП за рік — 0 грн. 
Сума витрат (В) — 100 000,0 грн.(відповідно до наданих квитанцій про сплату сум процентів за користуванняіпотечним житловим кредитом). 
Отже: ПЗ = 100 000,0 х (24 261,6: 150 384,0) = 16 133,1 (грн.). 
До поверненняналежить 16 133,1 грн. ПДФО 
  Підготувавшидокументи та підрахувавши суму податкової знижки, виникає питання, а як же напрактиці отримати дані кошти. Відповідно до п. 179.8 ст. 179 розділу IVПодаткового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI сума, що має бутиповернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок,відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказомна адресу, зазначену в декларації, протягом60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. 
            
      Нажаль,мало хто користується даним видом привілеї, по неофіційним даним, це лишеблизьмо 5 %. Надіюсь дана стаття допоможе Вам, скористатись правом на податковупільгу та отримати хоч невелику прибавку до свого сімейного бюджету.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи