Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.09.2017 14:18

Гальмування розвитку ринку природного газу в Україні

В енергетичній сфері Уряд України систематично виходить за межі своєї компетенції і гальмує розвиток ринку природного газу в Україні.


Положенням про покладення спеціальних обов’язків насуб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів упроцесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою КабінетуМіністрів України від 22 березня 2017 року № 187 (далі – Положення),задекларовано визначення обсягу та умов виконання спеціальних обов’язків, щопокладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпеченнязагальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступностіприродного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачанняспоживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення повноцінногоринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманнямпринципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

Частиною четвертою статті 11 Закону України «Про ринокприродного газу»  (далі – Закон) встановленовиключний перелік умов, які може містити рішення Кабінету Міністрів України пропокладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, а саме:

воно має визначати:

1) загальносуспільний інтерес у процесі функціонуванняринку природного газу, для забезпечення якого покладаються спеціальні обов’язкина суб’єктів ринку природного газу;

2) обсяг спеціальних обов’язків;

3) коло суб’єктів ринку природного газу, на якихпокладаються спеціальні обов’язки;

4) обсяг прав суб’єктів ринку природного газу, на якихпокладаються спеціальні обов’язки, необхідних для виконання таких обов’язків;

5) категорії споживачів, яких стосуються спеціальніобов’язки;

6) територію та строк виконання спеціальних обов’язків;

7) джерела фінансування та порядок визначеннякомпенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаютьсяспеціальні обов’язки, з урахуванням положення частини сьомої цієї статті.

Разом з тим, згідно з умовами Положення НАК “НафтогазУкраїни” придбаває з 1 квітня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. природний газвідповідно до абзаців першого і другого пункту 6 цього Положення за ціною,визначеною на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку надодану вартість).

Отже  КабінетМіністрів України видав постанову від 22 березня 2017 року № 187, вийшовши замежі своєї компетенції, за межі Закону, чим порушив статтю 117 КонституціїУкраїни, а відповідні службові особи перевищили межі своїх повноважень.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону з метоюзабезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринкуприродного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та навизначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах,визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із СекретаріатомЕнергетичного Співтовариства.

Такі обов’язки мають бути чітко визначеними, прозорими,недискримінаційними та заздалегідь не передбачати неможливість їх виконання.

Такі обов’язки не повинні обмежувати постачальників,створених відповідно до законодавства інших держав – сторін ЕнергетичногоСпівтовариства, у праві на здійснення постачання природного газу споживачамУкраїни.

Умова, відповідно до якої НАК “Нафтогаз України”придбаває з 1 квітня 2017 р. по 1 квітня 2018 р. природний газ за ціною,визначеною на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку надодану вартість) є дискримінаційною і обмежує постачальників, створенихвідповідно до законодавства інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства,у праві на здійснення постачання природного газу споживачам України.

Враховуючивикладене вище, постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №187 підлягає скасуванню.

У Верховній Раді України 07 червня 2017 року відбуласьпрезентація проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року (далі– проект Стратегії).

Разом з тим, народні депутати України висловили низкупринципових зауважень до проекту Стратегії, але в зв’язку з тим, що данапрезентація в парламенті України не мала правових наслідків, ці зауваженнязалишилися без розгляду і врахування.

Крім того, на зазначеній презентації було відзначено, щопредставлена на презентації редакція проекту Стратегії суттєво відрізнялася відтієї, де раніше було враховано зауваження і пропозиції зацікавлених сторін.

Проект Стратегії містить надважливі для Україниенергетичні та екологічні питання, які, однак, як показала презентація проектуСтратегії в органі законодавчої влади в Україні, фактично не враховуютьзауваження і пропозиції парламентаріїв.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 92 КонституціїУкраїни виключно законами України визначаються засади організації таексплуатації енергосистем. Законодавство України містить приклади ототожненняпонять «стратегія» і «засади». Так, наприклад, визначено чинним Законом України«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційнастратегія) на 2014-2017 роки».

З огляду на викладене та на підставі норм КонституціїУкраїни, а також зважаючи на нові виклики в сучасній енергетиці України щодоенергетичної безпеки держави, проект Стратегії має затверджуватися ЗакономУкраїни, а не розпорядженням Кабінету Міністрів України, як було прийнятоКабінетом Міністрів України.

Таким чином, в енергетичній сфері Уряд Українисистематично виходить за межі своєї компетенції.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net