Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.01.2017 17:32

Як захистити довкілля і підтримати вітчизняного виробника?

Народний депутат України VIII скликання (2014-2019)

За даними Державної служби статистики України, викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом становлять близько третини від загального обсягу викидів в атмосферне повітря від усіх джерел забруднення в Україні.

Статтями 368 і 369 Угоди про асоціацію між Україною,з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством затомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода проасоціацію), визначено, що співробітництво Сторін має на меті сприяння оновленнютранспортного сектору України, гармонізації діючих стандартів з існуючими в ЄСта розвитку нормативних вимог щодо транспортних парків для дотримання найвищихміжнародних стандартів.

За даними Державної служби статистики України,викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом становлять близькотретини від загального обсягу викидівв атмосферне повітря від усіх джерел забруднення в Україні.

Згідно з інформацією Світової організації охорониздоров’я Україна посідає перше місце у світі за рівнем смертності на душунаселення, спричиненої забрудненням атмосферного повітря: 120 людей на 100 тис.мешканцівза рік.

З огляду на надзвичайно важкий техногенний тискавтомобільного транспорту надовкілля (автомобілі спричиняють до 90-95 % викидів забруднюючих речовин у повітря міст, у місцях скупчення людей),викликаний   катастрофічний стан іззахворюваністю і смертністю людей та багатомільярдні збитки було прийнято ЗаконУкраїни від 06.07.2012 № 5177-У1 «Про деякі питання ввезення на митну територіюУкраїни та реєстрації транспортних засобів», який встановив прискоренезапровадження екологічних норм Євро-4 Євро-6.

Законопроект (до ухвалення його як Закону) і термінипоетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних норм, зокремаЄвро-6, було погоджено з Мінекономрозвитку України та вітчизнянимиавтовиробниками, що виконують переважно крупновузлове збирання транспортнихзасобів із застосуванням складових частин, виготовлених іноземними виробниками,які вже опанували сучасні технології виробництва транспортних засобів з високимрівнем екологічної безпеки.

Водночас народним депутатом України ГорватомР. І. зареєстровано Проект Закону про внесеннязмін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію Українита реєстрації транспортних засобів» щодо посилення адаптаційної спроможності тапоетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог дотранспортних засобів, яким пропонується встановитинорму щодо пропуску  на митну територію України з метою вільногообігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів як виробленихв Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були вкористуванні, здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня  «ЄВРО-6» з 1січня 2020 року.

Запропоноване відтермінування до 2020 року введенняв Україні міжнародних екологічних норм Євро-6 як обов’язкових, має ризикввезення в Україну зношених, 10-12 - річних транспортних засобів категорій МІ таN1, для яких норми Євро-5 відповідно до Регламенту ЄС від 18.07.2008 № 692/2008почали запроваджуватися з 1 вересня 2009 року. Такі транспортні засоби намомент ввезення в Україну вже втратять переваги своїх екологічних властивостей,які були на момент їх виробництва.

З урахуваннямвищевикладеного, відтермінування введення в Україні екологічних норм Євро-6 для всіх категорій транспортних засобів є неприйнятним.

Разом з тим, як захід з підтримки в скрутнихекономічних умовах вітчизняного виробника може бути розглянуто питання щодовідтермінування до 1 січня 2020 року запровадження в Україні екологічних нормЄвро-6 для вантажних автомобілів підвищеної прохідності категорії N3G, зважаючи на те, що такітранспортні засоби експлуатуються переважно поза межами населених пунктів, деїх техногенний вплив є найменш відчутним.

Відтакмною ініційовано внесення на розгляд парламенту законопроекту «Про внесеннязмін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію Українита реєстрації транспортних засобів» щодо підтримки вітчизняного виробника і поетапногозапровадження в Україні міжнародних екологічних вимог».

Основнимзавданням законопроекту є надання можливості вітчизняним виробникам вантажнихавтомобілів адаптуватися до поетапного запровадження в нашій країні вимогекологічної безпеки, які відповідають міжнародним природоохоронним нормам щодоколісних транспортних засобів.

 

Законопроектом пропонується здійснювати першу державну реєстрацію вантажних автомобілівпідвищеної прохідності категорії N3G, вироблених в Україні до 31 грудня 2019 року, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня  «ЄВРО-6» з 1січня 2020 року.

Реалізаціяданого законопроекту стимулюватиме розвиток вітчизняного автомобілебудування, атакож дозволить поступово адаптуватися до поетапного запровадження в нашійкраїні вимог екологічної безпеки.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи