Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.01.2017 15:51

Торговельна марка: актуально як ніколи

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Бренд , на мою думку, це щось унікальне для споживача, внаслідок чого вибір зупиняється саме на цьому товарі або послузі. У сьогоднішній час вільних ринкових відносин та конкуренції, підприємці витрачають багато зусиль на свою ідентифікацію на ринку, розро

Бренд,на мою думку, це щось унікальне дляспоживача, внаслідок чого вибірзупиняється саме на цьому товарі абопослузі. У сьогоднішній час вільнихринкових відносин та конкуренції,підприємці витрачають багато зусильна свою ідентифікацію на ринку, розробляючине з ким не схожі торговельні марки,покращують сервіс, створюють гнучкусистему лояльності тощо. Тобто, створюютьякомога більше відмінностей від своїхконкурентів, щоб покупець обирав самеїх.

Проте,дуже часто підприємці угонці за унікальністю забуваютьзареєструвати за собою «монополію» насвої розробки, наприклад, бренд (логотип,назву тощо) - у якості торговельноїмарки, унікальний дизайн - у якостіпромислового зразка, нову технологію- у якості винаходу (корисної моделі), ана твори отримати авторське право, абозабезпечити наявність доказів першоговикористання/створення твору. Якнаслідок, не рідкість, коли конкурентипочинають використовувати чужі об’єктиінтелектуальної власності та/або взагаліреєструвати на себе такі об’єкти.

Одніз найчастіших порушень серед об’єктівпромислової власності, пов’язані ізпорушеннямправ на торговельні марки.Слід звернути увагу, що оскарження«неправомірних» реєстрацій торговельнихмарок та/або заборонити використовуватиконкурентам «привласнені» позначення,без зареєстрованих торговельних марок,майже неможливо. При цьому, вартістьреєстрації торговельної марки, якправило, набагато нижче, чим представництвоінтересів та захист у суді.

Торговельнамарка (знак для товарів та послуг)- позначення, за яким товари та послугиодних осіб відрізняються від товарівта послуг інших осіб.

Завидом торговельна марка може бути:

Словесною, наприклад

                                          

зображувальною,наприклад

                                       

комбінованою, наприклад

                                         

Задля реєстрації торговельної марки,повинні бути дотримані вимоги, зокрема:

-знак не повинен суперечити публічномупорядку, принципам гуманності і моралі,вимогам законодавства щодо «декомунізації»;

-позначення не може імітувати офіційніназви держав, герби, символіку, нагородтощо.

Неможуть бути зареєстровані торговельнімарки, які :

-не мають розрізняльної здатності,наприклад, складаються лише із однієюлітери, що написана звичайним шрифтом;

-є загальновживаними позначенням,символами, термінами для товарів іпослуг певного виду, наприклад, «ксерокс»;

-складаються лише з позначень, що єописовими для товарів і послуг певноговиду, наприклад, ТМ «олія» для класутоварів із маслами;

-є оманними, або можуть ввести в оману,наприклад, «найкращий шоколад», «кафе№ 1» тощо.

Також,охорону, в якості торговельної марки,не отримають знаки,щототожні,імітують або схожі настільки, що їхможна сплутати із раніше зареєстрованимиабо поданими на реєстрацію торговельнимимарками, фірмовими найменуваннями,промисловими зразками тощо. Повнийперелік підстав для відмов у реєстраціїторговельної марки знаходиться у ст.ст.5-6 ЗУ «Про охорону прав на знаки длятоварів і послуг».

Важливиметапом при реєстрації торговельноїмарки - є визначення класів для реєстрації,які встановлюються Міжнародноюкласифікацією товарів та послуг (Ніццькакласифікація), відповідно до якої: 1-34 -класи товарів, 35-45 - класи для послуг.Необхідно обрати класи, в яких будевикористовуватися торговельна марка,у тому числі у найближчий час. «Доповнити»зареєстровану торговельну марку «новими»класами неможливо, потрібно будепроводити нову реєстрацію.Але варто звернути увагу, якщо торговельнамарка не використовуються більше трьохроків, її можуть анулювати зацікавленіособи повністю або частково (у класах,в яких торговельна марка не використовується).

Закожний обраний клас сплачується збіру розмірі 1000, 00 грн, наприклад, якщо булозаявлено п’ять класів для реєстраціїторговельної марки у чорно-біломукольорі, а заявником буде одна особа –збір за подання заявки буде становити5000, 00 грн. Повну інформацію щодо сплатизборів можна отримати із Постанови КМУ№ 1716 від 23.12.2004 р. про «Порядок сплатизборів за дії, пов'язані з охороною правна об'єкти інтелектуальної власності».

Строкиреєстрації торговельної маркина практиці складають 14-16 місяців змоменту подання заяви і до отриманнясвідоцтва. Важливо, що після поданнязаявки – таке ж позначення не може бутизареєстроване третіми особами уаналогічних класах, проте заборонитивикористовувати третім особам аналогічнепозначення до завершення реєстраціїнеможливо, оскільки такі права виникаютьвиключно після реєстрації торговельноїмарки.

Строки реєстраціїторговельної марки можна пришвидшита отримати свідоцтво ТМ за ~4,5 місяцівабо ~за 8.5 місяців.За для пришвидшення строків реєстраціїнеобхідно звернутися до відділенняінновації Укрпатенту (раніше філія) звідповідним клопотанням та сплатитивідповідні послуги.

Узв’язку з тим, що строки реєстраціїторговельної марки - тривалі, а розмірпослуг із пришвидшення реєстрації –досить великий, рекомендую проводитипопередній аналіз щодо охороноспроможності торговельної марки, щобзнизити домінімуму можливу відмову у реєстрації.Адже перевіркана відповідність торговельної маркивимогам законодавства здійснюєтьсяУкрпатентом на завершальній стадіїреєстрації, а вартість сплачених зборів,при відмові у реєстрації, не повертається.

Знаючипрактику Укрпатенту та рекомендаціїщодо реєстрації, можна наперед виявитиризики у реєстрації торговельної марки,наприклад, якщо позначення є описовим,загальновживаним, може ввести в оманутощо. Крім того, можнаперевірити, чи не зареєстровані аналогічніторговельні марки та/або чи не поданіаналогічні заявки на торговельні маркина реєстрацію:

-зробивши попередній пошук по відкритимбазам даних Укрпатента;

-замовивши платний пошук у філіїУкрпатенту.

Якщопісля проведення аналізу та пошуку, небуде виявлено підстав для відмовиможна подаватизаявку на реєстрацію.Якщо ж навпаки, слід проаналізувативідповідні підстави для відмови, та,при прийнятті рішення подавати торговельнумарку на реєстрацію – розуміти можливінаслідки, а також розпочати збиратидоказову базу на користь реєстраціїторговельної марки.

Фактреєстрація торговельної маркипосвідчується офіційною публікацію тасвідоцтвом. Строк дії свідоцтваторговельної марки – 10 років, зазначенийстрок можна продовжити необмеженукількість разів, кожний раз на 10 років.

Отже,реєстрація торговельної марки – тривалийта відповідальний процес, який умовноможна поділити на наступні етапи:

-вибір об’єкту для реєстрації тавизначення до якого виду торговельнихмарок відноситься позначення (словесне,зображувальне, комбіноване тощо);

-проведення первинного аналізу щодовідповідності знаку для реєстрації(відсутність символік, символів комунізму,порушень принципів гуманності й моралітощо);

-визначення класів для реєстрації;

-проведення аналізу щодо відсутності узнаку описовості, загальновживанихтермінів, можливості введення споживачав оману тощо;

-проведення пошуку, у тому числі увідділенні Укрпатента, щодо наявностісхожих зареєстрованих торговельнихмарок та аналогічних поданих заявок нареєстрацію;

-підготовка заявочної документації дляреєстрації ТМ (заявка, квитанція просплату зборів, перелік класів, зображенняторговельної марки) та подання документівдо Укрпатенту;

-контроль процедури реєстрації до моментуотримання свідоцтва торговельної марки.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]