Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.08.2019 16:52

Збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників ТОВ

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Яким чином збільшити статутний капітал товариства та здійснити перерозподіл часток учасників у статутному капіталі спробуємо розібратися далі.

Законодавством передбачена можливість збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб (ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон)).

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Проте, статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі (ч.7 ст. 18 Закону). Наприклад, якщо частки учасників становлять 40% та 60%, а додатковий вклад вноситься у пропорції 70% та 30%. У такому випадку разом зі збільшенням статутного капіталу можливий перерозподіл часток учасників.

Намір про збільшення статутного капіталу оформлюється рішенням загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів (ч.3 ст. 18 Закону), в якому варто зазначити:

- загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;

- коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника;

- запланований розмір статутного капіталу;

- строк для внесення додаткових вкладів.

Рішення про наміри збільшити статутний капітал на сьогодні є обов’язковим, та, на відміну від попередньої редакції закону, на сьогодні державна реєстрація здійснюється по факту затвердження змін до статутного капіталу (фактичного внесення вкладів) про що подається окреме рішення для реєстрації.

Загальна сума збільшення статутного капіталу розраховується шляхом визначення грошової оцінки додаткового вкладу. У разі внесення додаткового вкладу у негрошовій формі необхідно провести його грошову оцінку. Якщо додатковий вклад сформовано за рахунок майна, то в протоколі про збільшення статутного капіталу необхідно зазначити перелік майна, інвентарні та заводські номери.

Коефіцієнт відношення розраховується шляхом ділення суми вкладу на розмір частки кожного учасника, що виражений в грошовому еквіваленті.

Запланований розмір статутного капіталу визначається шляхом додавання вартості додаткового вкладу до існуючого розміру статутного капіталу.

Учасники можуть прийняти рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі, що зазначається в рішенні загальних зборів учасників. Розмір нових часток учасників у такому разі визначається шляхом ділення запланованого розміру статутного капіталу на бажаний розмір частки учасника.

У рішеннях загальних зборів учасників при затвердженні розмірів часток учасників та визначені їх номінальної вартості додатково слід зазначити, яку частину учасник вносить за рахунок грошового вкладу, а яку за рахунок майна.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства;

- затвердження нової редакції статуту (у разі внесення змін до статуту).

Для проведення державної реєстрації збільшення статутного капіталу та зміни часток учасників необхідно подати такі документи:

– документ про сплату адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу;

– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

– рішення загальних зборів учасників про затвердження результатів внесення додаткових вкладів;

– установчий документ у новій редакції у разі внесення змін до нього;

– оригінал (нотаріально засвідчена копія) документа, що посвідчує повноваження представника юридичної особи (у разі подання заяви представником).

Рішення загальних зборів учасників та нова редакція установчого документа викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні засвідчується нотаріально.

Згідно законодавчо визначеної процедура – все виглядає просто. Але на практиці виникають додаткові питання. Серед них наступні:

– вимоги щодо оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу, наприклад якщо вартість суттєво відрізняється від ринкової або хтось з учасників не погоджується з запропонованою оцінкою;

– попередній протокол про збільшення статутного капіталу та вимоги до нього (згідно останньої практики, реєстратори не вимагають такий протокол, що відповідає положенням законодавства);

– визначення розміру вкладів та коефіцієнт при зміні пропорцій учасників. Оскільки у ч. 3 ст. 18 Закону вказані такі терміни, як «загальна сума збільшення», «сума збільшення», «запланований розмір» – не визначено, чи є це тотожними поняттями (або які з них тотожні)?. Також, виникають питання до математичних розрахунків відповідно до норми «коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу» – використовувати суму збільшення конкретного учасника чи загальну суму збільшення, розмір частки «до» чи «після» внесення тощо.
Як наслідок, за дня уникнення непорозумінь та можливих оскаржень неправомірних рішень учасниками, третіми особами – радимо порядок прийняття рішень, визначення коефіцієнтів та інші умови ретельно прописувати як у самому статуті, так і у відповідних рішеннях.

Сергій БАРБАШИН, адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm, м. Київ
Юлія КОВАЛЕНКО, юрист Trustme Law Firm, м. Київ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]